Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Leden 2007

Zkušební řád pro canisterapii

20. ledna 2007 v 8:43 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky
Zkušební řád pro canisterapii - společnost pro canisterapii a osobní asistenci Podané ruce
Podmínky účasti na zkouškách
1. Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
2. V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: 12 měsíců - "malý"(cca do 35 cm), 15 měsíců - "střední" (cca do 60 cm) a 18 měsíců - "velký" (cca nad 60 cm). Výška je uvedena v kohoutku.
3. V den zkoušek se pes podrobí vstupní prohlídce u veterináře.
4. Psovod se prokáže očkovacím průkazem psapotvrzujícím pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidelným odčervováním - alespoň 2x ročně).
5. Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.
6. Zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti.
7. V průběhu zkoušek je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký kožený (látkový) obojek nebo postroj.
Poslušnost, ovladatelnost a jednotlivé body zk. řádu budou sledovány po celou dobu trvání víkendového kurzu.
Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem.
Zkušební řád
Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče
Na každém svodu je přítomen veterinář - provádí vstupní veterinární prohlídku a je přítomen pro případ zajištění veterinární péče. První pomoc lidem zajišťuje zdravotník.
Způsob poučení osob a způsob kontroly dodržování řádu
Každý, kdo je řádně přihlášen ke canisterapeutickým zkouškám je povinnen se předem seznámit se zkušebním řádem pro canisterapii. Tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem na přihlášce k povahovým testům canisterapeutického psa.
Kontrola poslušnosti
Povely: "sedni", "lehni", přivolání, dlouhodobé odložení - min. 20 sekund; povely lze opakovat maximálně 3x. Je povoleno používání jakékoli motivační pomůcky.
Setkání s rozhodčím
Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.
Kontrola dráždivosti a útlumu
Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 25 sekund.
Reakce na cizí psy
Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.
Hlouček lidí
Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.
Reakce na běžícího člověka a pád člověka
Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely.
Kontrola psychické stability psa
Pes je bez jakéhokoli povelu psovoda přivázán k úvazu vodítkem dlouhým 1,5 metru. Psovod je mimo dohled psa. Skupinka lidí se prochází pomalou chůzí kolem psa.
Reakce na invalidní vozík
Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem".
Simulace návštěvy u postiženého
Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem".
Hodnocení:
1. Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B.
!Tento pes pak po 2 letech ode dne úspěšného složení zkoušky tuto znovu opakuje!
2. Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, ve zkoušce neprospěl, avšak může ji opakovat po 1 roce ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pouze však již jednou. Výjimkou je bod Kontrola poslušnosti, kdy pes může zkoušky opakovat již po 6 měsících.. Projevy neposlušnosti popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout o vydání osvědčení o zkouškách s platností pouze jeden rok.
3. Pes, jenž získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití. Taktéž nedůstojný přístup ke psu samotnému nebo nerespektování podmínky hladkého obojku či postroje během zkoušek vede k diskvalifikaci.
Platnost: od 24. března 2006

Show 2007 leden

20. ledna 2007 v 8:39 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Leden 2007

MVP Trenčín (SK)
Datum: 27.01.2007 - 28.01.2007
Místo konání: Trenčín
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.skj.sk
Popis: Medzinárodná výstava psov, CACIB, Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Tf: 02/ 52492 298, mail: skj@skj.sk
1.uzáv. prihl. - 10.11.2006, II. uzáv. prihl. - 08.12.2006

Show 2007 únor

20. ledna 2007 v 8:38 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Únor 2007

MVP - Brno
Datum: 10.02.2007 - 11.02.2007
Místo konání: Brno
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.interdogbohemia.com
Popis: Interdog Bohemia, MVP - Sekretariát,
Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041, email: interdogbohemia@seznam.cz

Show 2007 březen

20. ledna 2007 v 8:37 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Březen 2007

NVP Nitracanis (SK)
Datum: 17.03.2007 - 18.03.2007
Místo konání: Nitra
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.nitracanis.sk/
Popis: Národná výstava Nitracanis, CAC, Víťaz Slovenska
Nitracanis, P.O.Box 56 F, 949 01 Nitra, Tel: 037/ 7739341-2, Fax 037/7734967, email: nitracanis@nitracanis.sk

Show 2007 duben

20. ledna 2007 v 8:37 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Duben 2007

NVP - Ostrava
Datum: 14.04.2007 - 15.04.2007
Místo konání: Ostrava
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.volny.cz/nvpostrava
Popis: NVP, p.o.box 130, 709 00 Ostrava/Mar.Hory, tel.: 596 516 891, email: nvpostrava@volny.cz
MVP - České Budějovice
Datum: 21.04.2007 - 22.04.2007
Místo konání: České Budějovice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.intercanis.cz
Popis: MVP, Českobudějovický kynol. klub
p.o.box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice, tel.+fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926, email: vystava.psu-cb@seznam.cz
MVP - Praha
Datum: 28.04.2007 - 29.04.2007
Místo konání: Praha
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.kynologie.cz
Popis: ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel.+fax: 266 722 235, email: vystava@czkynologie.cz

Show 2007 květen

20. ledna 2007 v 8:36 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Květen 2007

Celoštátna výstava psov (SK)
Datum: 06.05.2007
Místo konání: Banská Bystrica
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.skj.sk
Popis: Celoštátna výstava psov, CAC
Ing. Miroslava Záchenská, Ľaliová 13, 976 31 Vlkanová, e-mail: mzachenska@indprop.gov.sk
Ing. Pavol Lupták, Ďumbierska 20, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048/ 418 81 01
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA RETRIEVERŮ
Datum: 12.05.2007
Místo konání: Hluboká nad Vltavou
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: SPECIÁLNÍ VÝSTAVA RETRIEVERŮ - THE RETRIEVERS' SPECIAL SHOW
Hluboká nad Vltavou - lovecký zámek Ohrada
ing. František Korda, Holičky 36, 379 01 Třeboň, tel.: 602 651 139
MVP Bratislava (SK)
Datum: 12.05.2007 - 13.05.2007
Místo konání: Bratislava
Čas: 9hodin /
Popis: Medzinárodná výstava psov, CACIB
MVP - SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Tel: 02/ 52623355, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk
MVP - Litoměřice
Datum: 19.05.2007 - 20.05.2007
Místo konání: Litoměřice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.nordbohemiacanis.com
Popis: MVP - Nord Bohemia Canis
p.o.box 178, 412 01 Litoměřice, tel.+fax:416 734 059, tel.: 416 731 038, email: nord_bohemia_canis@seznam.cz
Klubová výstava - RK CZ
Datum: 26.05.2007
Místo konání: Konopiště
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://retriever-klub.cz/
Popis: Klubová výstava - RK CZ
Alena Čečrdlová, V Zídkách 119, 252 46 Vrané n/Vltavou.,
tel.: +420 257 761 093, 777 960 921

Show 2007 červen

20. ledna 2007 v 8:35 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Červen 2007

Celoštátna výstava psov (SK)
Datum: 01.06.2007
Místo konání: Senec
Čas: 9hodin /
Popis: Celoštátna výstava psov, CAC
Športový klub stavačov, Budovateľská 6, 900 27 Bernolákovo, Tel: 0905/353005, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk
MVP Nitra (SK)
Datum: 02.06.2007 - 03.06.2007
Místo konání: Nitra
Čas: 9hodin /
Popis: Medzinárodná výstava psov, CACIB
MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, T+F: 037/ 73363 68, e-mail: nitradogs@stonline.sk
Klubová výstava retrívrů (SK)
Datum: 03.06.2007
Místo konání: Nitra
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.slovak-retriever.org/
Popis: KVR, Nitra, tituly: CAJC, CAC, r.CAC, klubový víťaz mladých, klubový víťaz, BOB, najkrajší retriever výstavy
Evropská výstava psů 2007 (Chorvatsko)
Datum: 08.06.2007 - 10.06.2007
Místo konání: Zagreb
Čas: /
Odkaz:
http://www.hks.hr/
Popis: Euro Dog Show 2007 - Zagreb - CROATIA
MVP - Brno
Datum: 23.06.2007 - 24.06.2007
Místo konání: Brno
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.intercanis.cz
Popis: MVP - Intercanis
Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026, email: info@intercanis.cz

Show 2007 červenec

20. ledna 2007 v 8:33 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Červenec 2007

Celoštátna výstava psov (SK)
Datum: 15.07.2007
Místo konání: Košice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.skj.sk/
Popis: Celoštátna výstava psov, CAC
SPZ Okr. org., Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, Tel: 055/ 622 22 12, e-mail: spzke_mesto@stonline.sk
NVP - Mladá Boleslav
Datum: 21.07.2007 - 22.07.2007
Místo konání: Mladá Boleslav
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.interdogbohemia.com
Popis: NVP - Sekretariát
Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041, e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

Show 2007 srpen

20. ledna 2007 v 8:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Srpen 2007

MVP Bratislava (SK)
Datum: 18.08.2007
Místo konání: Bratislava
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.skj.sk
Popis: Medzinárodná výstava psov CACIB
MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
MVP Bratislava (SK)
Datum: 19.08.2007
Místo konání: Bratislava
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.skj.sk
Popis: Medzinárodná výstava psov CACIB
MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Show 2007 září

20. ledna 2007 v 8:31 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Září 2007

MVP - Mladá Boleslav
Datum: 01.09.2007 - 02.09.2007
Místo konání: Mladá Boleslav
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.interdogbohemia.com
Popis: Interdog Bohemia - MVP - Sekretariát
Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041, email: interdogbohemia@seznam.cz
NVP - Brno
Datum: 08.09.2007 - 09.09.2007
Místo konání: Brno
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.intercanis.cz
Popis: NVP - Brno
Všetičkova 5, 602 00 Brno, e-mail: info@intercanis.cz
KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVERŮ KCHLS
Datum: 15.09.2007
Místo konání: České Budějovice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Klubová výstava retrieverů KCHLS - THE RETRIEVERS' CLUB SHOW
se zadáním titulu CAC, Jihočeský vítěz, České Budějovice - Výstaviště
KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVERŮ KCHLS
Datum: 16.09.2007
Místo konání: České Budějovice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Klubová výstava retrieverů KCHLS - THE RETRIEVERS' CLUB SHOW
se zadáním titulu CAC, Klubový vítěz, České Budějovice - Výstaviště

Show 2007 říjen

20. ledna 2007 v 8:29 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Říjen 2007

MVP - České Budějovice
Datum: 06.10.2007 - 07.10.2007
Místo konání: České Budějovice
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.intercanis.cz
Popis: MVP - Českobudějovický kynol. klub
p.o.box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice, tel.+fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926, email: vystava.psu-cb@seznam.cz


Show 2007 listopad

20. ledna 2007 v 8:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Listopad 2007

MVP Nitra (SK)
Datum: 03.11.2007 - 04.11.2007
Místo konání: Nitra
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.nitracanis.sk/
Popis: Medzinárodná výstava psov, CACIB Nitracanis, P.O.Box 56 F, 949 01 Nitra, Tel: 037/ 7739341-2, Fax 037/7734967, mail: nitracanis@nitracanis.sk
Speciální výstava retrívrů (SK)
Datum: 04.11.2007
Místo konání: Nitra
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.slovak-retriever.org/
Popis: ŠVR, Nitra, tituly: CAJC, CAC, r.CAC, BOB, BOS, najkrajší retriever
MVP - Praha
Datum: 17.11.2007 - 18.11.2007
Místo konání: Praha
Čas: 9hodin /
Odkaz:
http://www.kynologie.cz
Popis: ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel.+fax: 266 722 235, email: vystava@czkynologie.cz

Show 2007 prosinec

20. ledna 2007 v 8:27 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy

Prosinec 2007


Trials retrieverů 2007 - leden

20. ledna 2007 v 8:17 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Leden 2007

Field Trials retrieverů
Datum: 20.01.2007
Místo konání: Terešov
Čas: 8hodin /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Terešov, OMS Rokycany
Field Trials retrieverů se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988

Trials retrieverů 2007 - únor

20. ledna 2007 v 8:17 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Únor 2007

Mezinárodní Field Trials retrieverů
Datum: 03.02.2007
Místo konání: Židlochovice
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Židlochovice, OMS Brno venkov
Mezinárodní Field Trials retrieverů se zadáním CACIT a CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988

Trials retrieverů 2007 - březen

20. ledna 2007 v 8:16 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Březen 2007


Trials retrieverů 2007 - duben

20. ledna 2007 v 8:15 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Duben 2007


Trials retrieverů 2007 - květen

20. ledna 2007 v 8:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Květen 2007

Zkoušky vloh retrieverů
Datum: 05.05.2007
Místo konání: Malešov
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Malešov, OMS Kutná Hora
Zkoušky vloh slídičů se zadáním CACT a zkoušky vloh retrieverů
přihlášky: Ing. Horyna Jan, Kozojedy 100, 507 03 Vysoké Veselí, horjan@mmr.cz, tel. 731 628 161
Lesní zkoušky
Datum: 27.05.2007
Místo konání: OMS Rakovník
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Lesní zkoušky pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988

Trials retrieverů 2007 - červen

20. ledna 2007 v 8:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Červen 2007

Lesní zkoušky
Datum: 02.06.2007
Místo konání: Kolence
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Kolence, OMS Jindřichův Hradec
Lesní zkoušky pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Horyna Jan, Kozojedy 100, 507 03 Vysoké Veselí, horjan@mmr.cz, tel. 731 628 161
Barvářské zkoušky
Datum: 03.06.2007
Místo konání: Chotěvice
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Svatá Kateřina - Chotěvice, OMS Trutnov
Barvářské zkoušky slídičů se zadáním CACT a retrieverů
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988
Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů
Datum: 16.06.2007 - 17.06.2007
Místo konání: Bertiny lázně Třeboň
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Bertiny lázně Třeboň, OMS Jindřichův Hradec
Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů se zadáním CACIT a CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988
Pobytové akce retrieverů + OVVR
Datum: 16.06.2007 - 23.06.2007
Místo konání: Albeř
Čas: /
Odkaz:
http://www.vycvikretrieveru.cz/
Popis: Pobytové akce retrieverů zakončené OVVR - 22. 06.2007
Píchová Eva, tel. 774 600 537, vycvik.retrieveru@seznam.cz
O pohár prezidenta(ky) RK CZ
Datum: 16.06.2007 - 17.06.2007
Místo konání: OMS Kolín
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriever-klub.cz/
Popis: Lesní zkoušky a Speciální zkoušky z vodní práce - O pohár prezidenta(ky) RK CZ
Barvářské zkoušky
Datum: 30.06.2007
Místo konání: Malešov
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Malešov, OMS Kutná Hora
Barvářské zkoušky slídičů se zadáním CACT a retrieverů
přihlášky: Ing. Horyna Jan, Kozojedy 100, 507 03 Vysoké Veselí, horjan@mmr.cz, tel. 731 628 161

Trials retrieverů 2007 - červenec

20. ledna 2007 v 8:13 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Červenec 2007

Lesní zkoušky
Datum: 07.07.2007
Místo konání: Švábenice
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Švábenice, OMS Vyškov
Lesní zkoušky pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Horyna Jan, Kozojedy 100, 507 03 Vysoké Veselí, horjan@mmr.cz, tel. 731 628 161
Speciální zkoušky z vodní práce
Datum: 08.07.2007
Místo konání: Švábenice
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Švábenice, OMS Vyškov
Speciální zkoušky z vodní práce pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Horyna Jan, Kozojedy 100, 507 03 Vysoké Veselí, horjan@mmr.cz, tel. 731 628 161
Speciální zkoušky z vodní práce
Datum: 14.07.2007
Místo konání: Dunajovice
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Dunajovice, OMS Jindřichův Hradec
Speciální zkoušky z vodní práce pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988
Speciální zkoušky z vodní práce
Datum: 28.07.2007
Místo konání: Dobříš
Čas: /
Odkaz:
http://www.retriver.cz/
Popis: Dobříš, OMS Příbram
Speciální zkoušky z vodní práce pro všechna plemena sdružená v KCHLS se zadáním CACT
přihlášky: Ing. Jiří Šváb, Junácká 13, 169 00 Praha 6, zkouska@retriver.cz, tel. 233 358 434 nebo 603 413 988