Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Září 2007

ŠTĚŇATA LABRADORSKÉKO RETRÍVRA S PP

29. září 2007 v 10:05 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Inzerce
ŠTĚŇATA LABRADORSKÉKO RETRÍVRA S PP
Vrh A - BLACK WARD
po feně: Brenda z Temné jeskyně a psu : Iron Man Draco Minor
v CHS BLACK WARD !!!
Vrh černých štěňátek labradorů s PP !
Odběr začátkem listopadu 2007 !
Výběr ze sedmi černých holek a pěti černýchkluků !
FOTO ŠTĚŇÁTEK ZDE !!!
Kontakt na chovatele CHS z BLACK WARD:
Ladislav SÝKORA
e-mail:sykora.lada@seznam.cz
mobil: 775 166 782
Více na : http://labrador.retriever.sweb.cz

Tendence k rychlému růstu - tzv. překotný růst u štěňat

29. září 2007 v 9:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Tendence k rychlému růstu - tzv. překotný růst u štěňat
Většina velkých plemen psů má sklon k rychlému růstu. To v určitém věku (nejčastěji kolem 5-6 měsíce stáří vede k nadměrné zátěži rostoucího podpůrného aparátu - kosti, vazy, šlachy). Výsledkem je vývoj dysplazie kyčelního kloubu, prošlapování tlapek a další postojové abnormality. Diety pro rostoucí psy musí obsahovat limitovanou hladinu energetického potenciálu, který je základním hybatelem tělesného růstu.
Štěňata velkých plemen jsou v období růstu ( do stáří 18-24 měs.) zatížena rizikem vzniku ortopedických onemocnění mnohonásobně více než plemena ostatní. Vznik onemocnění kloubů a kostí je vázán na tři skupiny faktorů-dědičnost, výživa, zátěž. Nelze říci v jednotlivých případech, který faktor byl dominantní, ale lze říct ,že všechny tři se vzájemně doplňují.
Dědičnost-některá ortopedická onemocnění mají vysoký koeficient dědičnosti ( jsou vysoce dědičně vázaná)- jako dysplazie kyčelních kloubů(DKK) , jiná méně-jako dysplazie loketního kloubu (DLK) u některých dědičnost zatím nebyla prokázána- panostitida,ostechondroza,atd.
Tento faktor může majitel ovlivnit výběrem štěněte ( rodiče negativní na DKK). Ale i při spojení rodičů , kteří jsou na DKK negativní - je až 30 % pravděpodobnost objevení se DKK ve vrhu.
Zátěž-nadměrná zátěž psa v období růstu může vést k přetěžování nezralého skeletu a následného prohlubování ortopedických vad.
Výživa- by měla zohledňovat dva základní trendy - prevence překrmování ( nadměrný energetický přísun) vedoucí k překotnému růstu, a nadměrný dlouhodobý nadbytek vápníku v krmné dávce.

Vývoj štěňat velkých a obřích plemen

29. září 2007 v 9:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Vývoj štěňat velkých a obřích plemen
Majitelé mají různé představy o tom, jaký má být jejich pes. Na psy jsou kladeny odlišné požadavky a mají splnit odlišná očekávání. Všichni majitelé si ale přejí psa zdravého. Jedním z předpokladů kvalitního psího života je zdravý pohybový aparát. Pro psa je zdravý bezbolestný pohyb jednou ze základních životních potřeb. Na chovateli a následně na majiteli do značné míry záleží, jakého pohybu bude jeho pes schopen, tedy jak zdravý bude mít pohybový aparát ve všech jeho složkách - kosti, svaly a pojivé tkáně (klouby, šlachy). Část svého budoucího zdraví (a kvalitního života) si přináší pes jako každý jiný živočich ve své genetické výbavě.
Základem pohybového aparátu je kosterní soustava skládající se z početného množství kostí. Jejich stavba a tvar jsou dány přesnou funkcí, které v organizmu slouží. Soustava kostí tvoří oporu těla a ochranu měkkým tělesným orgánům. Část kostí je pohyblivě spojena klouby. Aby pohyb byl kvalitní a bezbolestný je potřebné, aby kosti i jejich kloubní spojení byly zdravé, nepoškozené úrazy, záněty nebo degenerativními procesy. Onemocnění kostí případně jiných částí pohybového aparátu psa jsou relativně častá, u psů velkých a obřích plemen ještě častější.
Onemocnění může být vrozené, získané nebo dědičné. U některých nemocí pohybového aparátu je známo nebo se alespoň dá soudit na dědičný vliv. Zpravidla jde o dědičnost recesivní způsobenou větším počtem genů, hovoříme o dědičnosti polygenní s nepravidelnou dědičností. Toto vylučuje možnost úspěšně ozdravit populaci psů prostým nevyužíváním postižených jedinců z chovu, což některé chovatelské programy ověřily i v praxi. Na rozvoji onemocnění se ale podílejí i další vlivy, původ onemocnění je tedy označen jako polyfaktoriální. V chovatelské a veterinární praxi mají velký význam poruchy, jejichž dědičnost je komplexní. Nelze u nich vypozorovat pravidelný a předvídatelný přenos z generace na generaci a také jejich fenotypové (zevní) projevy, příznaky jsou značně proměnlivé. Při dále uváděných opatřeních snížíme u konkrétního psa pravděpodobnost výskytu potíží, naprostou jistotu jejich vyloučení není možné dosáhnout žádnou metodou. Snahou tedy bude minimalizace problémů, záruka však, jako ostatně nikdy u živých tvorů, neexistuje.
Na správný vývoj mladého jedince má vliv již výběr rodičovského páru, péče o březí a kojící fenu a následně odchov štěňat u chovatele. Z těchto vnějších faktorů je nejdůležitější výživa a pohyb, ke kterému patří i dostatečný odpočinek zejména v době růstu a vývoje. Patří sem i podmínky, v jakých je pes převážně držen a preventivní zákroky nesouvisející s pohybovým aparátem pouze zdánlivě, např.odčervení. V této souvislosti je správné pamatovat na kvalitní a pravidelné odčervení psa. Je ale nutné si uvědomit, že ne každý pes, kterému byl podán odčervovací preparát, je prostý parazitů. Proto v případě růstových, ale i zažívacích potíží je správné psa opakovaně koprologicky (vyšetření trusu na přítomnost střevních parazitů) vyšetřit.
Štěňata velkých plemen psů nejsou schopná regulovat příjem vápníku při jeho dlouhodobém podávání krmivem. Důležité je nejen množství vápníku a fosforu, ale také vzájemný poměr těchto prvků. Využití dodávaného množství minerálů v krmivu je závislé na stavu metabolismu a stavu zažívacího aparátu. Negativní vliv na růst psa má nedostatek těchto minerálů, ale i jejich nadbytek, ke kterému dnes již v praxi dochází častěji. Důležitý je i obsah některých stopových prvků, např. sodíku, draslíku a vitaminů, A, D a C. Jejich obsah v krmivu by měl být dostatečný, ale ne výrazně vysoký. Krátkodobý nedostatek vápníku nevyvolává problémy, dlouhodobě zvýšené podávání vede ke zpomalení zrání kostí a chrupavek. Převaha fosforu nad vápníkem může vést k odvápnění kostí. Výskyt tohoto onemocnění bývá u psů krmených doma připravovanou stravou s převahou masa, zejména červené svaloviny, která má nadbytek fosforu. Správný poměr vápníku a fosforu, ale i ostatních ukazatelů je možné nechat ověřit růstovým testem.
S častou chybou, se kterou se setkávám u majitelů odrůstajících štěňat obřích plemen je to, že předčasně podlehnou dojmu, že jejich pes je již "velký", přestože věkem a tím i stupněm vývoje je pes stále štěnětem. Proto je důležité opatrně dávkovat pohyb psa, umožnit dostatek klidu na spánek a odpočinek, zejména po krmení. Osvědčuje se pravidelný denní režim s častějšími, ale kratšími procházkami. Důležitý je povrch, po kterém se pes převážně pohybuje. Vhodné je střídání kvality povrchů s tím, že převážnou část dne by rostoucí pes měl trávit na měkkém a pružném povrchu. K zánětu může dojít i po celkovém fyzickém přepětí organizmu. Správný růst může také negativně ovlivnit i nepatrný úraz.
Prvními projevy vzniku růstových potíží je bolest. Majitel si všimne horšího vstávání, bolestivosti při prvních krocích, rychlé únavy, neochoty k pohybu a ke hře, později výrazného kulhání. Pokud není problém velkého rozsahu, kulhání se projevují střídavě na všech končetinách. Teprve při rozvoji většího poškození dochází ke kulhání na jednu končetinu, případně dojde až k nadlehčování této končetiny a omezování pohybu. Pes končetinu zatěžuje čím dál tím méně a problém se prohlubuje. Bolestivost se později projevuje i v klidu, dochází ke ztuhlosti postiženého kloubu, jsou slyšitelné drásoty při pohybu a může dojít až k deformitám kloubů.
Zvláště kategorie středně velkých a velkých plemen psů jsou v období růstu velmi náchylné k poruchám vývoje končetinového skeletu. Jedná se o onemocnění, kdy většinou vlivem intenzivního růstu dochází k deficitnímu vývoji kostí a kloubů s projevy jejich bolestivosti. Relativně častým onemocněním v době vývinu kostry je panostitida - zánět kostí z přebytku bílkovin ve výživě. Negativní vliv mohou mít i průmyslově vyráběná krmiva s příliš vysokým obsahem proteinů (některá i 30%). Příznakem je silná bolestivost kostí, nechutenství, horečka, kulhání. Onemocnění se často projeví i opakovaně.
V období růstu a vývoje velkých a obřích plemen se osvědčilo psovi doplnit krmivo o chondroprotektiva i přesto, že jsou podávána kvalitní krmiva. Nároky organismu jsou skutečně vysoké, pes rychle roste, zvyšuje svojí tělesnou hmotnost, zvýšené nároky jsou v době výměny mléčného chrupu za trvalý, který má kvalitně soužit po celý život psa. Tím, že podáme chondroprotektiva, usnadníme mladému organismu správný vývoj kloubní chrupavky, její pevnost, pružnost a odolnost. Jde o přípravky s obsahem glukosaminu, chondroitin sulfátu a látky zvané MSM, které chrání chrupavku před vlivy zánětu a poškozením.
Připravila MVDr. Zuzana Málková
Poradce chovu Wolfhound and Deerhound
Brloh 17, 440 01 Louny
Zdroj: PLANETU ZVÍŘAT http://casopis.planetazvirat.cz/

Období v životě štěněte

29. září 2007 v 9:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
Období v životě štěněte
Vegetativní fáze trvá od narození do asi dvou týdnů života štěněte. Novorozené štěně je slepé a hluché, oční víčka i zvukovody jsou ještě zarostlé. Orientuje se proto pouze hmatem a čicem. Nemá vyvinutou termoregulaci a k udržení vlastní tělesné teploty potřebuje teplo z vnějšího prostředí. V tomto období štěně většinu času prospí, živí se výhradně mlékem a k vyměšování potřebuje pomoc feny, která je stimuluje olizováním břicha a okolí konečníku. Pro vegetativní fázi je typický plazivý (při pohybu směrem k matce nebo sourozencům) a kývavý pohyb (při hledání struku), vytvářejí se také první asociace mezi vnitřními a vnějšími podněty (pach mléka - sání apod.)
Přechodné období
Už kolem 10 dnů věku začínají štěňata otevírat oči, ale sítnice se plně dotváří až o několik dní později. S novými podněty se vývoj štěňat zrychluje - začínají se stavět na vratké končetiny, dokáže se samo vyprázdnit, začíná si hrát se sourozenci a prozkoumává porodní bednu, kotec nebo noru. Prořezává se mléčný chrup, učí se vyprazdňovat se mimo pelech a už mají dokonale vyvinutou termoregulaci.
Fáze vtiskávání
Vtiskávací fáze, která trvá od 3. do 7. týdne věku, je velmi důležitým obdobím v životě štěněte. Během této tzv. rané socializace se štěně seznamuje se všemi věcmi, které mu v dalším životě budou připadat jako běžná součást prostředí, štěně, které není v této fázi v těsném kontaktu s člověkem nikdy nebude přítulné, naopak štěně, které si člověka vtiskne jako příslušníka vlastního druhu, má předpoklady stát se dobrým společníkem a přítelem.
Štěňata velmi rychle rostou (překotný růst), zrak, sluch i čich se rozvíjejí do definitivní podoby, stejně tak se vyvíjí i koordinace pohybů, štěňata spí méně než v předcházejících obdobích a mnoho času stráví hrou s matkou, sourozenci i člověkem.
Od třetího týdne věku je možno štěňata přikrmovat, vlci v přírodě vyvrhují takto starým mláďatům natrávené maso. Při chovu psů v domácnosti postačí ze začátku mléčné kaše, později s rozemletým masem a granulemi, které by postupně měly tvořit větší a větší podíl krmné dávky.
Fáze socializace
Socializační období trvá od 7.-8. do 12. týdne věku. Během této doby se štěně učí jak se správně chovat k ostatním psům a k lidem, osvojuje si sociální návyky. Lidé jsou pro něj partnery ke hře, přijímá jejich nadřazenost. V období socializace také pokračuje návyk na zvuky a situace, kterých se pes v dospělosti nebude bát. Špatná zkušenost v tomto období naopak může vést k trvalému strachu.
Fáze sociálního uspořádání
Kolem čtvrtého měsíce věku si štěně začíná budovat své postavení v nové smečce, začíná se projevovat individuální seběvědomí a temperament psa.
Fáze uspořádání smečky
Kolem pěti až šesti měsíců věku si štěně buduje pevnou vazbu na smečku nebo svého psovoda. Pes si upevňuje své existující postavení a zvyká si na svou pozici ve smečce.
Puberta
S nástupem aktivity pohlavních orgánů se ze štěňete stává mladý pes. U fen se objevuje první hárání, psi začínají při močení zvedat nohu. Během puberty je pes často náladový, neposlušný a zdánlivě zapomíná povely, které už perfektně ovládal. Naštěstí období puberty je krátké a dobře zvládnutý pes se opět stane poslušným.
Výchova štěněte
S výchovou štěněte můžeme začít už kolem 8. týdne věku. Jednotlivé lekce by měly být krátké, štěně se nevydrží soustředit příliš dlouho. Důležitá je hravá forma a motivace v podobě pamlsku nebo hračky. Je možno navštěvovat školky pro štěňata, které bývají pořádány například některými chovatelskými kluby - školky slouží k socializaci štěňat a jejich majitelé se názorně seznámí s nácvikem základních povelů. Důležitá je důslednost.

Štěně

29. září 2007 v 9:00 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
Štěně
Štěně je mládě psa, zvláště pak psa domácího. Pravé štěněčí období trvá od narození do 6. - 7. měsíce věku, kdy štěně dorůstá v mladého psa, nicméně tělesný vývoj zvláště u velkých a obřích plemen trvá až do 18 měsíců věku.
Mláďata psů jsou, stejně jako u ostatních štěně, altriciální, to znamená, že se rodí zcela závislá na své matce. V životě štěněte se dá rozeznat několik časově ohraničených období vývoje, během kterých se ze slepého, hluchého a bezmocného novorozeného štěněte stává dospělý pes.

POHÁR ANKA 2006 Kanadská obchodní společnost ANKA - VÝSLEDKY

29. září 2007 v 8:53 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
POHÁR ANKA 2006Kanadská obchodní společnost ANKA - VÝSLEDKY
RETRIEVER ROKU 2006(absolutní pořadí)
JCH CZ, JCH SK, JCH PL
COCOCHANEL COFFIE KELEČSKÝ POKLAD
chovatel: Sehnalíková Soňa
majitel: Sehnalíková Soňa
celkem: 1294,2 bodů
výstavy: 1277 bodů
zkoušky: 17,2 bodů
CURLY COATED RETRIEVER
VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
AISHA Z LEDENICKÝCH ZAHRAD
chovatel: Šeráková Lucie
majitel: Šeráková Lucie
výstavy: 537 bodů
Podmínky této kategorie soutěže nesplnil žádný pes.
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
DUAL PURPOSE 2006
JCH CZ, JCH SK, JCH PL
COCOCHANEL COFFIE KELEČSKÝ POKLAD
chovatel: Sehnalíková Soňa
majitel: Sehnalíková Soňa
celkem: 1294,2 bodů
výstavy: 1277 bodů
zkoušky: 17,2 bodů
VÝSTAVNÍ PES ROKU 2006VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
JCH BiH
PENROSE ZODIAC
chovatel: Morris Janet
majitel: Sehnalíková Soňa
výstavy: 331 bodů
JCH CZ, JCH SK, JCH PL
COCOCHANEL COFFIE KELEČSKÝ POKLAD
chovatel: Sehnalíková Soňa
majitel: Sehnalíková Soňa
výstavy: 1277 bodů
PRACOVNÍ PES ROKU 2006PRACOVNÍ FENA ROKU 2006
CH CZ, CH SK
BENJI SIRIUS PRO
chovatel: Lustig Ivo
majitel: Malá Simona
zkoušky: 184,4 bodů
JCH CZ, JCH SK, JCH PL
COCOCHANEL COFFIE KELEČSKÝ POKLAD
chovatel: Sehnalíková Soňa
majitel: Sehnalíková Soňa
zkoušky: 17,2 bodů
FLAT COATED RETRIEVER
DUAL PURPOSE 2006
CH CZ
O'FLANAGAN VICE VERSA
chovatel: Hägglund Lena
majitel: Vrubel Pavel
celkem: 784,7 bodů
výstavy: 741,5 bodů
zkoušky: 43,2 bodů
VÝSTAVNÍ PES ROKU 2006VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
CH CZ
O'FLANAGAN VICE VERSA
chovatel: Hägglund Lena
majitel: Vrubel Pavel
výstavy: 741,5 bodů
JCH CZ
EVENING STAR BONNY DUX
chovatel: Fantová Alena
majitel: Fantová Alena
výstavy: 436 bodů
PRACOVNÍ PES ROKU 2006PRACOVNÍ FENA ROKU 2006
CH CZ
O'FLANAGAN VICE VERSA
chovatel: Hägglund Lena
majitel: Vrubel Pavel
zkoušky: 43,2 bodů
CH CZ
AIRIN BLACK BRILLIANCE
chovatel: Malínek Dušan
majitel: Procházková Blanka
zkoušky: 108 bodů
GOLDEN RETRIEVER
DUAL PURPOSE 2006
DUAL CH CZ, CH CZ, CH SK, CH PL
AKIM Z KRÁLOVSKÝCH TERAS
chovatel: Bc. Pokorná Jarmila
majitel: Bc. Pokorná Jarmila
celkem: 1286,9 bodů
výstavy: 406,5 bodů
zkoušky: 880,4 bodů
VÝSTAVNÍ PES ROKU 2006VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
CH CZ, JCH CZ
WATTERLOO MISANTOS
chovatel: Míšek Antonín
majitel: Míškovi Petra a Pavel
výstavy: 806 bodů
JCH CZ
BLUE ROSE DYNASTY SANTANA GOLDEN
chovatel: Melionová Michaela
majitel: Kratochvílová Hana
výstavy: 580 bodů
PRACOVNÍ PES ROKU 2006PRACOVNÍ FENA ROKU 2006
DUAL CH CZ, CH CZ, CH SK, CH PL
AKIM Z KRÁLOVSKÝCH TERAS
chovatel: Bc. Pokorná Jarmila
majitel: Bc. Pokorná Jarmila
zkoušky: 880,4 bodů
COLLETE MAHIKAN
chovatel: Csapková Eva
majitel: Haklová Lenka
zkoušky: 436,8
LABRADOR RETRIEVER
DUAL PURPOSE 2006
JCH CZ
DUAL PURPOSE ROYAL STANDARD
chovatel: Mgr. Fialová Martina
majitel: Bárta Martin
celkem: 673,7 bodů
výstavy: 666,5 bodů
zkoušky: 7,2 bodů
VÝSTAVNÍ PES ROKU 2006VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
ASH AMAZING FRACE
chovatel: Horníčková Jarmila
majitel: Horníčková Jarmila
výstavy: 331 bodů
JCH CZ
DUAL PURPOSE ROYAL STANDARD
chovatel: Mgr. Fialová Martina
majitel: Bárta Martin
výstavy: 666,5 bodů
PRACOVNÍ PES ROKU 2006PRACOVNÍ FENA ROKU 2006
DUAL CH CZ, CH SK, CH PL
EDDIE OD JALOVISKA
chovatel: Dohnálek Jiří
majitel: Šťastná Radka
zkoušky: 202,8 bodů
CH práce CZ
BAILIE POHODA
chovatel: Janoušková Jiřina
majitel: Otevřelová Petra
zkoušky: 340,8 bodů
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
DUAL PURPOSE 2006
ICH, DUAL CH CZ, CH SK, JCH CZ, JCH SK
ARCO SEXY REXY
chovatel: Durajová Anna
majitel: Bušinová Marie
celkem: 516,7 bodů
výstavy: 353,5 bodů
zkoušky: 163,2 bodů
VÝSTAVNÍ PES ROKU 2006VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2006
ICH, DUAL CH CZ, CH SK, JCH CZ, JCH SK
ARCO SEXY REXY
chovatel: Durajová Anna
majitel: Bušinová Marie
výstavy: 353,5 bodů
DIZZY TOLLER BRYVILSÁR
chovatel: Kudrnáčová Jana
majitel: Benešová Jindřiška
výstavy: 188 bodů
PRACOVNÍ PES ROKU 2006
ICH, DUAL CH CZ, CH SK, JCH CZ, JCH SK
ARCO SEXY REXY
chovatel: Durajová Anna
majitel: Bušinová Marie
zkoušky: 163,2 bodů
Podmínky této kategorie soutěže nesplnila žádná fena.
CHOVATELSKÁ STANICE RETRIEVERŮ ROKU 2006
KELEČSKÝ POKLAD
Sehnalíková Soňa 1795,7 bodů
CHOVATELSKÁ STANICE CBR ROKU 2006
KELEČSKÝ POKLAD
Sehnalíková Soňa 1731,2 bodů
CHOVATELSKÁ STANICE GR ROKU 2006
MISANTOS
Míšek Antonín 1366,5 bodů
CHOVATELSKÁ STANICE LR ROKU 2006
BOHEMIA BRAS
Krutská Alena 528,8 bodů
Sponzoři soutěže
Kanadská obchodní společnost ANKA spol. s r.o.,
FOTO TON - Luboš Ton - HB ART - Hana Bártíková
Další INFO a FOTO na http://www.retriver.cz

Klubová výstava retrieverů - České Budějovice 16. září 2007 - výsledky Golden Retriever - psi

29. září 2007 v 8:46 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Klubovávýstava retrieverů- České Budějovice 16. září 2007 - výsledky Golden Retriever - psi
PSI - O´Donoghue Martin, IRL
Třída štěňat
Aaron z Liblických rákosinVN3
Dewmist SablefellaxCollete Mahikan
Chovatel Haklová Lenka Majitel: Zemanová Monika
Barry Godd Auguryabsence
Dewmist SablefellaxFleur the Best Gold
Chovatel Toboláková Helena Majitel: Rohovský Ondřej
Bastien z Makových dvorůVN4
Oran z Javořických kopcůxPretty Chlupaté štestí
Chovatel Maková Tereza Majitel: Jílková Jana
Ed z VrchánovaVN2
April HašlerkaxJenie z Trčkových lesů
Chovatel Vinklárek Miloš Majitel: Kecová Helena
Fiddle-De-Dee´s Morris TravellerVN1
Mulfield LewisxCheer´s Marzipan
Chovatel Nielsen Jane , Egon Majitel: Nielsen Jane a Egon
Třída dorost
Campari Boy Vetcare BohemiaN
Ridde-De-Dee´s RolexxDarcy The Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Sztefková Lenka
Kendy Chlupaté štěstíVN2
Griffyndor Junior the Best x Victoria Chlupaté štestí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Soukupová Blanka
Kerry Chlupaté štestíVN1
Gryffindor Junior the Best x Victoria Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Nollová Iva
Třída mladých
André Caritin senV
Dewmist SablefellaxCarita Scandinavia Finland
Chovatel Košťálová Lada Majitel: Ditrt Tomáš
Andreas MisantosV2
Gryffindor Junior the Best x Brenda of Dream Team
Chovatel Míšek Antonín Majitel: Toman Rostislav
Bady od Jelení stopyV4
Erny od Hradu VeveříxAmálka od Tří jasanů
Chovatel Hnízdilová Jana Majitel: Hnízdilová Jana
Be My Heart Brdské zlatoVD
Ashbury Angel HeartxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Majitel: Teichmanová Monika
Blaze Saltusabsence
Xanthos Blaze of GloryxXanthos Patootie
Chovatel Skok Damir, Dr. Majitel: Kohoutová Dana
Bols Blue Vetcare BohemiaV3
Inassicas CorianderxBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Kocurová Monika
Denny ze SechovaVD
Amy ze SechovaxCarolaine Chlupaté štěstí
Chovatel Vlasová Helena Majitel: Moulík Jíří, Fidlerová Dagmar
Galen z Havlova dvoraVD
Watterloo MisantosCarlota Scandinavia Finland z Havlova
Chovatel Havlová Jana Majitel: Brtnický Stanislav
Hopper Slapská AlejVD
Vasco Valentino BohemiaxAmbra ze Zásmuk
Chovatel Fialová Dagmar Majitel: Fialová Andrea
Pinkerly Quien SabeV1, CAJC
Matador v.d. Beerse HoevexDa Ya Think I´M
Chovatel Zanini Valentina Majitel: Zanini Valentina
Welf z Vlčích lukD
Inassicas Cotton WeedxEki z Vlčí stepi
Chovatel Kubeš Jan, Ing. Majitel: Rožňová Anna
Mezitřída
Artuš Zlatý tesákabsence
Ashbury Touch the SkyxOklahoma Misantos
Chovatel Krejčí František Majitel: Lamaczová Iveta
Ashbury Absolute LoverV
Daily Rays Catch the WindxAshbury Together For Ever
Chovatel Sonntag Gerard Majitel: Blaháková Milena
Bastien de BismilláhiVD
Alex od Hradu VeveříxAisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina, Mgr. Majitel: Voldřichová Lenka
Carlsson Dynasty AnahV1, CAC
Cheer´S QuaysidexBailey od Hradu Veveří
Chovatel Kratochvílová Hana Majitel: Ton Luboš
Casanova Santana GoldenV3
Gryffindor Junior the Best x Era od Hradu Veveří
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Baudiš Tomáš
Chunny Chlupaté štestíV4
Oran z Javořických kopcůxMolly Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Kratochvílová Monika
Rainbow Golden ErinorV2, res. CAC
Gryffindor Junior the Best x Immense Golden Erinor
Chovatel Čečrdlová Alena Majitel: Chochol František
Třída otevřená
Alf Ze Zaječovského vrškuV2, res. CAC
Amor My Golden JewelxQuessy z Dubské Lhoty
Chovatel Štochl Petr Majitel: Štimová Ivana
Ashley z Botičských meandrůVD3
Sequins ShamrockxCathy od Hradu Veveří
Chovatel Tíkalová Zuzana Majitel: Srba Michal
Erwin Artesia BohemicaVD4
Chain Golden ErinorxAmálka Artesia Bohemica
Chovatel Zelená Marie, Mgr. Majitel: Milichovská Veronika
Charlie-Clark SonakV1, CAC
Chain Golden ErinorxArinka Hašlerka
Chovatel Špottová Renata Majitel: Gerberová Martina
Třída pracovní
Abide by DanakoV3
Xanthos Blaze of GloryxSasquehanna Slomka
Chovatel Kohoutová Dana Majitel: Kohoutová Dana a Stelmach Z.
Akim z Královských terasVD4
Beethoven od Spešovské x Sally Dyre Bony
Chovatel Pokorná Jarmila, BC. Majitel: Pokorná Jarmila, Bc.
Atrey TangaroaVD
Alex od Hradu VeveříxTilia z Vlčí stepi
Chovatel Benešová Pavla Majitel: Benešová Pavla
Cheer´s SuperbalancedVD
Chaveni´s Explosive DynamitexCheer´s Once or Twice
Chovatel Jönsson Eva, Jönsson Hans- Majitel: Rémesová Kristina Ing.
Nicholas the Best BaronV2, res. CAC
Akim z Královských TerasxJenny Gold Libošovská blata
Chovatel Melion Vladimír, Ing. Majitel: Řáda Jan
Watterloo MisantosV1, CAC
Inassicas CorianderxBrenda of Dream
Chovatel Míšek Antonín Majitel: Míšek Pavel, Míšková PetraTeam
Třída vítězů
Amor BismilláhiV4
Alex od Hradu VeveříxAisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina, Mgr. Majitel: Kolečář Milan
Argo z Brdských lukV3
Alex od Hradu VeveříxKarafa z Vlčích luk
Chovatel Matoušková Květa Majitel: Matoušková Květa
Ashbury Touch the SkyV2, res. CAC
Styal Santa Baloo xAshbury Peace and Love
Chovatel Sonntag Gerard Majitel: Blaháková Milena
Erny od Hradu VeveříV1, CAC, Jihočeský vítěz, BOB, BIS
Karvin AvalanchexCora Scandinavia Finland
Chovatel Hubíková Eva Majitel: Stránský Josef
Třída veteránů
Beethoven od Spešovské skályV1
Sofielunds EkkoRosa z Vlčích luk
Chovatel Havránková Zita Majitel: Hemzalová Bohuslava
Fabio Golden ErinorV2
Garbank Lislone JackpotxBaronessa of Blue Erinor
Chovatel Čečrdlová Alena Majitel: Mach Jaroslav
Další INFO a FOTO na http://www.retriver.cz

Klubová výstava retrieverů - České Budějovice 16. září 2007 - výsledky Golden Retriever - feny

29. září 2007 v 8:42 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Klubovávýstava retrieverů- České Budějovice 16. září 2007 - výsledky Golden Retriever - feny
FENY - Mrs. Sando Siv, N
Třída štěňat
Allis de Salvia ApianaVN1
Gryffindor Junior the Best x Asmine Goldenpack Marty
Chovatel Toman Rostislav Majitel: Kolečářová Kateřina, Mgr.,
Aphrodite z Letenské studánkyVN
Wrangler MisantosxChicory Sv. Huberta
Chovatel Dupáková Kateřina Majitel: Rybnikář Jan, Ing. a Dupáková
Arwen z Fatkovského dvoraVN4
Oran z Javořických kopcůx Dakita Chlupaté štěstí
Chovatel Kreplová Lenka, Mgr. Majitel: Koubová Věra
Athylla z Liblických rákosinVN2
Dewmist SablefellaxCollete Mahikan
Chovatel Haklová Lenka Majitel: Haklová Lenka
Barushka od Rybníka KamennýVN
Oran z Javořických kopcůx Lency Chlupaté štěstí
Chovatel Drahota Jiří Majitel: Drahota Jiří
Dominika Lions LamborghiniVN
Stanroph Squadron LeaderxStare And Desire Stanroph
Chovatel Tomášová Petra Majitel: Tomášová Petra
Ellis Excellent z Říčanských lukVN3
Gryffindor Junior the Best x Cyra ze Zásmuk
Chovatel Palivcová Dana Majitel: Švec František
Třída dorost
Areta z Těšenovských lukVN2
Inassicas Cotton WeedxCintia Čertova stěna
Chovatel Pípal Jiří Majitel: Pípalová Věra
Carin Queen DanakoVN1
Moondust Osti O´SheaxSasquehanna Slomka
Chovatel Kohoutová Dana Majitel: Králová Jitka
Cassiopeia de BismiláhiVN3
Bruce of Dream Teamx Aisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina,Mgr. Majitel: Plháková Alena
Ibbi z Měsíčních pláníVN4
Watterloo MisantosxDakita z Měsíčních plání
Chovatel Hlaváčková Alena Majitel: Hlaváčková Alena
Třída mladých
Arabela z VrchánovaV
April HašlerkaxJenie z Trčkových lesů
Chovatel Vinklárek Miloš Majitel: Nedvěd Jaromír
Be My X-Mas Angel Brdské zlatoV1, CAJC
Ashbury Touch the SkyxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Štorková Libuše, MvDr. Majitel: Štorková Libuše, MVDr.
Blue Bell Beauty from CzechVD
Ashbury Touch the SkyxBykara z Vlčí stepi
Chovatel Mácová Alena Majitel: Němcová Magdalena
Brandy Aillin Vetcare BohemiaV4
Inassicas CorianderxBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Nová Petra
Britney SaltusV3
Xanthos Blaze of GloryxXanthos Patootie
Chovatel Skok Damir, Dr. Majitel: Kohoutová Dana a Stelmach Z.
Darion Santana GoldenV2
Wrangler MisantosxTimeless Golden Amy My Love
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Matoušková Květa
Dolores z DroužkovaVD
Bruce of Dream TeamxErna Cassovia White Star
Chovatel Jech Lubomír Majitel: Vodička Roman
Wekra z Vlčích lukVD
Gembek´s Knight Of MusicxIkera z Vlčí stepi
Chovatel Kubeš Jan, Ing. Majitel: Řehoř Michal Ing.
Mezitřída
Adélka z Volarských lesůVD4
Aubero Bear from DanakoxTeska z Dubské Lhoty
Chovatel Štimová Ivana Majitel: Kaslová Eva
Arwen Famous GoldV1, CAC
Bruce of Dream TeamxChanny Bohemia Gold
Chovatel Štenclová Radka Majitel: Zárubová Irena
Benedictine Vetcare Bohemiaabsence
Inassicas CorianderxBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Maříková Iva
Daffie Aurea RosaVD3
Bruce of Dream TeamxAare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Píchová Eva Majitel: Duffková Jindřiška
Chelsea Chlupaté štestíVD2
Oran z Javořických kopcůx Molly Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Řeháková Michaela
Shakira Sequinsabsence
Royal Commander Du Pays x Sequins Sycamore
Chovatel C.TH.J.M. Knippenborg Majitel: Míšek P. a Míšková M.
Třída otevřená
Abby-Gale od Zlaté Delfiabsence
Oran z Javořických kopcůx Nesty Chlupaté štěstí
Chovatel Hybrantová Dana Majitel: Kodešová Klára
Beretta Lions LamborghiniV4
Aubero Bear form DanakoxCora Bri-Col Black and While
Chovatel Tomášová Petra Majitel: Kecová Helena
Blue Rose Dynasty Santana GoldenV1, CAC
Trewater In CahootsxClara Christmas the Best Baron
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Kratochvílová Hana
Delphine Aurea RosaV3
Bruce of Dream TeamxAare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Píchová Eva Majitel: Benešová Pavla
Dora od Tří jasanůVD
Alex od Hradu VeveříxAmmy od Rajské struhy
Chovatel Stránksý Josef Majitel: Ptáčková Silvie
Dorris Aurea RosaV2, res. CAC
Bruce of Dream Teamx Aare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Majitel: Píchová Eva
Třída pracovní
Andy od Jelení stopyabsence
Medalian Man RescatorxAmálka od Tří jasanů
Chovatel Hnízdilová Jana Majitel: Hnízdilová Jana
Cathy od Hradu VeveříV2, res. CAC
Deril Zlaté slnkoxCora Scandinavia Finland
Chovatel Hubíková Eva Majitel: Tíkalová Zuzana
Estee the Dream TeamV1, CAC
Inassicas Sea ChanterxÖrdöghegyi-Berni Eni Tara
Chovatel Rémesová Kristína, Ing. Majitel: Maříková Iva
Třída vítězů
Artic Sky Brdské zlatoV3
Ashbury Touch the SkyxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Štorková Libuše, MVDr. Majitel: Blaháková Milena
Audrin Vetcare BohemiaV1, CAC, Jihočeský vítěz
Gunmarsh ZacharyBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Bursíková Radka
Brigitte of Dream TeamVD4
Karvin ZaicaxÖrdöghegyi-Berni Eni Tara
Chovatel Rémešová Kristina, Ing. Majitel: Jirásková Martina, MVDr.
Delibes´s Golden MarianVD
Hiekkakankaan Go-Go-xDelibes´s Jig Pulp
Chovatel Hynninen Vesa Majitel: Štorková Libuše, MVDr.
Cheer´s ZaraV2, res. CAC
Tottelina ObserverxCheer´s Facella
Chovatel Jönsson Eva, Jönsson Hans- Majitel: Remesová Kristina Ing.
Třída veteránů
Cora Scandinavia FinlandV1, Nejlepší veterán plemene
Adar Gold RebeccaxUsvalaakson CampionBIS VETERAN
Chovatel Mäki Jana, Mgr. Majitel: Hubíková Eva
Karafa z Vlčích lukVD2
Sofielunds EkkoxLizz z Vlčí stepi
Chovatel Kubeš Jan, Ing. Majitel: Matoušková Květa
Tilia z Vlčí StepiVD3
Melody Makers WillowxBrina Venušiny luhy
Chovatel Korda František, Ing. Majitel: Benešová Pavla
Další INFO a FOTO na http://www.retriver.cz

Klubová výstava retrieverů - České Budějovice 15. září 2007 - výsledky Golden Retriever - psi

29. září 2007 v 8:34 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Klubovávýstava retrieverů- České Budějovice 15. září 2007 - výsledky Golden Retriever - psi
PSI - Mrs. Sando Siv, N
Třída štěňat
Alan z Liblických rákosinVN3
Dewmist SablefellaxDoplete Mahikan
Chovatel Lenak Haklová Majitel: Filimonova Ing. Inna, Filimonov
Benji od Rybníka KamennýVN4
Oran z Javořických kopcůxLency Chlupaté štěstí
Chovatel Drahota Jiří Majitel: Hanžlík Václav
Fiddle-De-Dee´s Morris TravellerVN2
Mulfield LewisxCheer´s Marzipan
Chovatel Nielsen Jane , Egon Majitel: Nielsen Jane a Egon
Hektor Artesia Bohemicaabsence
Wrangler MisantosxCaerin Artesia Bohemica
Chovatel Faltusová Kateřina Mgr. Majitel: Vavrečková Lenka
Voltaire Libošovská blataVN1
Gryffindor Junior the Best x Amy-Bett Brdské zlato
Chovatel Jedlička Karel Majitel: Macháček Zdeněk
Třída dorost
Be My Heart Brdské zlatoVN1
Ashbury Angel HeartxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Štorková Libuše, MvDr. Majitel: Teichmanová Monika
Campari Boy Vetcare BohemiaN4
Ridde-De-Dee´s RolexxDarcy The Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Sztefková Lenka
Kendy Chlupaté štěstíVN2
Griffyndor Junior the Best x Victoria Chlupaté štestí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Soukupová Blanka
Kerry Chlupaté štestíVN3
Gryffindor Junior the Best x Victoria Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Nollová Iva
Třída mladých
André Caritin senV
Dewmist SablefellaxCarita Scandinavia Finland
Chovatel Košťálová Lada Majitel: Ditrt Tomáš
Andreas MisantosV3
Gryffindor Junior the Best x Brenda of Dream Team
Chovatel Míšek Antonín Majitel: Toman Rostislav
Bady od Jelení stopyVD
Erny od Hradu VeveříxAmálka od Tří jasanů
Chovatel Hnízdilová Jana Majitel: Hnízdilová Jana
Blaze Saltusabsence
Xanthos Blaze of GloryxXanthos Patootie
Chovatel Skok Damir, Dr. Majitel: Kohoutová Dana
Bols Blue Vetcare BohemiaV
Inassicas Corianderx Brigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Kocurová Monika
Carlsson Dynasty AnahVD
Cheer´S QuaysidexBailey od Hradu Veveří
Chovatel Kratochvílová Hana Majitel: Ton Luboš
Connor Santana GoldenVD
Gryffindor Junior the Best x Era od Hradu Veveří
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Hájek Petr
Denny ze SechovaVD
Amy ze SechovaxCarolaine Chlupaté štěstí
Chovatel Vlasová Helena Majitel: Moulík Jíří, Fidlerová Dagmar
Galen z Havlova dvoraV1, CAJC, Klubový vítěz mladých
Watterloo MisantosxCarlota Scandinavia Finland z Havlova
Chovatel Havlová Jana Majitel: Brtnický Stanislav
Pinkerly Quien SabeV2
Matador v.d. Beerse HoevexDa Ya Think I´M
Chovatel Zanini Valentina Majitel: Zanini Valentina
Quatro Libošovská BlataVD
Ashbury Touch the SkyxDaja ze Zásmuk
Chovatel Jedlička Karel Majitel: Fridrichová Gabriela
Tambor Golden ErinorV4
Gryffindor Junior the Best x Graciela Golden Erinor
Chovatel Čečrdlová Alena Majitel: Dufková Svatava, MUDr.
Welf z Vlčích lukVD
Inassicas Cotton WeedxEki z Vlčí stepi
Chovatel Kubeš Jan, Ing. Majitel: Rožňová Anna
Mezitřída
Arson od Syenitových skalVD
Fabio Golden ErinorxArabela Zelená jazerá
Chovatel Sieberová Bc. Iva Majitel: Filimonova Ing. Inna, Filimonov
Artuš Zlatý tesákVD
Ashbury Touch the SkyxOklahoma Misantos
Chovatel Krejčí František Majitel: Lamaczová Iveta
Arwen z Makových dvorůV2, res. CAC
Oran z Javořických kopcůxPretty Chlupaté štěstí
Chovatel Maková Tereza Majitel: Váně Bohuslav
Ashbury Absolute LoverV1, CAC
Daily Rays Catch the WindxAshbury Together For Ever
Chovatel Sonntag Gerard Majitel: Blaháková Milena
Bastien de BismilláhiVD
Alex od Hradu VeveříxAisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina, Mgr. Majitel: Voldřichová Lenka
Casanova Santana GoldenV3
Gryffindor Junior the Best x Era od Hradu Veveří
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Baudiš Tomáš
Chunny Chlupaté štestíV4
Oran z Javořických kopcůx Molly Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Kratochvílová Monika
Třída otevřená
Ashley z Botičských meandrůV1, CAC
Sequins ShamrockxCathy od Hradu Veveří
Chovatel Tíkalová Zuzana Majitel: Srba Michal
Cury z Vlčích LukVD
Farmer Hill´s Loveday BongoxYsaye z Vlčí stepi
Chovatel Osifová Eva Majitel: Osifová Eva
Charlie-Clark SonakVD
Chain Golden ErinorxArinka Hašlerka
Chovatel Špottová Renata Majitel: Gerberová Martina
Karlo the Best Baronneposouzen- anomálie varlat (jedno malé)
Silver Mist RescatorxBarbie Bohemia Champagne
Chovatel Melion Vladimír, Ing. Majitel: Nejedlý Vladimír a Nejedlá Miluše
Třída pracovní
Abide by DanakoV3
Xanthos Blaze of GloryxSasquehanna Slomka
Chovatel Kohoutová Dana Majitel: Kohoutová Dana a Stelmach Z.
Akim z Královských terasVD
Beethoven od Spešovské x Sally Dyre Bony
Chovatel Pokorná Jarmila, BC. Majitel: Pokorná Jarmila, Bc
Atrey TangaroaVD
Alex od Hradu VeveříxTilia z Vlačí stepi
Chovatel Benešová Pavla Majitel: Benešová Pavla
Cheer´s SuperbalancedV2, res. CAC
Chaveni´s Explosive DynamitexCheer´s Once or Twice
Chovatel Jönsson Eva, Jönsson Hans- Majitel: Rémesová Kristina Ing.
Nicholas the Best BaronV4
Akim z Královských TerasxJenny Gold Libošovská blata
Chovatel Melion Vladimír, Ing. Majitel: Řáda Jan
Watterloo MisantosV1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS
Inassicas CorianderxBrenda of Dream Team
Chovatel Míšek Antonín Majitel: Míšek Pavel, Míšková Petra
Třída vítězů
Amor BismilláhiV3
Alex od Hradu VeveříxAisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina, Mgr. Majitel: Kolečář Milan
Argo z Brdských lukV4
Alex od Hradu VeveříxKarafa z Vlčích luk
Chovatel Matoušková Květa Majitel: Matoušková Květa
Ashbury Touch the SkyV2, res. CAC
Styal Santa BalooxAshbury Peace and Love
Chovatel Sonntag Gerard Majitel: Blaháková Milena
Erny od Hradu VeveříV1, CAC
Karvin AvalanchexCora Scandinavia Finland
Chovatel Hubíková Eva Majitel: Stránský Josef
Třída veteránů
Beethoven od Spešovské skályV1, Nejlepší veterán plemene
Sofielunds EkkoxRosa z Vlčích luk
Chovatel Havránková Zita Majitel: Hemzalová Bohuslava
Další INFO a FOTO na http://www.retriver.cz

Klubová výstava retrieverů - České Budějovice 15. září 2007 - výsledky Golden Retriever - feny

29. září 2007 v 8:29 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Klubovávýstava retrieverů- České Budějovice 15. září 2007 - výsledky Golden Retriever - feny
FENY -Mr. Sauge Jan - Roger, N
Třída štěňat
Allis de Salvia ApianaVN1
Gryffindor Junior the Best x Asmine Goldenpack Marty
Chovatel Toman Rostislav Majitel: Kolečářová Kateřina, Mgr.,
Angela z Liblických rákosinVN
Dewmist SablefellaxCollete Mahikan
Chovatel Haklová Lenka Majitel: Müllerová Michaela
Aphrodite z Letenské studánkyVN3
Wrangler MisantosxChicory Sv. Huberta
Chovatel Dupáková Kateřina Majitel: Rybnikář Jan, Ing. a Dupáková
Eirin Elegance z Řičanských lukVN2
Gryffindor Junior the Best x Cyra ze Zásmuk
Chovatel Palivcová Dana Majitel: Palivcová Dana
Ellis Excellent z Říčanských lukVN4
Gryffindor Junior the Best x Cyra ze Zásmuk
Chovatel Palivcová Dana Majitel: Švec František
Elza z Vrchánovaabsence
April HašlerkaxJenie z Trčkových lesů
Chovatel Vinklárek Miloš Majitel: Škrancl Antonín
Třída dorost
Areta z Těšenovských lukVN4
Inassicas Cotton WeedxCintia Čertova stěna
Chovatel Pípal Jiří Majitel: Pípalová Věra
Be My X-Mas Angel Brdské zlatoVN2
Ashbury Touch the SkyxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Štorková Libuše, MvDr. Majitel: Štorková Libuše, MVDr.
Carin Queen DanakoN
Moondust Osti O´SheaxSasquehanna Slomka
Chovatel Kohoutová Dana Majitel: Králová Jitka
Cassiopeia de BismiláhiVN
Bruce of Dream TeamxAisi Ray Dór
Chovatel Kolečářová Kateřina,Mgr. Majitel: Plháková Alena
Ibbi z Měsíčních pláníVN3
Watterloo MisantosxDakita z Měsíčních plání
Chovatel Hlaváčková Alena Majitel: Hlaváčková Alena
Kreizy Chlupaté štěstíVN1
Gryffindor Junior the Best x Victoria Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Gabrielová Nikol
Třída mladých
Adélka z Volarských lesůV
Aubero Bear from DanakoxTeska z Dubské Lhoty
Chovatel Štimová Ivana Majitel: Kaslová Eva
Airinne Caritin senV
Dewmist SablefellaxCarita Scandinavia Finland
Chovatel Košťálová Lada Majitel: Hraba Blanka
Amanda Caritin senV2
Dewmist SablefellaxCarita Scandinavia Finland
Chovatel Košťálová Lada Majitel: Kabová Alena
Ambra Caritin senV
Dewmist SablefellaxCarita Scandinavia Finland
Chovatel Košťálová Lada Majitel: Sodomková Judita
Arabela z VrchánovaVD
April HašlerkaxJenie z Trčkových lesů
Chovatel Vinklárek Miloš Majitel: Nedvěd Jaromír
Blue Bell Beauty from CzechVD
Ashbury Touch the SkyxBykara z Vlčí stepi
Chovatel Mácová Alena Majitel: Němcová Magdalena
Brandy Aillin Vetcare BohemiaV3
Inassicas CorianderxBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Nová Petra
Britney SaltusV1, CAJC, Klubový vítěz mladých
Xanthos Blaze of GloryxXanthos Patootie
Chovatel Skok Damir, Dr. Majitel: Kohoutová Dana a Stelmach Z.
Connie Poklad DoubravkyVD
Inassicas Cotton WeedTalisa Poklad Doubravky
Chovatel Pleskač Vlastislav Majitel: Bíško Tomáš
Darion Santana GoldenV4
Wrangler MisantosxTimeless Golden Amy My Love
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Matoušková Květa
Dolores z DroužkovaV
Bruce of Dream TeamxErna Cassovia White Star
Chovatel Jech Lubomír Majitel: Vodička Roman
Wekra z Vlčích lukVD
Gembek´s Knight Of MusicxIkera z Vlčí stepi
Chovatel Kubeš Jan, Ing. Majitel: Řehoř Michal Ing.
Mezitřída
Arwen Famous GoldV3
Bruce of Dream TeamxChanny Bohemia Gold
Chovatel Štenclová Radka Majitel: Zárubová Irena
Benedictine Vetcare Bohemiaabsence
Inassicas CorianderBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Maříková Iva
Beverly z Botičských MeandrůV2, res. CAC
Dewmist SablefellaxCathy od Hradu Veveří
Chovatel Tikalová Zuzana Majitel: Rambousková Dagmar
Daffie Aurea RosaVD
Bruce of Dream TeamxAare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Píchová Eva Majitel: Duffková Jindřiška
Dorris Aurea RosaV1, CAC
Bruce of Dream TeamxAare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Píchová Eva Majitel: Píchová Eva
Chelsea Chlupaté štestíVD4
Oran z Javořických kopcůx Molly Chlupaté štěstí
Chovatel Maříková Iva Majitel: Řeháková Michaela
Shakira Sequinsabsence
Royal Commander Du Pays x Sequins Sycamore
Chovatel C.TH.J.M. Knippenborg Majitel: Míšek Pavel, Míšková Markéta
Třída otevřená
Abby-Gale od Zlaté Delfiabsence
Oran z Javořických kopcůNesty Chlupaté štěstí
Chovatel Hybrantová Dana Majitel: Kodešová Klára
Annette ze Zaječovského vrškuabsence
Amor My Golden JewelxQuessy z Dubské Lhoty
Chovatel Štochl Petr Majitel: Hřebíčková Iva
Annie Rodinné štestíabsence
Argos Artersia BohemicaxPona Poklad Doubravky
Chovatel Dolníková Lenka Majitel: Dolník Karel
Blue Rose Dynasty Santana GoldenV2, res. CAC
Trewater In CahootsxClara Christmas the Best Baron
Chovatel Melionová Michaela Majitel: Kratochvílová Hana
Delphine Aurea RosaV1, CAC
Bruce of Dream TeamxAare Sarah Scandinavia Finland
Chovatel Píchová Ea Majitel: Benešová Pavla
Dora od Tří jasanůVD3
Alex od Hradu VeveříxAmmy od Rajské struhy
Chovatel Stránksý Josef Majitel: Ptáčková Silvie
Třída pracovní
Andy od Jelení stopyabsence
Medalian Man RescatorxAmálka od Tří jasanů
Chovatel Hnízdilová Jana Majitel: Hnízdilová Jana
Carita Scandinavia FinlandD
Dream Max Drop ZonexDora Scandinavia Finland
Chovatel Mäki Jana, Mgr. Majitel: Košťálová Lada
Cathy od Hradu VeveříV1, CAC
Deril Zlaté slnkoxCora Scandinavia Finland
Chovatel Hubíková Eva Majitel: Tíkalová Zuzana
Estee the Dream TeamV2, res. CAC
Inassicas Sea ChanterxÖrdöghegyi-Berni Eni Tara
Chovatel Rémesová Kristína, Ing. Majitel: Maříková Iva
Třída vítězů
Artic Sky Brdské zlatoV3
Ashbury Touch the SkyxDelibes´s Golden Marian
Chovatel Štorkoá Libuše, MVDr. Majitel: Blaháková Milena
Audrin Vetcare BohemiaV1, CAC, Klubový vítěz
Gunmarsh ZacharyxBrigitte of Dream Team
Chovatel Jiráksová Martina, MVDr, Majitel: Bursíková Radka
Brigitte of Dream TeamV4
Karvin ZaicaÖrdöghegyi-Berni Eni Tara
Chovatel Rémešová Kristina, Ing. Majitel: Jirásková Martina, MVDr.
Connie z Havlova dvoraabsence
Alex od Hradu VeveříxBessy z Veselských luk
Chovatel Havlová Jana Majitel: Kotenová Bohumila
Delibes´s Golden MarianV
Hiekkakankaan Go-Go-xDelibes´s Jig Pulp
Chovatel Hynninen Vesa Majitel: Štorková Libuše, MVDr.
Cheer´s ZaraV2, res. CAC
Tottelina ObserverxCheer´s Facella
Chovatel Jönsson Eva, Jönsson Hans- Majitel: Remesová Kristina Ing.
<
Další INFO a FOTO na http://www.retriver.cz

Soutěž : Zvíře roku

29. září 2007 v 8:21 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Soutěže
Soutěž : Zvíře roku

Využití retrieverů v lovecké praxi …

29. září 2007 v 8:18 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Charakteristika plemene
Využití retrieverů v lovecké praxi …
Má-li se uvést něco o loveckém využití retrívrů v současnosti, platí zde totéž, co o jiných plemenech psů.
Lze je vycvičit převážně k práci slidičů ( kam také byli spolu se španěly a křepeláky zařazeni), ale s většími dispozicemi pro aportování hlavně pernaté zvěře. Navíc mají výhodu díky větší síle a odolnosti ve studené vodě, bez potíží unesou i těžší vrubozubé ptáky včetně velkých kachen a hus.
Ovšem potíž je v tom, že značná část chovů retrívrů se stává pouze společníky svých majitelů. A tak stejně jako některá plemena ovčáckých psů v životě neviděla stádo ovcí, natož aby s ním uměla pracovat, děje se bohužel něco podobného s retrívry.
Zatímco třeba kontinentální ohaři nebo jagdteriéři se málokdy dostanou do rukou nemyslivců, je tomu s retrívry naopak. Potom vzniká problém s tím, že se rodí potomci rodičů s vlohami v praxi, kteří své dovednosti nemají vrozené, ale naučené výcvikem. U retrívrů se schopnost k aportování přenesla z části po plemenech vzniklých z barbetů a pak hlavně výběrem konkrétních chovných jedinců, kteří měli tuto vlastnost vrozenou. Navíc nejsou retrívři příliš rozšířeni ani v zemích svého původu a to také snižuje jejich využití v lovecké praxi. Výjimkou jsou však labradoři a goldeni, kteří se stali i u nás jakousi módou. Snad je to pro jejich příjemnou povahu, dobrý vztah k dětem i jejich využití coby psů asistenčních, slepeckých, lavinových, záchranářských a pomocníků postižených lidí.
Nakonec ještě několik vět k názvu této skupiny. Slovo RETRIEVE má v angličtině hned několik významů, ve vztahu ke psům se překládá jako aportovat. Není zcela jasné proč se retrívrům v Česku říká přinašeči, protože v Anglii mají pro tento účel slovo bring. Navíc význam slova aportovat, aport, je téměř mezinárodní a v myslivosti by to mělo platit mnohonásobně !

Výživa Vašeho retrievera ...

29. září 2007 v 8:15 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výživa

Výživa Vašeho retrievera ...

Výživa štěněte:
Štěně spálí během prvních měsíců života překvapující množství energie, proto je důležité zajistit, aby dostalo vyváženou výživu. Pro srovnání, štěně během prvního roku vyroste jako dítě během 14 - 18 let. Různá plemena mají různé růstové křivky, proto by měl výběr krmení odpovídat plemeni a velikosti štěněte. Výběr nejlepšího krmení je klíčem k umožnění dlouhodobého a zdravého života!
Krmení
Kvalitní krmení je naprostým základem správného růstu a vývinu psa. Nemůžeme krmit psa nekvalitní potravou a očekávat, že z něho vyroste krásný, zdravý a silný jedinec. Názory na to, co je kvalitní potrava, se různí a procházejí názorovým vývojem. Výzkumy na zahraničních universitách a ve výzkumných centrech velkých a seriózních firem zaměřených na výrobu krmiv pro psy přinesly zejména v poslední době mnoho nových poznatků, které jsou často i v přímém rozporu s tím, co se tradovalo v minulosti.
Výživa v novorozeneckém období po porodu do odstavení:
V prvních dnech života pečuje o výživu štěňat především matka - kojící fena. Mateřské mléko je nejdokonalejší potravou na světě, kterou lze asi těžko nahradit. Ve zvláštních případech, jako je úhyn feny, velmi početný vrh nebo odmítání štěňat, je vhodné dát štěňatům speciální mléčnou náhražku. Kolem čtvrtého týdne věku štěňátka přichází čas na první nemléčné přikrmování. V tomto věku štěňátka dostávají malé množství velice kvalitního, snadno stravitelného krmiva. Jde o granulky rozmáčené ve vodě nebo vývaru. Matka štěňata postupně odstaví sama. Jednak již nemá dostatek mléka a jednak je jí kojení vzhledem k ostrým zoubkům štěňat velmi nepříjemné. V době odchodu k majiteli už většinou spolehlivě přijímají pevnou potravu, což je věk kolem 7. - 8. týdne.
Výživa v období od odstavu do 6 . měsíců věku:
Štěně v tomto období prochází fází tzv. překotného růstu. Jeho energetické potřeby dosahují až trojnásobku množství potřebného pro dospělého psa. Vysoké jsou též požadavky na přísun dalších látek, a to hlavně bílkovin, tuků, minerálních látek a vitamínů. Kromě absolutního množství je mimořádně důležitý vzájemný poměr živin, především vápníku a fosforu nezbytných pro optimální vývoj kostí a zubů. Je pochopitelné, že tak velké nutriční nároky může uspokojit pouze nejkvalitnější, vydatné a přitom snadno stravitelné krmivo.
Výživa v dorosteneckém období do dospělosti:
Nutriční požadavky dorůstajícího psa pozvolna v tomto věku klesají na úroveň pro dospělého jedince. Přesto jeho organizmus se ještě stále vyvíjí a nároky na výživu nemůže uspokojit potrava určená dospělým psům. Majitelé štěňat vetších plemen, kam se řadí i retrívři, často chybují, když nesprávně zvolí druh krmení s ohedem na druh plemene psa.
DESATERO VÝŽIVY ŠTĚNĚTE:
 1. Štěňátko má jiné nároky na výživu než dospělý pes.
 2. Štěně má mimořádně citlivý zažívací trakt.
 3. Stěně má malý žaludek, proto je nutné krmnou dávku rozdělit na několik porcí.
 4. U štěněte je nutné dodržovat pravidelný čas krmení.
 5. Potrava pro štěně by měla mít pokojovou teplotu.
 6. U štěněte je nutné pravidelně kontrolovat hmotnost a přírustky.
 7. Vždy, než se rozhodnete u štěněte podat jakýkoliv vitamínový nebo minerálový přípravek, poraďte se s veterinářem. V kvalitním krmení by jich mělo být dostatek, a předávkování může i štěněti ublížit.
 8. Kravské mlého není vhodnou součástí výživy štěňat. Organizmus psa ztrácí schopnost štěpit mléčný cukr a výsledkem je zvracení nebo průjem.
 9. Po jídle nechte psa vždy odpočívat.
 10. Všechny dlouhodobější potíže, jako jsou zažívací problémy, netypická konzistence a barva trusu, nadměrné pití nebo výrazná změna k jídlu, vždy konzultujte s veterinářem.
Granule nebo vařená strava?
To je otázka, se kterou se setkáváme velmi často. Nelze a ani nechceme zcela zavrhnout používání klasické vařené stravy. Jen si majitel musí uvědomit, že jde o obrovskou pracnost ve srovnání s komerčními krmivy. Chce-li majitel psovi vařit, znamená to mít zdroj kvalitního masa- svaloviny, vždy ho dobře provařit pro odstranění rizika infekce, mísit ho v poměru 1/3 masa ku 2/3 přílohy (rýže, těstoviny, vločky), přidat zeleninu, vitamíny, minerály. Nikdy nebudete znát přesné složení takto připravené stravy a to nebude nikdy stejné, protože pokaždé použijete jiné suroviny. Je tu vysoké riziko předávkování vitamínů (vit. D) a hlavně minerálů (vápník !!!- katastrofa pro kostru a klouby rostoucího psa). Především si ale majitel přidělá spoustu práce. Tímto způsobem lze odchovat psa na relativně vyvážené stravě, ale je to velice, a v dnešní době zcela zbytečně pracné a komplikované. Doporučuje se proto používat KVALITNÍ a ověřená komerční krmiva, zejména v granulované formě.

GRANULE:

Důležité je i odlišení krmiv pro různé velikosti plemen. Dnes už se ví, že malá plemena mají značně odlišné požadavky na výživu než velcí psi. Proto firmy vyrábí granule pro malá, střední a velká plemena. Významné je to hlavně u psů velkých (nad 25 kg v dospělosti) a gigantických plemen. Zde se dá špatnou výživou napáchat hodně škod, hlavně ve vývoji kyčelních a loketních kloubů. Ale pozor: dlouho se tvrdilo, že velcí psi potřebují během růstu hodně vápníku a bílkovin. Výzkumy posledních 5-10 let ukazují, že nadbytek těchto složek způsobuje stejné, ba horší škody, než jejich nedostatek. Doga nebo rotwajler váží v dospělosti 50-80 kg. To je stejná váha jako u člověka. Ale lidská kostra do této velikosti a váhy roste 18 let. Pes takto naroste za 8-10 měsíců!!! To je strašná zátěž pro organismus. Naším cílem tedy nemůže být snaha o urychlení již tak překotného růstu, ale naopak. Musíme se snažit, aby tento růst byl pozvolný, plynulý a vyrovnaný. Dostává-li rostoucí pes velkého plemene nadbytek bílkovin anebo vitamínů příliš rychle, vytvoří hodně svalové a tukové hmoty a navěsí tuto váhu na ještě nezralou kostru, kterou tím přetíží a dochází k deformitám kloubů a páteře. Vztah mezi nadbytkem vápníku a zvýšeným výskytem dysplazií kyčelních a loketních kloubů je dnes už přesvědčivě prokázán. Při nadbytku vápníku dochází k předčasnému a nerovnoměrnému uzavírání růstových zón kostí a tím opět ke zvýšenému množství kloubních onemocnění.

Při odchovu psa velkého plemene proto nedbejte dobře míněných, ale zastaralých rad některých chovatelů a výcvikářů, že pokleslé uši či prošláplé spěnky nohou spraví přídavek vápníku do krmiva. V kvalitních krmivech je ho dostatek a řada krmiv (pro štěňata, dospělé psy a seniory velkých a obřích plemen) obsahuje navíc chondroprotekiva- tj. látky pro takzvanou kloubní výživu (chondroitin sulfát, glykosaminoglykany a želatinu) pro optimální vývoj a výživu kloubních chrupavek. Některá krmiva pro psy obsahují nový unikátní patentovaný systém pro prevenci vzniku zubního kamene a krmivo pro štěňata je obohaceno o přípravek DHA ( klíčové živiny pro stavbu mozku).

Krmný režim: Štěně, stejně jako malé dítě, je třeba přivyknout na pravidelný režim krmení. Mělo by jíst do věku 1 roku 3x denně, do věku 2 let 2x denně a v dospělosti 1-2x denně. Granule zalijeme vlažnou vodou, necháme je zchladnout na tělesnou teplotu a nabídneme je pejskovi. Necháme mu je 10-20 minut. Co nesní, to mu vezmeme, uložíme v lednici a ohřáté na tělesnou teplotu nabídneme při příštím krmení. Pokud namočené granule nesní během jednoho dne, vyhodíme je, aby se nezkazily. Snažíme se nenechávát psovi jídlo ležet k dispozici celý den, a to ani suché granule. Takový pes se nenaučí správně jíst a buď se přejídá a je obézní, nebo naopak při celodenním uždibování necítí pořádný hlad, jí málo a může být hubený. Výrobci kvalitních granulí mají své výzkumné ústavy, ve kterých dlouhé roky hledají a sestavují ideální složení jednotlivých krmných směsí.
Dávkování: Obecné dávkování bývá u každého krmiva napsané na obalu. Vždy ale platí, že spotřeba krmiva je přísně individuální záležitost a liší se u každého jedince. Je třeba proto vyjít z průměrné doporučené dávky a podle přírustku či úbytku hmotnosti zvířete množství krmiva doladit. Je třeba ale hlídat, aby pes nebyl ani příliš hubený a ani příliš obézní(což je mnohem častější). Obezita u psů způsobuje stejné problémy jako u lidí. Cukrovku, nadměrné zatížení srdce, ledvin, páteře a kloubů. Zvláště u rostoucích psů je nadváha výrazným predispozičním faktorem vzniku dysplazie kyčlí a loktů, proto je dobré i u plemen, kde je vyžadován mohutný tělesný rámec, držet psa štíhlého, na spodní hranici kondičního rozpětí do věku 1,5 roku, než se mu dotvoří kostra a klouby, a až pak ho nasvalit intenzivním tréninkem a nechat přiměřeně zmohutnět vydatnější výživou. NIKDY nedávejte psovi KOSTI !!! Nepotřebuje je. Není nic, co by z nich mohl získat. Vápníku má v normálním krmení více než dost a vše ostatní je jen odpad. Kosti mohou poranit krk, jícen, žaludek či střevo, ale i když jsou měkké, nebo namleté, pohlcují vodu a mohou vyvolat zácpu. A někdy natolik vážnou, že se ji nepodaří vyřešit jinak, než náročnou a drahou operací.

Jak správně krmit ?

Uvažujeme-li o způsobech přípravy a podávání stravy štěněti a později i dospělému zvířeti, přicházejí v úvahu tři typy krmení:
 • Vařená strava připravená speciálně pro psa,
 • Hotová kompletní krmiva,
 • Zbytky jídla pro rodinu- v žádném případě nepatří do jídelníčku štěněte !

NÁVOD, JAK SE PŘIPRAVIT NA NOVÉHO ČLENA ... štěně retrievera

29. září 2007 v 8:09 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
NÁVOD, JAK SE PŘIPRAVIT NA NOVÉHO ČLENA ...

Příchod štěněte retrievera

Má-li se štěně retrievera ve Vašem domově cítit co nejpřirozeněji a spokojeně, musíte se na jeho příchod připravit. Jde o to, abychom mu vytvořili takové podmínky, kdy soužití psa a majitele bude nejspokojenější pro obě strany.
Musíme připravit :
 • -pelíšek
 • -obojky a vodítka
 • -misky na krmení a vodu
 • -hračky
 • -pomůcky pro péči o srst, oči, uši, drápy a zuby
Každé štěně retrievera si po hře a objevování nových věcí rádo odpočine. Musí mít proto své místo, kam se uchýlí a nerušeně načerpá síly pro další své aktivity. Toto místo by mělo být klidným koutkem, kde pes při odpočinku nebude rušen běžným provozem v domácnosti. Zde by měl mít svůj pelíšek odpovídající velikosti a temperamentu psa. Je jasné, že jinou velikost pelíšku budeme potřebovat pro štěně jezevčíka a jinou pro štěně retrievera. Musíme vždy myslet na to, jak bude pes veliký v dospělosti. U štěňat oceníme, bude-li pod dekou vystýlající lůžko nepromokavá podložka. Potom je jen na majiteli, aby udržoval psí lože co nejčistší. Vzhledem k tomu, že retrievři jsou ve štěněcím věku obzvlášť vynalézaví a zkoumaví, uřčitě v začátku postačí stará deka.
Na procházkách bude pes nezbytně potřebovat obojek a vodítko. V prodejnách s chovatelskými potřebami je jejich nabídka pestrá. Při výběru obojku nesmíme zapomenout na to, že štěně poroste. Obojek by v žádném případě neměl škrtit a neměl by být tak volný, aby štěněti snadno sklouzl přes uši. Určitě brzy zjistíte, že štěněti se obojek ani vodítko moc nezamlouvají, musí si však na ně postupně zvyknout. Je-li štěně zabaveno, ani si nevšimne, že má nasazen obojek. Také učení chůze na vodítku nebývá jednoduché. Štěně se vzpouzí a nechce jít směrem, kterým chce pán. I zde nám často pomůže hra a upoutání pozornosti nějakou zábavou. Dále obojek a vodítko jsou též otázkou bezpečnosti psa pro okolí.
Nezbytným vybavením domácnosti se psem jsou misky na krmení a napájení. Tyto musí odpovídat velikosti štěněte. Měly by být dostatečně pevné a vyrobeny z materiálů, které nedovolí štěněti je rozbít. Je samozřejmostí, že budou pravidelně čištěny. V domácnosti je umístíme tak, aby štěně při pití a krmení nebylo ničím rušeno.
Každé štěně, a hlavně štěně retrivera, je hravé. Vždyť hra je v prvních fázích života psa způsob, kterým se učí všemu, co bude v budoucnu potřebovat. Rozvíjí si tím své smysly a dovednosti. Je proto vhodné pořídit štěněti nějaké hračky, které bude moci okusovat, nosit a honit se za nimi. Tyto hračky by měly být bezpečné, aby si štěně při hře s nimi neublížilo. Každá hračka musí být dostatečně veliká, aby ji štěně nedokázalo spolknout a musí být vyrobena z materiálu, který při ohlodávání štěněti nikterak neublíží.
Není důležitější období života, než je štěněčí a dorostenecký věk ! Pes roste dvanáckrát rychleji než člověk. Za jeden až dva roky se změní v dospělého psa. Prodělá množství fyzických a psychických změn, vytvoří si modely chování, jež ho budou doprovázet po celý život. Je pouze v rukou majitele, aby z něj vyrostl zdravý, krásný a disciplinovaný pes, se kterým je radost žít. K tomuto cíli vede několik cest : láskyplná péče, důsledná výchova, kvalitní veterinární starostlivost a správná výživa.
K dalšímu vybavení potřebnému pro psa v domácnosti patří pomůcky k jeho ošetření. Podle plemene retrievera si pořídíme pomůcky pro péči o srst (různé kartáče, a hřebeny), oči (kapátko, čistý hadřík či jednorázové utěrky), uši, drápy (kleště na drápy) a zuby ( kartáček na zuby, zubní pasta pro psy). Nejste-li si jisti správným výběrem těchto pomůcek, můžete se poradit s veterinárním lékařem, ke kterému zajisté s Vaším novým přírůstkem zavítáte. Každý zodpovědný majitel psa by si měl zajistit telefonní číslo a ordinační hodiny veterinárního lékaře, ke kterému bude se svým miláčkem docházet.
Zdravotní prevence a veterinární péče je pro psa velmi nezbytná. Pevné zdraví je základním předpokladem pro spokojený život čtyřnohého kamaráda. Veterinární péče a zdravotní prevence ( očkování, odčervení, hygiena ) a účinná léčba onemocnění je v rukou majitele. Doporučuje se volba správného rodinného psího doktora. Veterinární lékař, který zná psa od útlého věku, snáze rozpozná jakoukoli odchylku od normálního stavu. A má přehled o prodělaných onemocněních, očkování a výživě. Štěně potřebuje téměř stejnou preventivní zdravotní péči, jako je tomu u miminek. Je dobré se poradit s pejskaři v místě bydliště, kteří určitě znají dobrou veterinární ordinaci v okolí. Je vhodné hned, jak se štěně zabydlí, domluvit si první návštěvu. Veterinář s určitostí naplánuje termíny dalších očkování a odčervení, které byly započaty již u chovatele a zápisy o nich byly zaznamenány do očkovacího průkazu. Má-li páníčekjakékoli pochybnosti o zdraví štěněte, je nutné bez prodlení vyhledat veterinárního lékaře.
Štěně by mělo první týdny života strávit s páníčky ! A to i v případě, že bude později bydlet venku. Jedním z důvodů je zdraví. Štěně se hůře vyrovnává s nepříznivými teplotními rozdíly a jeho imunitní systém zatím není připraven čelit infekčním nemocem. Druhým důvodem je psychycký vývoj. Štěně si mezi 8. až 12. týdnem věku vytváří trvalé vazby ke svému okolí, k členům rodiny, známým, zvířatům …
Proto je velmi důležité být s ním v co nejtěsnějším kontaktu. Pro retrievera není tolik důležité, kde žije, ale jak žije. Určitě je šťastnější pes, který bydlí v malém bytě s laskavým a starostlivým člověkem, než pes, který má sice k dispozici velký výběh, ale pozornost majitele se omezuje pouze na přísun potravy !

RETRIEVE  … znamená aportovat …

29. září 2007 v 8:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Charakteristika plemene
RETRIEVE … znamená aportovat …
Stalo se už tradicí, že se o původu retrívrů vypráví hodně historek:
V Anglii si lovci chovají pro různé způsoby lovu samostatná plemena, aby si jejich ohaři nepokazili vystavovaní a postoj. Proto se pro práci aportérů využívali dříve různí kříženci mezi ovčáky a honiči, stejně jako vodaři, pudli a španělé. Postupně však bylo jasné, že tito psi musí mít dostatečnou velikost, sílu, vytrvalost a hlavně odolnost v jakémkoliv prostředí a především ve studené vodě. Znalci psů té doby R. Strebel a V. Shaw považují za předky všch retrívrů psy z Nového Foundlandu a Labradoru. Jaký druh psa byl však do Anglie dovezen je nejasné.
Odnepaměti zde žijící Eskymáci měli vlkům podobné psy se vzpřímenýma ušima a ocasem více či méně zatočeným nad hřbet. Tento severský pes se však předkům retrívrů vůbec nepodobobal, proto se předpokládá, že tito psi se museli dostat do severní Ameriky z Evropy. Uvažuje se o velkých dogovitých psech Vikingů, žijících zde už před pěti stoletími, stejně jako později o psech sv. Huberta dovezených z Anglie.
Zajímavá je i domněnka Mary Wiliams, že předcůdci labradorů jsou portugalského původu.
Dodnes existující pastevecké plemeno Cao de Castro Laboreiro se totiž i v současnosti co do velikosti podobá labradorům. Navíc území Labradoru bylo od počátku 16. století po dobu 250 let portugalskou kolonií a názvy Laboreiro - Labrador ( pobřeží dělníků ) zní velmi podobně.
Když se v polovině 19. století začalo v Anglii s čistokrevným chovem retrívrů, byli zde známí pouze psi s vlnitou a kudrnatou srstí. Typ Wavy se časem rozplynul do plemen flat coatet a golden, zatímco curly coated se stal nejstarším plemenem této skupiny aportérů:
V současné době dělíme retrivery takto:
- CURLY COATED RETRIEVER ( FCI - Standard N° 110/22.01.1999/GB )
- FLAT COATED RETRIEVER ( FCI - Standard N° 121/29.01.1999/GB )
- GOLDEN RETRIEVER ( FCI - Standard N° 111/29.01.1999/GB )
- CHESAPEACE BAY RETRIEVER ( FCI - Standard N° 263/USA )
- LABRADOR RETRIEVER ( FCI - Standard N° 122/29.01.1999/GB )
- NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER ( FCI - Standard N° 312/Gkanada)
V. Shaw ještě v roce 1880 popisuje retrívra norfolského a ruského, ovšem o jejich nejednotný vzhled je považován za bastardy. Rovněž R. Strebel ve svých knihách píše jen o typu wavy a curly, a retrívr z Labradoru není považován ještě za samostatné plemeno.
Přestože ze šetsti plemen retrívrů byla čtyři prošlechtěna do oficiálního uznání v Anglii, nedá se říci jsou jen přívažkem k ohařům při jejich stylovém způsobu lovu v Anglii. Vždyť další dvě plemena vznikla v USA a Kanadě, a tam se jistě musela prosadit zcela samostatně.
Pokud si projdeme i ostatní plemena, která se podílela na šlechtění, musí se dojít k závěru, že retrívři nejsou jen aportéři. Tak curly coated v sobě nese i krev vodních španělů, pudlů a novofoundlanďanů. V chovu flat coated se nejvíce uplatnil původní typ wavy s vlnitou srstí, setři a staří labradoři.
O zlatém retrívru jsou prý nejpřesnější údaje, ale i to se týká jen konkrétních jedinců. I tady se může hovořit o jen o psech s vlnitou srstí a dále pak o setrech, popř. bloodhoundech a vodních španělech.
Americký chesapeake bay má v sobě psy z Nového Foundlandu, coonhoundy a otterhoundy. Toller, vyšlechtěný v Kanadě a s neskutečným oficiálním názvem - nova scotia duck tolling retriever v sobě nese vedle některých výše uvedených plemen i kokra a kolii, což z něho prý dělá i dobrého hlídače.
A ještě několik vět k názvu této skupiny. Slovo RETRIEVE má v angličtině hned několik významů, ve vztahu ke psům se překládá jako aportovat. Není zcela jasné proč se retrívrům v Česku říká přinašeči, protože v Anglii mají pro tento účel slovo bring. Navíc význam slova aportovat, aport, je téměř mezinárodní a v myslivosti by to mělo platit mnohonásobně !

Pořídit si fenu nebo psa retrivera ?

29. září 2007 v 8:01 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
Pořídit si fenu nebo psa retrivera ?
To je snad nejzákladnější otázka při rozhodování, když si pořizujeme jakéhokoliv psa.
Je samozřejmé, že tato otázka nás napadne i při výběru retrievera, a to i tehdy, když už jsme se pro plemeno retrievera rozhodli pro jeho vzhled a úžasné vlastnosti.
Nakonec se dá konstatovat, že na tom v podstatě ani nezáleží !!!
Ať se rozhodneme tak či onak, existují na obou stranách určitá pro a proti.
Jaký je pes ?
Všeobecně většího vzrůstu, tedy mohutnější postavy, prudčího jednání, někdy i tvrdohlavého. Všeobecně se tvrdí, že pes je hůře ovladatelný a cvičitelný. Většinou vyžaduje pevnější a důslednější výcvik. Pes bývá skutečně nepodajnější, někdy až neurvalý a při jeho výcviku je často nutné použít i ostřejších metod. Není to však proto, že by pomaleji chápal, ale proto, že se nedokáže vždy dostatečně soustředit. Zajímají jej nejrůznější pachy, na jejichž místě rád zanechává své vizitky - značkování.
Za výhody se může považovat právě jeho tvrdší povaha a snášení i tvrdšího zacházení. Pes si současně uchovává v paměti jednotlivé cviky pevněji než fena. Oproti tomu stojí silný rozmnožovací pud, a proto hárání fen je pro majitele psa opravdu pohromou. Pes se právě díky rozmnožovacímu pudu, který je je na jeho žebříčku hodnot nejvýše, stává neposlušným již při jakémkoli nasátí pachu háravé feny. Pro někoho může být nevýhodou i neustálé značkování stromů, patníků, rohů včetně těch, které jsou v bytě a dalších míst, jako kol osobních automobilů aj.
Jaká je fena ?
Milá, přítulnější, věrnější, poddanější a ochotnější k práci. Jednání má spíše promyšlené a vyrovnané. Je většinou menšího vzrůstu. Při jejím výcviku by měl být zvolen citlivější přístup. Jen málokdy vyvolává fena konflikty mezi dalšími psy.
Nevýhodou je zpravidla dvakrát do roka opakující se hárání, dále změna v chování v době hárání , když má tendence unikat za psy, kdy tři týdny musíme fenu dobře hlídat, aby nedošlo k nežádoucímu spojení. Je-li fena v době hárání ve výcviku, znamená to přerušit výcvik na poslední dva týdny hárání. Není třeba ani zvlášť zdůrazňovat, že je velmi nepříjemné pro držitele feny, padne-li hárání do termínu zkoušek a výstav. Po dobu hárání lze sice hormonálně posunout, avšak chceme-li fenu využívat v chovu, neměli bychom se uchylovat k těmto praktikám, které by nemusely proběhnout bez dalších následků.Nevýhodou je také skutečnost, že v době hárání feny,a to zejména na venkově se sbíhají psi z celého okolí a místo se stává pro sousedy i pro majitele nepříjemným.

Prosím, pomozte při hledání psa !

12. září 2007 v 10:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Pomáháme
SOS !!! SOS !!! SOS !!! SOS !!!
Dobrý den! Pořídili jsme si zlatého retrívra. V říjnu bude mít 2 roky, máme ho od jeho 6 týdnů, Slyší na jméno Riky. V sobotu 8.9.2007 ve 21.00 hod. se nám ztratil. Ihned jsme informovali městskou policii, rozvěsili po celém okrese letáky. Do dnešního dne nemáme žádnou stopu. Chtěla jsem vás poprosit o informaci zdali není u Vás nebo jeho možném pohybu ( kam až se může dostat ), zda-li máme ještě nějakou naději! Je možné, že by našel cestu zpět domů? Co máme podniknout, strašně nám chybí, zejména našemu malému synovi Martinovi. Také můžete mít kontakty na útulky nebo chovné stanice těchto psů, kde by jej mohl někdo přivést. Jsme ochotni zaplatit za jeho nalezení! Prosím pomozte nám. V příloze zasílám jeho fotografii. Předem děkuji za odpověď. Ladislava Zdražilová - mob. 775576568, Pod Lipami 4 Bruntál

MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 01.09.2007 - výsledky Golden Retriever - psi

12. září 2007 v 10:13 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 01.09.2007

Golden Retriever - psi - Holzer Sigrid, A

Psi - třída štěňat
ALAN Z LIBLICKÝCH RÁKOSINVN2
ARGO Z LIBLICKÝCH RÁKOSINVN3
BARNIE Z VELKÝCH NADĚJÍVN4
ERGO Z DROUŽKOVAVN1
Psi - třída dorost
AMOR Z TĚŠENOVSKÝCH LUKN
ANTHONY HOPKINS RUSTY LOVEVN1
BONNY DASTIEN BOHEMIAN ARISTONVN
KENDY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍVN2
KERRY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍVN3
WELF Z VLČÍCH LUKN
XAVER Z VOJÍŘOVSKÉ MYSLIVNYVN4
Psi - třída mladých
BACK TO MY DREAM FAMOUS GOLD-
BADY OD ČTYŘ MODŘÍNŮV1, CAJC
BADY OD JELENÍ STOPYV3
BEN OD JELENÍ STOPYVD
BLIZZARD SAJGA BOHEMICAVD
CARLSSON DYNASTY ANAHV
GALEN Z HAVLOVA DVORAV2
PARIS THE BEST BARONV4
PORTHOS THE BEST BARONVD
PRIMUS THE BEST BARONV
QUATRO LIBOŠOVSKÁ BLATAVD
SEBASTIAN THE BEST BARONV
TAMBOR GOLDEN ERINORV
Psi - třída mezitřída
ARAMIS ZLATÁ KUDRNKAV2, Res. CAC
ARSON OD SYENITOVÝCH SKALV
ARTUR FAMOUS GOLDV
BASTIEN DE BISMILLÁV
BOLS BLUE VETCARE BOHEMIAV
CASANOVA SANTANA GOLDENV4
CHUNNY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍV1, CAC
CYRUS OD TÁBORSKÝCH DVOŘÁKV3
DANTES AUREA ROSAV
EDDIE OD TŘÍ JASANŮVD
PLANCHET THE BEST BARONVD
RAINBOW GOLDEN ERINORVD
Psi - třída otevřená
ALI EY KETTYV3
ANDREAS CAYENNE´S GOLDV
ARGON EY KETTYV
BLUE BRADLEY SANTANA GOLDENV2, Res. CAC
BRANDN DOGMA´SV
CHARLIE-CLARK SONAKVD
DON JUAN ARTEMIS GOLDD
HARRY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍV
IASON THE BEST BV4
IMPULSE THE BEST BARONV1, CAC, Res. CACIB
JUMBO THE BEST BARONV
Psi - třída pracovní
ARNY ZE SECHOVAV3
NICHOLAS THE BEST BARONV2, Res. CAC
Ch. WATTERLOO MISANTOSV1, CAC
Psi - třída šampionů
Ch. ERNY OD HRADU VEVEŘÍV1, CACIB, CAC, BOB
Psi - třída veteránů
FABIO GOLDEN ERINORV1
GOLDSAND´S CHARLIE DRUMV2

MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 01.09.2007 - výsledky Golden Retriever - feny

12. září 2007 v 10:09 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 01.09.2007

Golden Retriever - feny - Čečrdlová Alena, CZ

Feny - třída štěňat
APHRODITE Z LETENSKÉ STUDÁNKYVN3
ARWEN Z LIBLICKÝCH RÁKOSINVN
ATHYLLA Z LIBLICKÝCH RÁKOSINVN2
ELLIS EXCELLENT Z ŘÍČANSKÝCH LUKVN1
ISIS Z HAVLOVA DVORAVN
VIA ABIGAIL LIBOŠOVSKÁ BLATAVN4
Feny - třída dorostu
BE MY X-MAS ANGEL BRDSKÉ ZLATOVN1
CARIN QUEEN DANAKOVN2
Feny - třída mladých
BRANDY AILLIN VETCARE BOHEMIAV
ABBY CARITIN SEN-
AGATA Z HAMERSKÝCH LUKV
AMANDA CARITIN SENV1, CAJC
AMBRA CARITIN SENVD
AMY ZLATÁ KUDRNKAV
ARABELA Z VRCHÁNOVAV
BACCARA DREAM FAMOUS GOLDVD
CRAZY SANTANA GOLDENV3
DARION SANTANA GOLDENV2
GWEN ARTESIA BOHEMICAV
GWYNETH GOLDIE ARTESIA BOHEMICAV
LENGEE OD KAMENNÉ HRADBY-
ROSABELLA THE BEST BARONV4
Feny - mezitřída
AURA Z KVASINSKÝCH STRÁNÍV1, CACIB,CAC
BRONWYN DE BISMILLÁHIV4
DAFFIE AUREA ROSAV2, Res. CAC
FATIMA ANVA SLAPSKÁ ALVD
ODYSSEA THE BEST BARONV
SEQUINS SHAKIRAV3
Feny - třída otevřená
ABBY-GALE OD ZLATÉ DELFIV1, CAC
AMBRA Z BYSTERSKÝCH LESŮV4
AURA Z JEZERNÍ STRÁNĚVD
DELFI CHLUPATÉ ŠTĚSTÍVD
DORA OD TŘÍ JASANŮVD
ELIZABETH Z OLŠOVÉHO MLÁZÍV
EMILY Z OLŠOVÉHO MLÁZÍV3
ICE QUEEN THE BEST BARONV2, Res. CAC
IDY Z VLČÍ STEPI-
MADLA Z VLČÍCH LUKVD
VANESA LOVEC Z DRAČÍNAVD
Feny - třída pracovní
ANDY OD JELENÍ STOPYV1, CAC
CHARI Z TRČKOVÝCH LESŮV4
COLLETE MAHIKANV2, Res. CAC
SILA Z VLČÍCH LUKV3
Feny - třída šampionů
Ch. DELIBES´S GOLDEN MARIANV1, CAC, Res. CACIB
Feny - třída veteránů
Ch. BESSY Z TRČKOVÝCH LESŮV2
KARAFA Z VLČÍCH LUKV1

MVP Duodanube Bratislava - 19.8.2007 - výsledky Golden Retriever - psi

12. září 2007 v 10:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Mezinárodní výstava psů Duodanube Bratislava- 19.8.2007
Golden Retriever - psi - Brace Andrew Howard, GB
Psi - třída štěňat
AXEL SONAGAVN1
KERRY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍN
Psi - třída mladých
ANDREAS MISANTOSV1, CAJC
BACK TO MY DREAM FAMOUS GOLDV
BLAZE SALTUSV
BOLS BLUE VETCARE BOHEMIAV
CÉZAR MEDOVÝ BOZKVD
GINO OD HRADU VEVEŘÍV
HEARTBREAKER IS FRIENDLYabsence
HOIKER´S BOOGIE-WOOGIE BOYabsence
KIM ZLABERNV2
LITTLE VIOLET´S BLUE MOONV3
LITTLE VIOLET´S ENERGY FLASHV4
NICE BRAD HAPPY COMPANYabsence
Psi - mezitřída
ARAGORN OF ANAVYVD3
ARES GOLDEN STORMV1, CAC
BRIZ OF CHEINDZH ARBOR DAYVD
FARUK GOLDEN REGUEV
FLAMING THE DREAM TEAMV2, res. CAC
JOPO ZLABERNV4
Psi - třída otevřená
ALI EY KETTYV2, res. CAC
BUSTER ZELENÉ JAZERÁD
CHARLES-CONDOR SONAKV1, CAC
DASTY GAMIREALV4
LITTLE VIOLET´S WIND IN THE WILLOWSV3
Psi - třída pracovní
CHEER´S SUPERBALANCEDV3
DASTY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍV4
WATTERLOO MISANTOSV2, res. CAC
DAF NOVI DVORI LEGENDV1, CAC, CACIB
Psi - třída šampionů
ARGO Z BRDSKÝCH LUKV3
BREN SCANDINAVIA FINLANDV4
HOIKER´S A ROUND THE CLOCKV1, CAC, res. CACIB
KORIANDER V.D. BEERSE HOEVEV2, res. CAC