Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Pojmy - AKTIVITY: L- Z

20. listopadu 2006 v 16:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
LA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Large stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Large
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa od 43cm
Látkový tunel
Překážka užívaná v agility
Lavinový pes
Speciálně vycvičení psi pro hledání obětí v lavinách
Licenční karta
Karta potřebná pro účast na coursingových závodech. Kartu vystavuje ČMKU na základě splněných licenčních zkoušek.
Licenční zkoušky
Coursingové zkoušky potřebné pro získání licenční karty. Skládají se z jednoho sólo běhu a dvou společných běhů.
MA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Medium stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Maximální čas
Maximální čas je čas, který tým nesmí překročit. Pokud tým maximální čas překročí, je diskvalifikován. Maximální čas určuje rozhodčí na základě délky a obtížnosti tratě.
Medium
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa 35 - 42,99cm
Metrovka
Překážka skoková jednoduchá s pevnou výplní užívaná pro sportovní výcvik, její výška je zpravidla 1 metr (dle zkušebního řádu)
Mondioring
Sportovní kynologický výcvik podle mezinárodního zkušebního řádu Mondio - Ring. Psovod svého psa cvičí podle tohoto řádu, který se svým charakterem blíží sportovnímu výcviku. Prvky poslušnosti jsou podobné jako u ostatních zkušebních řádů, ale podstatnou a neobvyklou částí jsou cviky obrany. Ta je i divácky velmi atraktivní, i přímo k tomuto účelu předváděná. Pes totiž musí čelit neobvykle se bránícímu figurantovi a ještě před jeho zadržením překonat komplikovanou překážku.
Mushing
Jízda se psím spřežením
N
Nadějný - hodnocení na výstavách ve třídě dorostu
Národní coursingový řád
Norování
Lov lišek, jezevců a králíků pod zemí se psy norníky.
NZŘ
Národní zkušební řád pro sportovní výcvik
Obrana
Práce s figurantem, boj o kořist - zahrnuje především tyto disciplíny: průzkum terénu, vyštěkání osoby, zadržení osoby, ochrana psovoda, útok na psa
Odložení
Povel zůstaň - na povel psovoda zůstává pes v předepsané poloze až do ukončení povelu
Ovčácký pes
Převážně střední velikosti, velmi vytrvalí a pohybliví psi, kteří drží stádo pohromadě a nadhání (např. puli, border kolie).
Ovladatelnost
Ovladatelnost na vodítku nebo bez vodítka - chůze u nohy
Pachové práce
Základem pro pachové práce je stopa - pachové práce obsahuje většina zkoušek z výkonu. Podle typu zkoušek se také mění podmínky pro tuto disciplínu. Pachové práce jsou také využívány při záchranářských pracech (plošné vyhledávání, sutiny, vodní záchranářství)
Paralelní parkur
Hra agility, při které jsou postaveny dva kratší stejné parkury, na kterých startují dva teamy současně. Jedná se o vyřazovací závod
Parforsní lov
Lov zvěře kolmo se psí smečkou (v Německu zakázán)
Parkur
Parkur je ohraničený prostor o rozloze nejméně 20x40m, ve kterém jsou umístěny překážky a ve kterém se konají závody a zkoušky agility.
Pastevecký pes
Velký obranyschopný pes, chránící stáda (např. kuvasz)
Pevný tunel
Překážka užívaná v agility
Poslušnost
"Část práce se psem při sportovní kynologii, zahrnuje tyto cviky: přivolání psa, ovladatelnost psa na vodítku či bez vodítka (chůze u nohy), sedni-lehni-vstaň, aport, odložení psa
Přetahování o lano
Dva psi se přetahují o silné, dvojitě pletené lano, dlouhé asi 1 metr. Každý pes je z bezpečnostních důvodů na své straně upoutaný dlouhým řetězem k pevnému bodu, aby se soupeři nemohli dostat k sobě. Prohrává ten, který se dříve pustí lana.
Přivolání
Povel ke mně - přivolání na dva způsoby, buď přivolání k noze (za pochodu), pes se přiřažuje k levé noze psovoda, nebo přivolání ke mně (psovod stojí), pes na povel přiběhne a předsedá před psovoda.
Psovod
Osoba, která vede psa při práci (bez ohledu na jeho vlastnictví)
Pulka
Lyžař, boby a pes. Sport, při kterém je nutná precizní spolupráce mezi běžkařem a psem. Pes totiž musí táhnout pulku (tj. sáňky člunkovitého tvaru - podobné dětským bobům), a navíc je spojený tažnou šňůrou s běžkařem.
RH-E
Zkouška způsobilosti záchranného psa (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FA
Zkouška záchranného psa stopaře A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FB
Zkouška záchranného psa stopaře B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FLA
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FLB
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LA
Zkouška záchranného psa lavináře A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LB
Zkouška záchranného psa lavináře B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LC
Zkouška záchranného psa lavináře C (podle zkušebního řádu IRO)
RH-TA
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-TB
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WA
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WB
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WC
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání C (podle zkušebního řádu IRO)
Rollpulka
Pes, vozík a psovod. Pes v postroji táhne dvoukolový vozík s povinnou zátěží následován psovodem (i na kole), který je s ním spojený tažnou šňůrou. Uspořádání využívané dnes více při turistice než na závodech.
SA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Small stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Saňový pes
Vyšlechtění psi typu špice pro tahání saní
SchH 1
Zkouška stupně 1 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH 2
Zkouška stupně 2 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH 3
Zkouška stupně 3 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH A
Zkouška stupně A (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
Skijöring
Lyžař a pes - pes je upoután na třímetrové vodící šňůře s armortizérem a připoután k běžkaři. Pes ovšem běžkaře netáhne, pouze ho doprovází, jedná se o spolupráci a společnou radost z pohybu.
Skok daleký
Překážka užívaná v agility
Skoková překážka
Překážka užívaná ve sportovní kynologii. Pro agility se používá překážka s lehce shoditelnou tyčí a její výška překážky řídí podle velikostních kategorií. Pro sportovní kynologii se používá tzv. metrovka, jedná se o překážku s pevnou výplní o výšce z pravidla 1 metr (dle zkušebního řádu)
Slalom
Překážka užívaná v agility
Slídění
Hledání zvěře nakrátko před lovcem (na dostřel brokové zbraně)
Small
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa do 34,99cm
Socializace
Soubor výchovných opatření napomáhajících bezproblémovému přizpůsobení psa různým situacím, se kterými se může setkat při soužití s lidskou smečkou.
Sportovní kynologický výcvik
Psovod svého psa cvičí podle stanovených zkušebních řádů, které mají sportovní charakter (např. národní zkušební řád nebo mezinárodní zkušební řád).
Stopař
Pes vycvičený speciálně pro vypracování těžkých stop
Stůl
Překážka s kontaktními zónami využívaná v agility
Sudá-lichá
Hra agility, při které jsou překážky označeny sudými a lichámi čísly, úkolem teamu je vybrat trasu pouze po sudých či lichých číslech. Po písknutí rozhodčího team změní směr a pokračuje po opačných číslech.
Super slalom
Hra agility spočívá v co nejpřesnějším a nejrychlejším absolvování překážky slalom. Překážky je zpravidla delší, než při normálním parkuru.
Šikmá stěna
(áčk) Překážka užívaná ve sportovní kynologii, její úhel se řídí daným zkušebním řádem. Pro agility se používá šikmá stěna s kontaktními zónami.
Tanec se psem
Tanec se psem je výchovná i zábavná činnost handlera se psem. Jedná se o sportovní disciplínu, při které handler se psem provádí v rytmu hudby cviky základní poslušnosti psa a podle svých možností přidávají do svého vystoupení i různé taneční figury. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky. Všechny použité taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým handlera působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa, ani o taneční sólo handlera, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru.
Triatlon
Psovod se svým psem překonává několikakilometrovou trať na kole, během a plaváním. Závody jsou zpravidla rozděleny na kategorie, například podle velikosti psa. Rozhodující je čas, za který byla trať překonána.
V
Výborný - hodnocení při výstavách, zkouškách, závodech
VD
Velmi dobrý - hodnocení při výstavách, zkouškách, závodech
VN
Velmi nadějný - hodnocení na výstavách ve třídě dorostu
VPG
Zkoušky podle Německého národního řádu, obdoba Národního zkušebního řádu NZŘ
Výkonnostní průkaz
Průkaz teamu (psovod a pes) se kterým team startuje na závodech a zkouškách
Vysílání
Povel vpřed - pes je vyslán na předepsanou vdálenost před psovoda
Vystavování
Vlastnost loveckých psů (ohařů), kteří vyčkávají před nalezenou zvěří, až přijde lovec, přičemž se typicky projevuje: (např. zvednutím přední končetiny)
Vyštěkání
Pes vyštěká nalezenou osobu, kterou měl za úkol najít. Při obranách se jedná o vyštěkání figuranta ukrytého za maketou, při záchranářských pracech vyštěkává pes nalezenou osobu v prostoru, osoba zpravidla leží
Záchranářský pes
Pro použití k hledání lidí v troskách nebo nezvěstných osob v přírodě vycvičení psi s úspěšně absolvovanou zkouškou.
Zeď, viadukt
Překážka skoková užívaná v agility
Zkušební řád
Zkušební řád stanovuje pravidla pro výkon jednotlivých zkoušek. V ČR je možné skládat zkoušky podle těchto zkušebních řádů: Zkušební řád klubu českého klubu NO (Německých ovčáků), Národní zkušební řád (NZŘ), Mezinárodní řád (IPO), Zkušební řád IRO, Zkušební řád kynologické jednoty ČR Brno, Řád agility ČR
ZM
Zkouška základního minima (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMMP
Zkouška základního minima malých plemen (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMP1
Zkouška malých plemen 1. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMP2
Zkouška malých plemen 2. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZOP
Zkouška ovladatelnosti psa (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZPO-1
Zkouška psa obranáře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPO2
Zkouška psa obranáře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPS-1
Zkouška psa stopaře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPS-2
Zkouška psa stopaře 2.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPU1
Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 1. stupně (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZPU2
Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 2. stupně (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZVV-1
Zkouška všestranného výcviku psa 1. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZVV-2
Zkouška všestranného výcviku psa 2. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZVV-3
Zkouška všestranného výcviku psa 3. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZZO
Zkouška základní ovladatelnosti (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Pečujete o svého miláčka ?

ANO 91.1% (1235)
NE 8.9% (120)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.