Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Listopad 2006

Falešná březost u fen

20. listopadu 2006 v 19:19 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
Falešná březost
Stav nazývaný pseudogravidita ( falešná březost ) charakterizuje normální průběh luteální fáze pohlavního cyklu u nebřezího zvířete s abnormálními vnějšími příznaky imitujícími březost a porod. Častější a výraznější projevy bývají u fen dobře živených, v domácích chovech s úzkou vazbou na majitele. U některých plemen je výskyt častější ( pudl, jezevčík ) . Produkce mléka v průběhu pseudogravidity je normální a je důsledkem hormonálních změn v organismu.

Příznaky:
Nebřezí zvířata vykazují v intervalu 2 - 8 týdnů po typické říji různě intenzivní příznaky březosti a porodu. Intenzita vnějších příznaků se může pohybovat od nepatrného otoku mléčné žlázy až po výrazné celkové příznaky březosti, jako je zvýšení žravosti, změna chuti, zvětšení dutiny břišní, připravování hnízda pro mláďata, pomalost a opatrnost pohybu s výrazným otokem mléčné žlázy se silnou sekrecí mléka. Celkové příznaky mohou vyvrcholit imitací porodu projevující se nechutenstvím, stahy břišní stěny, snášením hraček nebo různých předmětů a mateřskou péčí o tato domělá mláďata.

Terapie:
Pseudogravidita není skutečnou poruchou pohlavního cyklu a nesnižuje sama o sobě plodnost zvířete. Proto v případech méně výrazných vnějších příznaků není terapie nutná. Nutnost ošetření je přímo úměrrná intenzitě produkce mléka. V případě intenzivní produkce mléka hrozí zadržení mléka a následný zánět mléčné žlázy. Dalším důvodem k ošetření bývají intezivní změny v chování feny. Toto ošetření je však důležitější pro chovatele než pro postiženou fenu.

Chovatelská opatření:
Mezi tato opatření patří přísné vedení feny, odebrání předmětů imitující mláďata, dostatek pohybu na procházkách, snížení příjmu bílkovin po 7-10 dní, snížení příjmu tekutin (zabránění příjmu tekutin po dobu 7 - 8 hodin v průběhu noci po 3 - 7 dní), zabránění lízání mléčné žlázy ochranným límcem, v případě výrazné náplně mléčných žláz odstřik mléka 1× denně po několik dní (ne více, poněvadž by ošetření stimulovalo další produkci mléka ).

Veterinární ošetření:
Tuto pasáž je důležité ponechat na Vašem ošetřujícím lékaři. Vhodným preparátem je Galastop, který lze s úspěchem použít u těžších případů. Tento preparát obsahující látku z kategorie antiprolaktinů (karbegolin) spolehlivě potlačuje mateřské pudy, zastavuje hypertrofii (zvětšení) mléčné žlázy a laktaci (produkci mléka). Kromě toho je fenami mnohem lépe snášen než dříve používaný BRK ( bromokryptin ).

Prevence:
V případě pravidelného opakování pseudogravidity u starších zvířat nebo u zvířat, u kterých chovatelé dále nepočítají s využitím v chovu, lze doporučit kastraci (odstranění dělohy a vaječníků). Toto ošetření zamezí vzniku pseudogravidity.
(Aby však měla kastrace ještě ochranný vliv před nádory mléčné žlázy musela by se provést těsně před prvním háráním nebo v období mezi prvním a druhým háráním.)

Kryptochysmus u psů

20. listopadu 2006 v 19:13 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
Nesestouplá varlata u psů - KRYPTOCHYSMUS
U většiny psů je sestup varlat dokončen až 10-14. den po porodu.
Za kryptorchysmus se považuje stav, kdy sestup jednoho nebo obou varlat není dokončen do 4 měsíců po porodu (lokalizace varlete-varlat v tříselném kanále nebo v dutině břišní). Výskyt kryptorchismu je poměrně častý (0,8-15%).
Je třeba připomenout, že u některých štěňat v průběhu několika měsíců po porodu mohou být varlata přechodně zatahována aktivitou svalu m. cremaster do tříselného kanálu. Často lze v těchto případech varlata mechanicky vtáhnout zpět do šourku. Pokud to nelze provést více jak 4 měsíce po porodu, jedná se o kryptorchysmus.
Kryptorchysmus je geneticky vázaný (autosomálně recesivní geny vázané na samčí pohlaví, kdy fenotypicky se vada projeví u homozygotů) a postižený jedinec by neměl být připuštěn do reprodukce.

Terapie:
Celková efektivnost hormonální léčby je nízká, je úspěšnější u štěňat s pohyblivým varletem umístěným v tříselném kanálu a její účinnost se snižuje současně s narůstajícím stářím zvířete. Hormonální terapii lze považovat za metodu bezpečnou.
Při neúspěšnosti léčby se doporučuje chirurgické odstranění nesestouplého varlete - varlat.

Kastrace u fen

20. listopadu 2006 v 18:49 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
KASTRACE u fen
Pozitivní vlivy kastrace:
· trvalé odstranění problémů spojených s pohlavním cyklem tj. hárání (špinění v bytě a obtěžování cizími psy), možnosti zabřeznout (nežádoucí nakrytí psem), falešné březosti (psychycké změny spojené s produkcí mléka v mléčné žláze)
· zamezení vzniku nádorů mléčné žlázy (nejvíce efektivní je kastrace před prvním nebo druhým háráním)
· odstranění rizika vzniku pyometry (hnisavého zánětu dělohy) a diabetes mellitus (cukrovky)
Negativní vlivy kastrace
· zvyšování tělesné hmotnosti - časté - je nutné fenku po kastraci nepřekrmovat a poskytnout jí dostatek pohybu
· močová inkontinence (odkapávání moči) - poměrně vzácný jev - častější po velmi ranné kastraci a u fen nad 20kg živé hmotnosti, uvádí se predispozice u fen boxerů, je třeba poznamenat, že tato inkontinence je dnes velmi dobře léčitelná
· změny kvality srsti - hlavně u psů s dlouhou a lesklou srstí psi např. irský setr, dlouhosrstý jezevčík, kokršpaněl se může objevit tzv.štěněcí srst - dnes velmi dobře léčitelné
· sporadický výskyt rozličných kožních změn na zadních částech těla - dnes velmi dobře léčitelné

Cukrovka u psů

20. listopadu 2006 v 18:43 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Cukrovka u psů
U psů cukrovka postihuje dvakrát častěji feny než psy (vliv endogenní, příp.exogenních gestagenů) a jedná se o onemocnění zvířat středního a vyššího věku s maximálním výskytem mezi 8-10.rokem života. Příznaky se většinou vyvíjejí pozvolna. U fen začíná onemocnění koncem metestru, t.j. asi 2 měsíce po skončení hárání, zvýšeným pitím a zvýšeným čůráním. Pes i přes dobrou chuť k příjmu krmiva postupně hubne. V některých případech jsou již v tomto stadiu pozorovány příznaky hypersomatotropismu - zvýšená unavitelnost, zvíře vyhledává chladnější prostředí, zrychlený růst srsti, inspirační stridor (pístkot při vdechu). U jedinců samčího pohlaví se výše uvedené příznaky objevují často v souvislosti s hyperadrenokorticismem (nadbytek hormonů produkovaných nadledvinami), respektive v souvislosti spodáváním přípravků s vedlejšími diabetogenními účinky. Difuzní zákal čočky je pozdní komplikací onemocnění. Možné jsou také projevy chronického kožního onemocnění např.mokvající zánět kůže v meziprstí nebo záněty drápových lůžek na více než jedné končetině.

Samozřejmě že, zvýšené pití a čůrání nezpůsobuje jenom cukrovka, ale mnoho jiných onemocnění jako například hyperadrenokorticismus (nadbytek hormonů produkovaných nadledvinkami), u fen pyometra (hnisavý zánět dělohy), diabetes insipidus (žíznivka), pyelonefritida ( zánět pánvičky ledvinné), akromegalie, jaterní selhání a jiné.

Pokud se u Vašeho psa vyskytl problém se zvýšeným pitím a čůráním, tj. pes vypije více než 100ml vody/kg za den (normální spotřeba tekutin se pohybuje do 60ml vody/kg a den), je potřeba se neprodleně objednat na prohlídku k Vašemu veterináři. Pejsek musí mít před vyšetřením dvanáctihodinovou hladovku, vemte si sebou vzorek ranní moči Vašeho psa odebraný na lačno (odebírá se střední proud moči a k odběru použijte čistou nádobu např. uříznutou PET lahev od neslazené stolní vody, ze které pak vzorek přelijete do čisté lahvičky) a měli byste znát přesné množství vody, které vypije Váš pes za den.

Degenerace a genetika psů

20. listopadu 2006 v 17:53 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
DEGENERACE A GENETIKA
Princip degenerace či ne-degenerace psího rodu z pohledu genetiky.
Genetika má dvě hlavní stránky:
1) Dědičnost, tedy schopnost organizmů plodit sobě podobné potomstvo.
2) Proměnlivost, která se projevuje celou řadou rozdílů mezi živými bytostmi.
Bez proměnlivosti by nebyl vývoj, a to ani v pozitivním ani v negativním slova smyslu.
Genetická informace je uložena v chromozomech ve formě molekuly deoxyribonukleové kyseliny, což je DNA (DNK).
Pes dědí pouze geny (vlohy), které rozhodují o vývoji určitých znaků a vlastností jeho organizmu. Vzácně se může projevit i genetická paměť na konkrétní události, které prožili předci psa.
Geny se dělí do dvou skupin:
1) Geny velkého účinku - majorgeny
Tyto geny rozhodují o barvě a délce srsti, postavení uší, o typu konstituce psa, o některých dědičných onemocněních a podobně.
2) Geny malého účinku - minorgeny či polygeny
Tyto geny souvisí s vlastnostmi psa. Charakterizují především jeho vlohy pro ten druh práce, pro kterou bylo jeho plemeno vyšlechtěno. Tedy u loveckých plemen vlohy pro lov, u služebních plemen vlohy pro obranu pána a podobně.
Na tyto geny v jisté malé míře působí prostředí, ve kterém pes žije, jeho výživa, výchova, výcvik, vliv situací které prožil a podobně.
Vliv majorgenů, například zbarvení srsti, nemůže majitel psa ovlivnit. Avšak vliv genů malého účinku - minorgenů - již může majitel psa v jisté malé míře ovlivňovat.
Jedna zajímavá skutečnost: jestliže bychom u našeho psa rozvíjeli jen ty vlohy, které jeho plemeni nepřísluší, a kdybychom zároveň potlačovali ty vlohy, které jsou pro jeho plemeno přirozené, nastal by u toho psa tzv. "genový stres". Tedy vnitřní rozpor mezi působením nevhodného výcviku psa a jeho protichůdnými vrozenými vlohami.
Nebudou-li jednotlivá plemena psů žít tak, jak žila v historii a po dobu svého vývoje, postupně se sníží pozitivní účinek minorgenů, ve kterých jsou zakódovány vlohy psa například pro pracovní využití či obranu pána, a plemeno tak začne postupně ztrácet tyto své klady. Budou-li přirozené vlohy dotyčného plemene potlačovány po určitý počet generací, plemeno zdegeneruje. Proto musí být minorgeny "oživovány" tím, že budeme u psů jejich přirozené vlohy cílevědomě rozvíjet. A budeme množit jen ty psy, kteří mají tyto žádoucí vlohy plně rozvinuté.

Pojmy - VÝSTAVA

20. listopadu 2006 v 17:25 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
BIG
Výstavní titul - nejlepší jedinec skupiny (best in group). Jedná se o vítěze jedné skupiny FCI v konkurenci všech BOB jednotlivých plemen v dané skupině.
BIS
Výstavní titul - nejlepší jedinec z celé výstavy (best in show)
BOB
Výstavní titul - nejlepší jedinec plemene (best of breed)
BOD
Výstavní titul - nejlepší jedinec dne (best of day)
CAC
Výstavní titul - čekatelství národního šampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Championat)
CACA
Výstavní titul - čekatelství šampionátu krásy Rakouska
CACIB
Výstavní titul - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté)
CAJC
Výstavní titul - čekatelství juniorského šampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Junior Championat)
Evropská výstava
Výstava s mezinárodní účastí se zadáváním titulu CAC, CAJC, CACIB, Evropský vítěz, BOB, BIG, BIS. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem FCI.
Klubová výstava
Výstava pořádaná chovatelským klubem se zadáváním titulů CAC, CAJC, Klubový vítěz. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU a podmínkami daného chovatelského klubu.
Krajská výstava
Výstava pořádaná v rámci oblasti se zadáváním titulu Oblastní vítěz. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU.
Mezinárodní výstava
Výstava s mezinárodní účastí se zadáváním titulu CAC, CAJC, CACIB, BOB, BIG, BIS. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU.
Národní výstava
Výstava pořádaná v rámci republiky se zadáváním titulu CAC, CAJC, Národní vítěz, BOB. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU.
Oblastní výstava
Výstava pořádaná v rámci kraje se zadáváním titulu Krajský vítěz. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU.
Speciální výstava
Výstava pořádaná chovatelským klubem se zadáváním titulů CAC, CAJC, Vítěz speciální výstavy. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem ČMKU a podmínkami daného chovatelského klubu.
Světová výstava
Výstava s mezinárodní účastí se zadáváním titulu CAC, CAJC, CACIB, Světový vítěz, BOB, BIG, BIS. Pravidla pro pořádání výstavy se řídí platným Výstavním řádem FCI.

Pojmy - POTRAVA

20. listopadu 2006 v 17:18 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Průmyslové krmivo Konzervovaná či granulovaná strava pro psy
Domácí krmivo Domícky připravované krmení pro psy
Chondroprotektiva Doplňková výživa napomáhající zdravému vývoji kostí a kloubů, doporučuje se především pro střední a velká plemena. Používá se jako prevence, jako doplněk léčby a při rekonvalescenci

Pojmy - NÁZVOSLOVÍ

20. listopadu 2006 v 17:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Anatomie
Nauka o stavbě a skladbě organismu
Etologie
Nauka o chování druhu
Fyziologie
Sleduje a zkoumá funkci buněk,tkání,orgánů a životní projevy organismů
Genetika
Studuje dědičnost a proměnlivost organismů
Histologie
Studuje mikroskopickou skladbu živé hmoty
Imunogenetika
Studium genetické variability pomocí imunologických metod
Kynologie
(řecky kyon-pes, logos-vědění), věda o psech
Mikrobiologie
Studuje život mikroorganismů
Zoologie
Nauka o živočiších, jejich stavbě těla, činnosti a zákonitostí jejich vývoje

Pojmy - AKTIVITY: A - K

20. listopadu 2006 v 16:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Agility
Sportovní kynologická disciplína, při které psi probíhají na volno a bez obojku předem postavenou tratí (parkurem), kde překonávají různé překážky (kladina, áčko, tunel, skok kruhem, slalom apod.).
Agility cross
Tým (psovod a pes) překonává v přírodním terénu (park, les apod.) přírodní i umělé překážky ve vyznačených úsecích. Pravidla jsou z velké části obdobná klasickým pravidlům u agility.
Aportování
Přinášení předmětů na povel
Asistenční pes
Pes cvičený pro pomoc a asistenci především tělesně postiženým osobám.
Balance
Vybalancovávání stáda - disciplína na zkouškách práce ovčáckého psa. V ohraničeném území je nutné stádo uklidnit, pes se stabilizuje na opačné straně stáda od ovčáka.
BH
Zkouška doprovodného psa (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
Big Air
Poměrně nový sport, který vznikl v USA a teprve nedávno se dostal i do Evropy. Jde o to, aby pes skočil z 15timetrové lávky co možná nejdále za maketou kořisti.
Bikejöring
Cyklista a pes. Je to další z oblíbených tažných sportů a je téměř identický s canicrossem (viz výraz canicross). Psovod pohybuje na kole. Tento sport je poměrně nebezpečný, proto váš pes musí být skvěle ovladatelný a musí dobře zvládat povely používané v canicrossu (zastavení, rozběhnutí a odbočování, atd.). Vaše skijöringová šňůra by určitě měla být vybavena amortizérem (tlumič nárazů).
Bojové plemeno
plemeno, u kterého člověk cílenou plemenitbou vyblokoval sociální chování k vlastnímu druhu
Brakýř
Lovecký pes určený pro hlední zvěře po stopě v houštinách. Hlasitě ji sleduje a nadhání lovci.
CACIAg
Pracovní titul - čekatelství mezinárodního šampionátu v agility
CACIL
Pracovní titul - čekatelství mezinárodního šampionátu v dostizích
CACIOb
Pracovní titul - čekatelství mezinárodního šampionátu v obedience
CACIT
Pracovní titul - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (Certifikat d´Aptitude au Championat International de Travail)
CACT
Pracovní titul - čekatelství národního šampionátu práce
Canicross
Je to druh vytrvalostního sportu týmu člověk-pes. Jedná se o terénní běh se psem ve volné přírodě, kterého máme připnutého na šňůře k bedernímu pásu. Potřebujeme tedy psí postroj, skijöringovou šňůru a opasek, který zajišťuje plynulý tah. Pokud chceme se svým pejskem začít běhat canicross, je dobré ho naučit povely pro rozběhnutí, zastavení a odbočování vlevo a vpravo. Dále je nutno chránit psí tlapky ( asfalt ), neběhat za vysokých teplot a dodržovat pitný režim ( nejen náš, ale také psa )! Pes v postroji táhne na šňůře za opasek nebo horolezeckou sedačku svého pána. Oba členové týmu, jak pes tak běžec musí být v dobré kondici a dobře sehraní. Tuto disciplínu můžeme použít i jako začátek nácviku pro práci v ostatních tažných disciplínách. U kořenů českého canicrossu stáli především chovatelé a majitelé psů severských plemen, ale běhat se dá v podstatě s jakýmkoliv psem (snad raději vyšší kohoutkové výšky, ale ani to není podmínkou), který má chuť běhat, má dobrou socializaci a nejeví známky agresivity vůči svým psím soupeřům. Pozor je však třeba dát u plemen těžších a u plemen se zkrácenou čenichovou partií. V nácviku postupujeme postupně a pomalu, nejdříve na kratší vzdálenosti, které postupně prodlužujeme. Pes by neměl reagovat na okolní rušivé vlivy, ale vyvíjet neustálý a důrazný tah.
Canisterapie
Terapie, která využívá příznivého působení psa na psychický i fyzický stav člověka
Carusel
Hra pro závod Agility - parkur se skládá ze skokových překážek, případně proskokového kruhu, postavených do kruhu, šikmé stěny a pevného tunelu umístěných vprostřed kruhu (tunel je protažen kolmo pod šikmou stěnou). Psovod si sám zvolí místo na obvodu kruhu, ze kterého chce startovat, a směr, jímž chce běžet. Po startu pes překonává skokové překážky umístěné po obvodu kruhu tak, aby v co nejkratším čase překonal bez chyby 15 překážek (není chybou, pokud překoná překážek víc). Když udělá chybu, musí absolvovat pevný tunel a dále pokračuje v běhu překonáním kterékoliv překážky na obvodu kruhu, ale v opačném směru, než běžel před překonáním tunelu. Pokud udělá druhou chybu, musí absolvovat šikmou stěnu a opět pokračuje v běhu opačným směrem. Při třetí chybě musí absolvovat pevný tunel i šikmou stěnu (na pořadí nezáleží). Všechna odmítnutí je třeba nejprve opravit a dále se postupuje stejně jako při chybě. Po čtvrté chybě nebo odmítnutí následuje diskvalifikace.
Coursing
Původně štvaní živých zajíců dvěma chrty. Dnes je disciplína rozšířena pro jakákoliv plemena. Spočívá ve štvaní umělé, mechanicky tažené kořisti, přičemž je hodnocena obratnost a rychlost. Na trati jsou vždy dva psi společně, hodnotí se také jejich schopnost spolupráce při lovu a nadhánění kořišti.
D
Dobrý - hodnocení při výstavách, zkouškách, závodech
DIS
Diskvalifikace
Dogtrekking
Je to druh vytrvalostního sportu, kde spolu člověk a pes překonávají mimořádné vzdálenosti v časovém limitu, spojeni skijöringovou šňůrou nebo vodítkem. Je to kynologický outdoorový sport, který vede k samostatnému rozvíjení fyzických a psychických schopností. Rozvijí taktéž souhru a vzájemné pochopení člověka a psa. V dogtrekkingu se závodí v kategoriích MID a LONG, při čemž každá z těchto kategorií má specifické požadavky na výbavu. Kategorie MID je v rozmezí 35-50 km a LONG v rozmezí 80-105 km. Orientace je podle mapy po turistických trasách. Jedná se o nejmladší pejskařský sport. V jeho historii se jej zúčastnili pouze 2 hovawarti (z toho jeden se zúčastňuje stále).
FH 1
Zkouška psa stopaře stupně 1 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
FH 2
Zkouška psa stopaře stupně 2 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
Figurant
Osoba, kterou při sportovní či služební kynologii pes zadrží
Flyball
(létající míč) Sportovní disciplína, ve které závodí vždy jedno družstvo společně. Na předem vytyčené trati pes absolvuje čtyři nízké skokové překážky, za nimi je umístěný box, ze kterého pes našlápnutím získá míček a míček aportuje do cíle zpět přes skokové překážky. V okamžiku, kdy pes doběhne do cíle, startuje další závodník družstva.
Frisbee
Házení létajícího talíře, při kterém se pes procvičuje v obratnosti a rychlosti a také v aportování.
Gambler
Hra agility, při které jsou překážky označeny počtem bodů a úkolem týmu je absolvovat překážky s co nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
Hang time
Zákus psa do visícího peška na čas - pes výskokem chytí zavěšeného peška (v základní výšce 1,5 metru). Poté se měří čas, jak dlouho se pes na peškovi udrží
High jump
Výskok do výšky - pes vyskakuje co nejvýše na zavěšeného peška.
Honácký pes
Pes, který na dlouhé vzdálenosti žene stádo z jednoho místa na druhé
Houpačka
Překážka užívaná v agility, překážka má kontaktní zóny
IAL
Závod agility (International Agility Link), který se koná čtyřikrát ročně po celém světě a je vyhodnocován prostřednictvím internetu.
IPO
Řád pro mezinárodní zkoušky pracovních psů, do kterého spadají tyto zkoušky: IPO 1, 2, 3, IPO-FH
IPO-1
Mezinárodní zkouška pracovního psa stupeň 1 (podle mezinárodního zkušebního řádu IPO)
IPO-2
Mezinárodní zkouška pracovního psa stupeň 1 (podle mezinárodního zkušebního řádu IPO)
IPO-3
Mezinárodní zkouška pracovního psa stupeň 1 (podle mezinárodního zkušebního řádu IPO)
IPO-FH
Mezinárodní zkouška psa stopaře (podle mezinárodního zkušebního řádu IPO)
IRO
Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy, do kterého spadají zkoušky: RH-E, RH-FA, RH-FB, RH-FLA, RH-FLB, RH-TA, RH-TB, RH-LA, RH-LB, RH-LC, RH-WA, RH-WB, RH-WC
Jumping
Druh závodu agility, jedná se o parkur, který neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami.
Kladina
Překážka užívaná ve sportovní kynologii, její výška i šířka se řídí daným zkušebním řádem. Pro agility se používá kladina s kontaktními zónami.
Kontaktní zóna
Zóna je vyznačena na nástupu i sestupu některých překážek (šikmá stěna, kladina, houpačka) a povinností psa je každé zóny se dotknout alespoň jednou packou. Tyto zóny se využívají v agility.
Kruh
Překážka užívaná v agility
Kvítek
Hra agility, při které jsou překážky sestaveny do čtyř symetrických okruhů, mezi kterými je vždy umístěna překážka stůl.

Pojmy - AKTIVITY: L- Z

20. listopadu 2006 v 16:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
LA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Large stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Large
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa od 43cm
Látkový tunel
Překážka užívaná v agility
Lavinový pes
Speciálně vycvičení psi pro hledání obětí v lavinách
Licenční karta
Karta potřebná pro účast na coursingových závodech. Kartu vystavuje ČMKU na základě splněných licenčních zkoušek.
Licenční zkoušky
Coursingové zkoušky potřebné pro získání licenční karty. Skládají se z jednoho sólo běhu a dvou společných běhů.
MA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Medium stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Maximální čas
Maximální čas je čas, který tým nesmí překročit. Pokud tým maximální čas překročí, je diskvalifikován. Maximální čas určuje rozhodčí na základě délky a obtížnosti tratě.
Medium
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa 35 - 42,99cm
Metrovka
Překážka skoková jednoduchá s pevnou výplní užívaná pro sportovní výcvik, její výška je zpravidla 1 metr (dle zkušebního řádu)
Mondioring
Sportovní kynologický výcvik podle mezinárodního zkušebního řádu Mondio - Ring. Psovod svého psa cvičí podle tohoto řádu, který se svým charakterem blíží sportovnímu výcviku. Prvky poslušnosti jsou podobné jako u ostatních zkušebních řádů, ale podstatnou a neobvyklou částí jsou cviky obrany. Ta je i divácky velmi atraktivní, i přímo k tomuto účelu předváděná. Pes totiž musí čelit neobvykle se bránícímu figurantovi a ještě před jeho zadržením překonat komplikovanou překážku.
Mushing
Jízda se psím spřežením
N
Nadějný - hodnocení na výstavách ve třídě dorostu
Národní coursingový řád
Norování
Lov lišek, jezevců a králíků pod zemí se psy norníky.
NZŘ
Národní zkušební řád pro sportovní výcvik
Obrana
Práce s figurantem, boj o kořist - zahrnuje především tyto disciplíny: průzkum terénu, vyštěkání osoby, zadržení osoby, ochrana psovoda, útok na psa
Odložení
Povel zůstaň - na povel psovoda zůstává pes v předepsané poloze až do ukončení povelu
Ovčácký pes
Převážně střední velikosti, velmi vytrvalí a pohybliví psi, kteří drží stádo pohromadě a nadhání (např. puli, border kolie).
Ovladatelnost
Ovladatelnost na vodítku nebo bez vodítka - chůze u nohy
Pachové práce
Základem pro pachové práce je stopa - pachové práce obsahuje většina zkoušek z výkonu. Podle typu zkoušek se také mění podmínky pro tuto disciplínu. Pachové práce jsou také využívány při záchranářských pracech (plošné vyhledávání, sutiny, vodní záchranářství)
Paralelní parkur
Hra agility, při které jsou postaveny dva kratší stejné parkury, na kterých startují dva teamy současně. Jedná se o vyřazovací závod
Parforsní lov
Lov zvěře kolmo se psí smečkou (v Německu zakázán)
Parkur
Parkur je ohraničený prostor o rozloze nejméně 20x40m, ve kterém jsou umístěny překážky a ve kterém se konají závody a zkoušky agility.
Pastevecký pes
Velký obranyschopný pes, chránící stáda (např. kuvasz)
Pevný tunel
Překážka užívaná v agility
Poslušnost
"Část práce se psem při sportovní kynologii, zahrnuje tyto cviky: přivolání psa, ovladatelnost psa na vodítku či bez vodítka (chůze u nohy), sedni-lehni-vstaň, aport, odložení psa
Přetahování o lano
Dva psi se přetahují o silné, dvojitě pletené lano, dlouhé asi 1 metr. Každý pes je z bezpečnostních důvodů na své straně upoutaný dlouhým řetězem k pevnému bodu, aby se soupeři nemohli dostat k sobě. Prohrává ten, který se dříve pustí lana.
Přivolání
Povel ke mně - přivolání na dva způsoby, buď přivolání k noze (za pochodu), pes se přiřažuje k levé noze psovoda, nebo přivolání ke mně (psovod stojí), pes na povel přiběhne a předsedá před psovoda.
Psovod
Osoba, která vede psa při práci (bez ohledu na jeho vlastnictví)
Pulka
Lyžař, boby a pes. Sport, při kterém je nutná precizní spolupráce mezi běžkařem a psem. Pes totiž musí táhnout pulku (tj. sáňky člunkovitého tvaru - podobné dětským bobům), a navíc je spojený tažnou šňůrou s běžkařem.
RH-E
Zkouška způsobilosti záchranného psa (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FA
Zkouška záchranného psa stopaře A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FB
Zkouška záchranného psa stopaře B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FLA
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-FLB
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LA
Zkouška záchranného psa lavináře A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LB
Zkouška záchranného psa lavináře B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-LC
Zkouška záchranného psa lavináře C (podle zkušebního řádu IRO)
RH-TA
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-TB
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WA
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání A (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WB
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B (podle zkušebního řádu IRO)
RH-WC
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání C (podle zkušebního řádu IRO)
Rollpulka
Pes, vozík a psovod. Pes v postroji táhne dvoukolový vozík s povinnou zátěží následován psovodem (i na kole), který je s ním spojený tažnou šňůrou. Uspořádání využívané dnes více při turistice než na závodech.
SA1, 2, 3
Zkouška agility v kategorii Small stupeň 1-3 (podle Řádu agility ČR)
Saňový pes
Vyšlechtění psi typu špice pro tahání saní
SchH 1
Zkouška stupně 1 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH 2
Zkouška stupně 2 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH 3
Zkouška stupně 3 (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
SchH A
Zkouška stupně A (podle Zkušební řádu českého klubu NO)
Skijöring
Lyžař a pes - pes je upoután na třímetrové vodící šňůře s armortizérem a připoután k běžkaři. Pes ovšem běžkaře netáhne, pouze ho doprovází, jedná se o spolupráci a společnou radost z pohybu.
Skok daleký
Překážka užívaná v agility
Skoková překážka
Překážka užívaná ve sportovní kynologii. Pro agility se používá překážka s lehce shoditelnou tyčí a její výška překážky řídí podle velikostních kategorií. Pro sportovní kynologii se používá tzv. metrovka, jedná se o překážku s pevnou výplní o výšce z pravidla 1 metr (dle zkušebního řádu)
Slalom
Překážka užívaná v agility
Slídění
Hledání zvěře nakrátko před lovcem (na dostřel brokové zbraně)
Small
(kategorie) zařazení do velikostní kategorie pro zkoušky agility - velikost psa do 34,99cm
Socializace
Soubor výchovných opatření napomáhajících bezproblémovému přizpůsobení psa různým situacím, se kterými se může setkat při soužití s lidskou smečkou.
Sportovní kynologický výcvik
Psovod svého psa cvičí podle stanovených zkušebních řádů, které mají sportovní charakter (např. národní zkušební řád nebo mezinárodní zkušební řád).
Stopař
Pes vycvičený speciálně pro vypracování těžkých stop
Stůl
Překážka s kontaktními zónami využívaná v agility
Sudá-lichá
Hra agility, při které jsou překážky označeny sudými a lichámi čísly, úkolem teamu je vybrat trasu pouze po sudých či lichých číslech. Po písknutí rozhodčího team změní směr a pokračuje po opačných číslech.
Super slalom
Hra agility spočívá v co nejpřesnějším a nejrychlejším absolvování překážky slalom. Překážky je zpravidla delší, než při normálním parkuru.
Šikmá stěna
(áčk) Překážka užívaná ve sportovní kynologii, její úhel se řídí daným zkušebním řádem. Pro agility se používá šikmá stěna s kontaktními zónami.
Tanec se psem
Tanec se psem je výchovná i zábavná činnost handlera se psem. Jedná se o sportovní disciplínu, při které handler se psem provádí v rytmu hudby cviky základní poslušnosti psa a podle svých možností přidávají do svého vystoupení i různé taneční figury. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky. Všechny použité taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým handlera působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa, ani o taneční sólo handlera, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru.
Triatlon
Psovod se svým psem překonává několikakilometrovou trať na kole, během a plaváním. Závody jsou zpravidla rozděleny na kategorie, například podle velikosti psa. Rozhodující je čas, za který byla trať překonána.
V
Výborný - hodnocení při výstavách, zkouškách, závodech
VD
Velmi dobrý - hodnocení při výstavách, zkouškách, závodech
VN
Velmi nadějný - hodnocení na výstavách ve třídě dorostu
VPG
Zkoušky podle Německého národního řádu, obdoba Národního zkušebního řádu NZŘ
Výkonnostní průkaz
Průkaz teamu (psovod a pes) se kterým team startuje na závodech a zkouškách
Vysílání
Povel vpřed - pes je vyslán na předepsanou vdálenost před psovoda
Vystavování
Vlastnost loveckých psů (ohařů), kteří vyčkávají před nalezenou zvěří, až přijde lovec, přičemž se typicky projevuje: (např. zvednutím přední končetiny)
Vyštěkání
Pes vyštěká nalezenou osobu, kterou měl za úkol najít. Při obranách se jedná o vyštěkání figuranta ukrytého za maketou, při záchranářských pracech vyštěkává pes nalezenou osobu v prostoru, osoba zpravidla leží
Záchranářský pes
Pro použití k hledání lidí v troskách nebo nezvěstných osob v přírodě vycvičení psi s úspěšně absolvovanou zkouškou.
Zeď, viadukt
Překážka skoková užívaná v agility
Zkušební řád
Zkušební řád stanovuje pravidla pro výkon jednotlivých zkoušek. V ČR je možné skládat zkoušky podle těchto zkušebních řádů: Zkušební řád klubu českého klubu NO (Německých ovčáků), Národní zkušební řád (NZŘ), Mezinárodní řád (IPO), Zkušební řád IRO, Zkušební řád kynologické jednoty ČR Brno, Řád agility ČR
ZM
Zkouška základního minima (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMMP
Zkouška základního minima malých plemen (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMP1
Zkouška malých plemen 1. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZMP2
Zkouška malých plemen 2. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZOP
Zkouška ovladatelnosti psa (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZPO-1
Zkouška psa obranáře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPO2
Zkouška psa obranáře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPS-1
Zkouška psa stopaře 1.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPS-2
Zkouška psa stopaře 2.stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZPU1
Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 1. stupně (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZPU2
Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 2. stupně (podle zkušebního řádu kynologické jednoty ČR Brno)
ZVV-1
Zkouška všestranného výcviku psa 1. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZVV-2
Zkouška všestranného výcviku psa 2. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZVV-3
Zkouška všestranného výcviku psa 3. stupně (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)
ZZO
Zkouška základní ovladatelnosti (podle Národního zkušebního řádu NZŘ)

Pojmy - NEMOCI

20. listopadu 2006 v 16:26 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Anální váčky
Pachové žlázky kolem řitního otvoru
Borelioza
Lymská nemoc, onemocnění přenášené klíšťaty a jinými druhy hmyzu sajícího krev
Coronaviroza
Virové onemocnění postihující především střevní aparát malých štěňat, ale původce může napadnout psy všech věkových kategorií
Dilatace žaludku
Náhle vzniklé masivní zvětšení žaludku, vodou, krmivem nebo nahromaděnými plyny
DLK
(Dysplazie loketního kloubu) defekt, který postihuje loketní kloub. Jedná se o dědičné onemocnění.
Dysplazie kyčelního kloubu
(DKK) defekt, který postihuje kyčelní kloub od volnějšího spojení kostí až po luxaci pánevní končetiny nebo končetin. Jedná se o dědičné onemocnění.
Dysplazie loketního kloubu
(DLK) defekt, který postihuje loketní kloub. Jedná se o dědičné onemocnění.
Epilepsie
Pojem užívaný pro označení funkční poruchy mozkových buněk. Nesprávně se tento termín používá pro označení všech záchvatů a křečí.
Giardioza
Parazitární onemocnění tenkého střeva
Imunoprofylaxe
Očkování - soubor opatření k zabránění vzniku infekční choroby, vyprovokování tvorby protilátek
Leptospiroza
Nebezpečné onemocnění přenášené hlodavci
PSS
Portosystemics shunt(šant), jaterní zkrat, vrozená cévní anomalie jater, nedostetčné uzavření embryonálního cévního oběhu, představuje nenormální funkční komunikaci, nedostečnou komunikační činnost. Onemocnění je ve většině případů smrtelné.
Torze žaludku
Otočení žaludku, probíhá akutně až perakutně, při prvních příznacích se doporučuje okamžitě vyhledat odbornou pomoc. Torze žaludku bývá smrtelná.

Pojmy - CHOVATELSTVÍ

20. listopadu 2006 v 16:15 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Anestrus Období pohlavního klidu
Biotonus Biotonus je životní síla. Tento termín se vztahuje ke schopnosti štěněte najít mléčné bradavky matky.
Bonitace Je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti jedince a je vodítkem pro výběr chovných párů.
Bonitační karta Celkové hodnocení jedince plemene při bonitační zkoušce
Bonitační kód Zhuštěné vyjádření exteriérových a povahových vlastností jedince číselným nebo písmenným kódem.
Březost Gravidita fen (pregnance). V průměru trvá 63 dní. Při vícečetném vrhu může fena rodit dříve (již od 58. dne) a na vrh málopočetný (1-2 štěňata u velkých plemen) můžeme čekat až do 70. dne.
Čistokrevnost plemen Řížený chov - čistokrevnými potomky jsou předávány dědičné vlastnosti, typické pro plemena.
Dědičnost Schopnost organismů předávat stejné či podobné geny potomstvu
DNA Molekula deoxyribonukleové kyseliny uložena v chromosomech
Domestikace Proces zdomácňování zvířat a jejich vývoj od divokých zvířat ke zvířatům užitkovým (hospodářským) a chovaným ze záliby
Embryologie Nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů
Endogamie Příbuzenská plemenitba různého stupně, které se posuzují podle počtu generací mezi dvěma pářenými jedinci
Estrus Vlastní říje, u feny trvá obyčejně mezi 2 ž 4 dny, nejvhodnější doba na krytí
Exteriér Vnější stavba těla psa (zevnějšek)
Fenotyp Soubor všech vnějších znaků a vlastností organismu v konkretních podmínkách prostředí, vyjádření genotypu, které lze pozorovat
Fertilizace Oplození, spojení samčí a samičí buňky
Fylogeneze Vývoj druhu
Gen Faktor dědičnosti, nositel genetické informace
Genofond Genetická informace populace, soubor všech genotypů příslušníků daného druhu
Genotyp Celkový soubor všech genů jedince,tzv.dědičné založení
Hárání Říje, obdbobí vhodné pro páření
Chov Cílené spojení psa-samce a feny za účelem získání štěňat s vlastnostmi rodičů. Řížený chov produkuje štěňata s průkazem původu a podřizuje se pravidlům FCI a ČMKU.
Chovatel psa Osoba, která je vlastníkem chovné feny, matky daného psa
Chovná kniha Je vedena u příslušné chovatelské organizace (spolku, klubu) a obsahuje všechny údaje o každém psu, který je chován podle ustanovení tohoto spolku. Na základě chovné knihy lze vysledovat předky psa a prokázat jeho čistokrevnost až do doby založení chovné knihy.
Chromosomy Útvary, které jsou uloženy v jádru buňky a obsahují veškeré dědičné informace. Pes má 78 chromozomů (39 párů)
Krycí list (KL) vystavuje chovateský klub na základě žádost majitele chovné feny za účelem krytí feny
Krytí Pohlavní spojení (páření) psa a feny
Majitel psa Osoba, která psa zakoupila a je jeho vlastníkem
Metestrus Období ukončení říje
Mlezivo / kolostrum Produkt počáteční sekrece mléčné žlázy po porodu. Jeho složení se významně liší od normálního, zralého, mléka. Rozdíly ve složení se zmenšují během 4, 6 dnů po porodu. Je zvláště bohaté na imunoglobuliny, které předávají pasivní imunitu z matky na mládě
Mutace Změna genetické informace
Ontogeneze Vývoj jedince
Plemeno Podskupina jednoho druhu, která obsáhne všechny jedince s určitými znaky a vlastnostmi a tyto dědičně předává na své potomky
Proestrus Přípravné období na vlastní říji, u feny trvá obyčejně 8 až 13 dní
Průkaz původu Rodokmen psa, který je vystaven platným chovatelským svazem a podává zprávu o původu psa
Příbuzenská pemenitba Páření blízce příbuzných jedinců (rodiče/přímí potomci, sourozenci)
Svod mladých Předvedení jedinců v jednotlivých vrzích - nástroj pro sledování chovu a také první krok potřebný pro uchovnění psa
Svod plemeníků Předvedení chovných samců (většinou u příležitosti klubové a speciální výstavy)
Tichá říje Probíhají vnitřní projevy říje bez vnějších příznaků
Třída chovnosti Uchovněný jedinc je na základě svých kvalitativních předpokladů zařazen do příslušné třídy chovnosti, která upravuje možnosti četnosti reprodukce daného jedince
Vrh Všechna štěňata jedné feny počatá při jednom porodu.

Pojmy - ETOLOGIE

20. listopadu 2006 v 16:01 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Agresivita Agresivita je pudová záležitost, která vzniká při setkání se s konkurentem. U psů, jakožto sociálních zvířat, je agresivita ritualizovaná.
Alelomimetické chování Je chování, které strhává ostatní, aby dělali totéž. U psů se projevuje při lovu, vytí, štěkání apod.
Alfa jedinec Vůdce smečky
Dominance Genetický vliv mezi alelami téhož genu, potlačuje vliv recesivní alely
Povaha psa Soubor vlastností chování psa. Povaha je většinou určena standardem plemene, odchylky od tohoto standardu se posuzují při zařazení psa do chovu.
Reflex Neuvědomělá, automatická odpověď výkonného orgánu na odpovídající podnět - stimul

Pojmy - EXTERIÉR

20. listopadu 2006 v 15:44 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí pojmy
Albín Zvíře s nedostatečnou pigmentací sliznice, kůže i srsti. Většina albínů mívá velmi světlé nebo modré oči. Albinismus je dědičný a v čistokrevném chovu naprosto nežádoucí.
Bedra Úsek mezi hřbetem /brániční obratel/ a zádí. Jsou krátká, pevná, měkká, široká, úzká, dobře nebo volně vázaná, nedostatečně nebo úměrně osvalená, klenutá.
Běhy Končetiny psa (myslivecky)
Bělouš Bílý podklad srsti s malými, částečně poněkud s nejasnými skvrnami
Black and tan Je to barevný ráz - barva černá s pálením (se znaky) vyskytující se u některých plemen (např. hovawart, dobrman, kavalír king charles španěl...)
Blenheim Je to barevný ráz. Základem je bílá barva s rezavě hnědými znaky (např. kavalír king charles španěl).
Blue merle Je přípustný barevný ráz u některých plemen (např. kolie). Merle znamená grošování a jde vlastně o dvojí pigmentaci (modré grošování) srsti v barevných plotnách na bílém základu.
Buldočí skus Vzniká zkrácením a nevyvinutím lícních kostí. Horní čelist je krátká, ale dolní je normálně vyvinutá. Jde o velmi výrazný předkus, kdy jsou před linii horních řezáků předsunuty nejen spodní řezáky, ale taktéž i špičáky.
C špičáky
Čelní sklon (stop) tvoří přechod mezi nosním hřbetem a čelem a je buď výrazný, nebo nevýrazný, vyjádřený nebo nevyjádřený.
Čelo Část těla psa, může být široké, úzké, ploché, klenuté, zaoblené, k očím se zužující, s čelním vrubem nebo bez něho.
Čenich Část těla psa, bývá různě zbarven, proto je třeba vyjádřit barvu, nosní otvory mohou být úzké nebo široké, hodnotí se kvalita pigmentace
Čtvercový formát Výška psa odpovídá jeho délce
Dentes canini Špičáky (používaná zkratka C)
Dentes incisivi Řezáky (používaná zkratka I)
Dentes molares Stoličky (používaná zkratka M)
Dentes premolares Zuby třenové (používaná zkratka P)
Dlouhá srst Obzvláště dlouhé pesíky, podle plemene s podsadou nebo bez podsady
Drátosrstost Hustá, krátká, tvrdá srst s vousem
Harlekýn Modře skvrnité zbarvení-merle faktor (německá doga)
Hlava Část těla psa, může být ušlechtilá, neušlechtilá, přiměřená, lehká, těžší, hrubá, pohlavně výrazná (samčí, samičí), typická, netypická.
Hlezno Část těla psa, označuje se jako výrazné, nevýrazné, úzké, široké, silné, slabé, suché, nízko u země, vysoko od země.
Hleznový kloub Úhel hleznového kloubu má význam pro způsob pohybu
Hrdlo Část těla psa, jedná se o přední část krku, označuje se jako ladné, široké, úzké, lymfatické, suché.
Hrudní končetina Část těla psa, jako celek může být rovná, křivá, rachitická, dobře nebo špatně zaúhlená, dobře nebo málo osvalená.
Hrudník Část těla psa, bývá hluboký, mělký, úzký, široký, krátký, slouhý, sudovitý, kýlovitý, klenutý, dobře vyvinutý, zaškrcený za plecí, zpředu pozorovaná hruď je dobře vyvinutá, nevyvinutá, plochá, široká, úzká, osvalená, málo osvalená.
Hřbet Část těla psa, úsek od kohoutku po bedra. Může být být rovný, kapří, prohnutý, pevný, měkký, úzký, široký, dlouhý, krátký, málo nebo dostatečně osvalený.
Chocholka Dlouhá, jemná srst na temeni hlavy (čínský chocholatý pes, dandie dinmont teriér).
Chrup Sestává ze 42 zubů, a sice ze 6 řezáků, 2 špičáků, 8 třenových zubů, 4 (nahoře) ev. 6 (dole) stoliček. Existuje nůžkový, klešťový skus, předkus
Jablkovitá hlava Kulatá, ve tvaru jablka zformovaná vrchní část lebky některých trpasličích plemen psů (čivava)
Kalhoty Dlouhá srst na zadní straně stehen pánevních končetin
Kapří hřbet Vysoce klenutá bedra (např. francouzský buldoček)
Klabonos Silně konkávní hřbet nosu (bulteriér, barzoj)
Klešťový skus Svislá linie dolních řezáků je na stejné úrovni jako u horních řezáků, kousací řady obou čelistí dosedají na sebe
Klíšťky 1.řezáky
Kohoutek Nejvyšší bod linie hřbetu, vrchní okraj lopatek a trnové výběžky 4. a 5. hrudního obratle. V tomto bodě se měří výška psa.
Koleno Část těla psa, může být volné, vybočené, vbočené.
Kondice Získané tělesné proporce, závislé na výživě, pohybu, zdravotním stavu, držení psa.
Konstituce neměnný tělesný stav, celková zdatnost jedince s ohledem na jeho tělesnou stavbu, zdravotní stav a temperament a může být jemná, hrubá, suchá, lymfatická.
Krk Část těla psa, bývá dlouhý, krátký, slabý, silný, přiměřený, svalnatý, suchý, lymfatický, vysoko nebo nízko nasazený, vysoko nebo nízko nesený, vyklenutý, jelení, ovčí.
Kudrnatá srst Vlnitá srst, která má sklon k plstnatění
Kupírování Krácení ocasu a uší
Lalok Volná kůže na spodní straně krku
Maska Převážně tmavě pigmentovaná partie kolem mordy (leonberger, mops) nebo na hlavě
Merle faktor Grošování je dědičné, vlastně dvojí pigmentace v barevných plochách a projevuje se i jako částečně nebo zcela modré oči. Spáří-li se dvě zvířata s merle faktorem, můžou vzejít znetvořená nebo života neschopná štěňata.
Mimochod Současný pohyb obou končetin na jedné straně těla (levá přední jde s levou zadní)
Netopýří ucho Specificky vztyčené nebo široce nasazené, dlouze protáhlé, nahoře zaoblené (např. francouzský buldoček).
Nůžkový skus Řezáky dolní čelisti leží těsně za řezáky horní čelisti
Pálení Světlé znaky na tmavé srsti, např. žluté nebo hnědé, pravidelné znaky na černém základě (black and tan)
Paspárek Pátý prst umístěný na zadní straně končetiny psa v oblasti nadprstí (u některých plemen se paspárky na zadních končetinách odstraňují)
Pigment barvení ve tkáni těla (srst, kůže)
Plotny Velkoplošné, jinobarevné skvrny na srsti
Podkus Řezáky spodní čelisti zřetelně leží za řezáky horní čelisti (mezera)
Podsada Jemná, hustá, převážně krátká, měkká srst, která slouží jako tepelná izolace.
Pohybová mechanika Je pro psa velmi důležitá a na výstavě se popisuje nejen tvar a osvalení končetin, ale i jejich postoj, jak se jeví v klidu a za pohybu. Proto si rozhodčí dávají předvádět psy v pohybu, během něhož nejlépe vyniknou přednosti a vady končetin, jež mají vliv na pohybovou mechaniku.
Postoj hrudních končetin Může být korektní, úzký, široký, sevřený, rozevřený, sbíhavý, rozbíhavý (francouzský), zaúhlení správné nebo nesprávné.
Postoj pánevních končetin Bývá normální, strmý, kravský, sudovitý, podsunutý, zástojný, rozbíhavý, sbíhavý, široký, úzký, úhlování správné nebo nesprávné
Praporce Dlouhá srst na zadní straně hrudních končetin
Provazcovitá srst Dlouhá srst, kdy se odumírající chlup stočí s dorůstajícím a vytváří tak dlouhé provazce (puli, komondor)
Prsty Jsou pevné, volné, rozevřené, uzavřené, klenuté, ploché.
Předhrudí (fronta) je zpředu pozorovaný hrudník a je dobře vyvinuté, nevyvinuté, ploché, úzké, osvalené, málo osvalené.
Předkus Řezáky spodní čelisti stojí před řezáky horní čelisti (mezera)
Překlopené ucho Kolmo stojící ucho s dopředu sklopenou špicí (např. kolie)
Pysky Rty psů, jsou masité, přiměřené, volné, pevné, málo vyvinuté, převislé, slabé, přiléhající, nepřiléhající, pevně uzavírají tlamu.
Rámec Vyjadřuje poměr výšky psa (v kohoutku) k jeho délce (vzdálenost mezi předním hrotem hrudní kosti a sedacím hrbolem pánve). Může být čtvercový, obdélníkový, malý, velký, krátký, dlouhý nebo přiměřený plemenu.
Ráz Skupina psů, která se uvnitř plemene liší zvláštními znaky a určitými vlastnostmi (např. zvláštní zbarvení nebo délka srsti)
Ridge Proti normálnímu postavení srsti opačně rostoucí pruh srsti na hřbetě
Růžičkovité ucho Zadní strana uší stočená dovnitř tak, že odhaluje vnitřek ucha, horní část ucha je zahnutá dozadu (anglický buldog, anglický chrt)
Srst (osrstění) Je tvořena podsadou a pesíky. Může být krátká, dlouhá, vlnitá, kudrnatá, rovná, hrubá, jemná, přiléhavá, otevřená, tvrdá, měkká, lesklá, mastná, drsná, hladká, hustá, řídká, může vykazovat olysalá místa nebo být ve stadiu línání, dobře nebo špatně upravená, škubaná.
Standard Popis pelmene, který je stanoven a sepsán chovatelským svazem domovské země plemene, pokud tam takovýto svaz existuje. Je uznán FCI a je závazný pro hodnocení jedinců tohoto plemene ve všech zemích světa, které jsou připojeny k FCI
Stavba těla Může být souladná, nesouladná, nižší, střední, vyšší (v rámci standardu) nebo pes může být přerostlý (vyšší, než připouští standard) nebo nižší, než stanoví standard. Při popisu stavby těla se porovnává rovněž souladnost tělesných tvarů - pes může být vysokonohý, nízkonohý nebo přestavěný (je-li zadek vyšší než předek).
Stop (čelní sklon) Tvoří přechod mezi čelem a nosním hřbetem
Strakatost Velkplošné skvrny na srsti
Střeďáky 2. řezáky
Suchá stavba těla /konstituceV kynologii označení pro psa s dobře přiléhající kůží, bez volných záhybů a bez uloženého podkožního tuku
Šíje Je zadní část krku a bývá ladná, klenutá, krátká, dlouhá, svalnatá, široká, úzká.
Těsný nůžkový skus Dotek horních a dolních řezáků je příliš silný, zvláště v případech, kdy dolní řezáky jsou v podélné ose poněkud vychýleny dopředu
Trikolorní Tříbarevný pes, převážně základní černé zbarvení s bílými a hnědými znaky (šeltie) nebo bílé s černými a hnědými skvrnami (bígl)
Trimování Vyškubování nadbytečné srsti trimovacím nožem k docílení stejnoměrné, standardem předepsané úpravy psa (foxteriér)
Tříslový Světlé nebo zářivě hnědé znaky na srsti
Týlní hrbol Zakončení hlavy (výběžek kosti týlní), týlní hrbol u některých plemen zvlášť výrazný. Je znatelný, neznatelný, výrazný, nevýrazný.
Typ Vyjadřuje, do jaké míry se pes na první pohled přibližuje ideální představě plemena, tj. zda je o vyjádřený nebo nevyjádřený plemenný typ, o jedince typického nebo netypického. Zároveň však typ vyjadřuje rozdílnost mezi psem a fenou. Pes má být samčího typu a fena samičího typu. Je-li tomu obráceně jde o vadu.
Úhoří pruh Pruh tmavé srsti podél páteře (mops)
Vlajka Dlouhá srst na spodní straně ocasu.
Vlčí dráp Většinou zakrnělý palec na vnitřní straně pánevní končetiny, již u štěněte odstraňován, aby později nebyly těžkosti při běhu a nenastaly možnosti poranění. U některých plemen (beauceron, pyrenej
Volný nůžkový skus Pokud je mezi dolními a horními řezáky mezera 1 až 2 mm
Záď Je partie od kyčelních hrbolů po hrboly sedací a může být rovná, šikmá, spáditá, strmá, sražená, dlouhá, krátká, široká, úzká, osvalená, neosvalená.
Závěs (myslivecky) Převislé ucho (např. kokršpaněl).
Znaky Všechny pravidelné nebo nepravidelné skvrny a všechny odchylky zbarvení srsti.
Žíhání Zbarvení srsti tmavými proužky a čárkami.

Deset pravidel péče o štěně

20. listopadu 2006 v 13:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Deset pravidel péče o štěně
Pravidlo č. 1
Výcvik začíná prvním dnem


Poněvadž se psi plně vycvičeni nerodí, bude štěně potřebovat Vaše vedení. Dobrý výcvik je velice důležitý pro vybudování pěkného a naplňujícího vztahu mezi Vámi a Vaším psem. Díky výcviku se Váš pes naučí chápat, co od něj jeho lidští druhové očekávají, a lépe tak zapadne do nového prostředí. Stejně tak platí, že čím lépe porozumíte chování svého psa, tím přínosnější bude Váš vzájemný vztah.

Pravidlo č. 2
Vyvážená strava

Je opravdu velice důležité, čím své štěně krmíte. Ve skutečnosti potřebuje speciální výživu s přesně určenými dávkami proteinů, tuků, minerálů a vitamínů. Psí strava musí být rovněž vyvážena tak, aby pes obdržel správné množství výživných látek. Měla by mělo být koncentrována, aby štěněti umožnila přijmout všechny potřebné živiny v malých dávkách potravy. Dále je nezbytné, aby pejsek vždy dostal velké množství čerstvé a čisté vody.

Pravidlo č. 3
Péče o vzhled a čistotu


Začněte pečovat o vzhled a čistotu svého pejska již v raném věku. Čím dříve se tomuto rituálu naučí, tím snadněji si na něj zvykne.

Pravidlo č. 4
Pravidelná zubní péče


Péče o zuby Vašeho pejska v raném věku může předejít mnohým problémům v budoucnu. Ve skutečnosti jsou hlavním zdravotním problémem psů - kromě nadváhy - periodontální (ozubnicové) nemoci. Hromadění zubního kamene a povlaku a z toho vyplývající zánět dásní mohou vést k závažnějším onemocněním. Začněte tedy čistit zuby Vašeho pejska již nyní, poněvadž většina psů starých více než dva roky, kterým se nedostalo pravidelné zubní péče, má zmíněné zubní problémy.

Pravidlo č. 5
Každodenní cvičení


Běžnou součástí života každého zdravého štěněte je pravidelné cvičení. Intenzita cvičení potřebná pro Vašeho psa závisí nejen na jeho velikosti, ale i plemeni. Nedopusťte se však té chyby, že budete svého psa cvičením přetěžovat. Rostoucí štěněčí kosti ještě nejsou natolik silné, aby takovou nadměrnou zátěž vydržely.

Pravidlo č. 6
Pravidelné veterinární prohlídky


V ideálním případě byste si měli vybrat veterináře ještě předtím, než si štěně přinesete domů. Když pak máte pejska už u sebe doma, měli byste jej vzít k veterináři nejpozději hned další den na celkovou prohlídku. Během prvních několika měsíců pak navštivte zvěrolékaře ještě několikrát, a to kvůli různým očkováním či kastraci. Když Vaše štěně dospěje, je nezbytné navštívit veterináře alespoň jednou ročně, aby bylo trvale postaráno o psův dobrý zdravotní stav.

Pravidlo č. 7
Pravidelné domácí prohlídky


Na zdravotní stav svého psa můžete mít velký vliv, budete-li provádět prohlídky přímo u Vás doma. Kontrola váhy, srsti a kůže, očí a uší, zubů a dásní anebo namátkové kontroly mohou zabránit tomu, aby z drobných problémů vznikly opravdu velké potíže.

Pravidlo č. 8
Představte své štěně ostatním


Jedním z nejlepších způsobů, jak naučit svého pejska dobrému psímu chování je umožnit mu kontakt s dospělým psem. Většina dospělých psů sice neprojevuje vůči štěňatům žádnou agresivitu, ale jsou případy, kdy si velký pes najde způsob, jak ukázat štěněti, kde je jeho místo - třeba zavrčením nebo chňapnutím. Nebraňte mu v tom, poněvadž štěňata se tak učí omezovat sílu kousnutí a ovládat sebe sama. Pokud staršímu psu neumožníte, aby štěně usměrnil, vytvoří si štěně brzy návyk, že je něco víc než ostatní a že si může dělat, co se mu zachce.
Pravidlo č. 9
Dobré chování odměňujte


Velmi účinným způsobem jak docílit, aby se štěně stalo dobře vychovaným členem Vaší rodiny, je pozitivní usměrňování. Odměňujte ho pamlskem nebo pohlazením, když dělá, co mu říkáte. Tím podpoříte opakování projevů dobrého chování a zvýši se tak pravděpodobnost toho, že bude toto žádoucí chování opakovat i v budoucnu.
Pravidlo č. 10
Buďte trpěliví


Vychovat psa vyžaduje hodně lásky a ještě více trpělivosti. Vzdělávejte se - čtěte co nejvíce o výchově psů, raďte se s dalšími majiteli psů a buďte v kontaktu se svým veterinářem. Tak se během výchovy vyhnete mnohým "překvapením" a budete na dobré cestě vybudovat si se svým psem silný a dlouhotrvající vztah.

IQ test pro vašeho psa

20. listopadu 2006 v 13:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Jak chytrého máte psa?
Příroda dala psům do vínku vyvinutý mozek, dokonalé smysly a velkou učenlivost - krátce řečeno, udělala z nich vysoce inteligentní tvory, což se projevuje mnoha způsoby. Většina má např. mimořádnou paměť (tahle vlastnost souvisí s jejich vynikajícím čichem). Není výjimkou, že pes, který se ztratí stovky kilometrů od domova, najde cestu zpátky. A mnohokrát se také stalo, že i bez výcviku dokázal vhodně zareagovat na nebezpečí a zachránit lidský život.
Následující otázky vám napoví, jak je na tom s inteligencí právě váš pes. Vycházejí z testů lidského IQ, hodnotí zrakové a sluchové schopnosti psa a také jeho chování doma i při kontaktu s lidmi či jinými zvířaty. Mějte ovšem na paměti, že náš test není odborný, a tak z něj nevyvozujte žádné radikální závěry.
U každé otázky vyberte jen jednu odpověď. Výsledky vám prozradí, jak váš mazlíček dopadl.
1. Počkejte, až se na vás pes podívá, a předstírejte, že jste si o ruky vzali něco k snědku a že jíte.
 1. Pes vás upřeně pozoruje, jako byste jedli doopravdy
 2. Začne prozkoumávat místo, odkud jste domnělou pochoutku vzali
 3. Nejeví žádný zájem
 4. Zřejmě si uvědomuje, že všechno je jen"jako"
2. Co váš pes udělá, když narazí na plot nebo jinou překážku, kterou nedokáže přeskočit?
 1. Rozběhne se podél plotu a hledá, kudy by prošel
 2. Pustí z hlavy svůj původní cíl a běží jinam
 3. Zkusí se podhrabat nebo se na druhou stranu dostat nějakým jiným způsobem
 4. Počká, až ho přenesete
3. Rozezná váš pes některá ze slov: večeře, veterinář, postel, na shledanou (v podobě, v jakéje obvykle říkáte), pokud ano, kolik?
 1. Tři nebo čtyři
 2. Dvě
 3. Jedno
 4. Žádné
4. Jak váš pes reaguje, když zaslechne, že se v kuchyni připravuje jídlo?
 1. Okamžitě přiběhne
 2. Přiběhne, jen když má velký hlad nebo je zvědavý
 3. Nic nepozná, pokud to neděláte přímo před ním
5. Váš pes je u dveří a zvenčí zaslechne neznámé zvuky. Jaká je jeho první reakce?
 1. Začne štěkat a vrhat se na dveře
 2. Nevěnuje jim pozornost
 3. Ztiší se a pozorně poslouchá
6. Jak se obvykle chová váš pes, když na procházce potkáte mnohem většího psa?
 1. Běží k němu a začne mu chňapat po nohou a štěkat
 2. Začne zuřivě štěkat nebo vrčet, ovšem z bezpečné vzdálenosti
 3. Uhne mu z cesty
 4. Opatrně se k němu přiblíží, jako by si chtěl hrát
7.Venčíte psa na vodítku. Co udělá, když dojdete k frekventované silnici?
 1. Zastaví se na chodníku a podívá, jestli může bezpečně přejít
 2. Spolehne se na vás a počká, až vykročíte
 3. Pokračuje v cestě, dokud ho nepřitáhnete za vodítko
8. Přestanete si se psem hrát, ale on by chtěl ještě pokračovat. Jak vám to dá najevo
 1. Začne tiše výt
 2. Pokouší se vás zatáhnout zpět do hry
 3. Vrčí
9. Pamatuje si váš pes lidi, kteří k vám chodí jen občas?
 1. Ne
 2. Ano, hlavně ty, kteří jsou na něj hodní
 3. Někdy
 4. Ne, ale jakmile mu dají něco k snědku, začne se chovat, jako by si je pamatoval
10.Pes se chce napít, ale miska na vodu je prázdná. Co udělá?
 1. Čeká, až si toho všimnete
 2. Najde si jiný zdroj vody, třeba záchodovou mísu nebo kaluž.
 3. Najde vás a začne výt
 4. Přivolá vás k misce, abyste viděli, že v ní nic není
 5. Sedne si k misce a začne výt
11.Přistihnete psa, když dělá něco, co nesmí. Ví, že je zle. Jak se zachová?
 1. Svěsí uši a ocas, zatváří se provinile a odplíží se pryč
 2. S vystrašeným výrazem uteče
 3. Uteče, ale evidentně si z toho nic nedělá
 4. Přikrčí se před vámi
12.Jak se chová váš pes v novém prostředí?
 1. Prozkoumá každý koutek
 2. Projeví mírnou zvědavost
 3. Zajímá ho jen, co dostane k večeři
Hodnocení
A
B
C
D
E
1
2
3
1
4
X
2
4
1
2
2
X
3
4
3
2
1
X
4
3
3
1
X
X
5
2
1
3
X
X
6
1
3
4
2
X
7
4
3
1
X
X
8
2
3
1
X
X
9
1
4
3
2
X
10
1
4
3
4
2
11
4
2
1
3
X
12
3
2
1
X
X
A co ten Váš?
Počet bodů
Kategorie
14 bodů a méně
Beznadějný případ
15 až 18 bodů
Žádná sláva
19 až 23 bodů
Podprůměrný
24 až 27 bodů
Průměrný
28 až 31 bodů
Lepší průměr
32 až 37 bodů
Chytrý
38 až 41 bodů
Psí genius
Obvykle dosahují v tomto testu 24 až 27 bodů. Plného počtu dosáhl jen speciálně vycvičený policejní pes.

Před tím než si přinese štěně domů

20. listopadu 2006 v 9:21 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
Před tím než si přinese štěně domů, ujistěte se že máte následující:
 1. Prvotřídní krmivo k zajištění dobrého startu.
 2. Nerezovou misku vhodné velikosti na vodu a krmivo.
 3. Identifikační známku se jménem štěněte, vaším jménem, telefonním číslem a jménem a tel. číslem veterináře. Obojek a vodítko.
 4. Můžete také používat bedýnku nebo přepravku která bude odpovídat velikosti dospělého psa. Tato bedýnka nebo přepravka bude využita vaším štěnětem jako nová "nora", a dále ji budete používat při cestování, návštěvách veterináře…
 5. Odstraňovač skvrn.
 6. Kartáč a hřeben vhodný pro srst štěněte.
 7. Šampón pro psy, kartáček a pastu na zuby.
 8. Kvalitní, bezpečné hračky.
 9. Nůžky na nehty.
Užitečné rady
 • Použijte nerezové misky, které se nerozbijí a nevstřebávají pachy.
 • Hračky s částmi které pískají mohou být v případě spolknutí nebezpečné.
 • Obojek je zapnutý pohodlně, když mezi něj a krk štěněte strčíte dva prsty.
Eliminujte potenciální nebezpečí okolo domu a zaměřte se na následující:
 • Odstraňte z dosahu křehké předměty.
 • Zamezte přístup k elektrickým kabelům. Chraňte zásuvky plastovými zátkami.
 • Bezpečně uložte domácí chemikálie.
 • Odstraňte z dosahu všechny jedovaté a nebezpečné byliny a stromy.
 • V případě že máte pro štěně boudu, přesvědčte se že je na slunném místě chráněna ohrádkou+ ujistěte se , že je bouda dost velká k pohodlnému ubytování štěněte (počítejte vždy s velikostí v dospělosti).
Ačkoliv již možná máte jméno pro vaše nové štěně, zde je pár tipů:
 • Jméno by mělo být krátké. Vhodnější jsou dvojslabičná jména, protože jsou krátká a nebudou zaměňována s jednoslabičnými povely jako "ne" ..
 • Buďte zásadoví. Všichni členové rodiny by měli používat stejné jméno - ne používat přezdívky nebo obměny jména.
 • Odměňujte pozornost štěněte při rozpoznání jména.
Ideální čas k přinesení štěněte je doba kdy je doma klid. Zabraňte návštěvě kamarádů a nedovolte žádnou návštěvu přes noc. Nejdříve nastolte denní režim a následujte tyto kroky:
Krok 1: Před tím než ho přinesete domů, vezměte ho na zahradu do místa které bude jeho "toaletou" a zůstaňte s ním chvíli tam. Když vykoná potřebu, pochvalte ho. Když ne, jděte s ním do domu, ale určitě jej berte na toto kdykoliv potřebuje vyvenčit.
Krok 2: Vezměte jej do "jeho" pokoje. Umístěte deku a žvýkací hračky v místnosti, dovolte mu prozkoumat místnost. Když kouše nebo pomočí lůžkoviny, pravidelně je měňte.
Krok 3: Sledujte a reagujte na štěně se přizpůsobuje své nové "noře". To pomůže vytvořit citový vztah a vybudovat vám postavení vůdce smečky.
Zvláštní zájmy štěňat
Nezacházejte se štěnětem starým 6 - 12 týdnů jako s dospělým psem. Zacházejte s ním tak, jako by to bylo vaše vlastní dítě: s péčí, neustálým dohledem a jemnými dotyky. Cesta k vzájemnému vztahu v jeho věku je rozhodující pro jeho socializaci. Použijte tyto rady:
 • Nenoste si domů štěně když musíte do práce a nemůžete s ním strávit nezbytný čas. Navykněte ho na vaše normální denní postupy.
 • Dohlížejte na štěně celý čas a pravidelně s ním navazujte vztah.
 • Buďte ostražití k znamením (čichání a chození dokolečka) které znamenají pokyn k vyvenčení.
 • Mladé štěně nemá kontrolu nad močovým měchýřem a bude potřebovat vykonat potřebu po každém jídle, pití, spaní a nebo hraní. V noci se bude potřebovat vyprázdnit zhruba každé tři hodiny.
 • Netrestejte nehody. Nikdy nenamáčejte jeho čumák do toho co udělal. Nerozumí tomu a může se naučit chodit na toaletu, když vy budete mimo dosah.
 • Chvalte štěně pokaždé když jde na "své" místo.
 • Krmte štěně krmivem pro štěňata. Jako dítě, potřebuje výživnou, vysoce stravitelnou stravu.
V nejlepším případě by vám vaše děti měli pomoci s výběrem nového štěněte. Když ho přinesete domů, nedovolte jim hrát si s ním nepřetržitě. Štěně potřebuje mnoho odpočinku, stejně jako malé děti. Dovolte dětem hrát s ním 15-30 minut 2 - 3 krát denně.
Seznámení s ostatními zvířecími obyvateli
Několik prvních dní oddělte ostatní domácí mazlíčky od vašeho nového štěněte. Po této době, nechte štěně očichat a dotknout se ostatních přes mírně otevřené dveře. Toto opakujte několik za sebou jdoucích dní. Poté umožněte přístup ostatním zvířátkům do místnosti s "norou" nového štěněte. Dohlížejte na jejich setkání a v případě problémů se vraťte k "očichávání" přes dveře.
Zvedání štěněte
Stejně jako dětské, i tělo štěněte je křehké. Vyhněte se zvedání štěněte když to není nevyhnutelné. Když musíte, buďte opatrní a použijte tyto kroky:
Krok 1: Dejte jednu ruku pod zadek štěněte, druhou ruku dejte pod jeho hrudník.
Krok 2: Zvedejte oběma rukama. S dospělými psy malých plemen používejte tuto techniku. Pro větší psy, uchopte psa okolo nohou přitáhněte si ho na hruď a pak zdvihněte.
Zdroj: Eukanuba

Ochrana psa v každém počasí

20. listopadu 2006 v 9:11 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Ochrana psa v každém počasí
Nezáleží na tom jaké je počasí, nejlepší je zajistit komfortní a bezpečné bydlení psa.
Jak pes tráví více času uvnitř, mohou nastat další komplikace.
Psi, kteří bydlí doma a mají za teplého počasí přístup ven mohou také přinést nechtěné hosty - blechy. A změna ročního období obvykle přináší změnu srsti. Pravidelná péče o srst může snížit množství chlupů na koberci a nábytku.
Mnoho psů není připravených na to žít v bytě. Nedokáží proto normálně v bytě žít, spíše destruktivně - kousání, drápání. Takže když chcete takového psa chovat v bytě odstraňte z dosahu kytky, cennosti, …
Základní potřeby
Každé zvíře má základní potřeby:
Ochrana před deštěm, sněhem, sluncem
Dostatek čerstvé vody
Dostatek kvalitního krmiva
Lásku a pozornost
Léto
Letní horka zvláště zatěžují psí organizmus. Proto je lepší umožnit psovi přístup do stínu, k vodě, chladnému vzduchu,…
Jestli je váš pes venku celý den, ujistěte se zda má možnost ukrýt se do stínu, nejlépe na trávě, protože dlažba má tendenci se na sluníčku vyhřát.
V létě bude pes potřebovat také více vody než obvykle. Umožněte mu proto neomezený přístup k větší nádobě s vodou.
Většina veterinářů nedoporučuje stříhat psy nebo kočky, protože jejich srst je chrání před teplem.
Když berete svého psa nebo kočku na výlet autem, během letních horkých dnů je raději nechte doma. I když je u auta otevřené okno, teplota v autě může dosáhnout až 50° Celsia za méně než 30 minut.
Běhání a jízda na kole se psem může být v horkém počasí také nebezpečná. Stejně jako u člověka tak i zvířat se zvyšuje tělesná teplota při zvýšené aktivitě. Na rozdíl od lidí se však psi a kočky nepotí. Oni musí těžce dýchat ke snížení tělesné teploty - a to je v horcích neúčinný způsob ochlazování, jelikož okolní vzduch je stejně teplý nebo ještě teplejší než teplota v těle.
Léčba přehřátí
Nejlepší je přehřátí předcházet. Nicméně, když zjistíte že vaše zvíře abnormálně rychle dýchá, třese se, má ochablé svaly, zvrací, je vyčerpané z tepla.
Namočte psa do chladné (ne studené) vody, umístěte jej na místo s proudícím vzduchem a odvezte jej ihned k veterináři.
Zima
Studené počasí také vyžaduje zvláštní péči o psa.
Ideální místo pro zvíře ve studeném počasí je vnitřek domu, kde mají úkryt před zimou, ledem a sněhem. Zvířata žijící venku potřebují izolovaný úkryt kde jim nezmrzne jídlo a voda.
Když vezmete zvíře ven ve sněhu nebo mrazivém počasí, hlídejte ho aby si nezranilo tlapy o sníh nebo led. Po procházce na chodníku ošetřeném solí nebo jinými prostředky je nutné tlapy zvířete důkladně očistit.
Léčba omrzlin
Prochladlé zvíře je nutné přikrýt dekou a nechat ho znovu postupně dosáhnout normální tělesné teploty.
Koupel s teplou (ne horkou) vodou je další cesta k postupnému zvyšování teploty. Nepoužívejte elektricky vyhřívané deky - mohou popálit kůži zvířete.
Když je zvíře vážně prochladlé nebo nereagující, vezměte jej okamžitě k veterináři.
Další záležitosti v zimě
Rozmrazovače (obsahující etylén glykol) jsou jedovaté a zvláště nebezpečné pro zvířata. Psi i kočky jsou přitahování sladkou chutí a pouhá čajová lžička rozmrazovače může způsobit poškození ledvin nebo smrt.
V případě, že máte podezření, že vaše zvíře přišlo do kontaktu z rozmrazovačem, okamžitě navštivte veterináře.
Léčba do 2 - 4 hodin po požití, může zachránit život zvířete
Zdroj :Eukanuba

Pes a blechy

20. listopadu 2006 v 8:51 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Pes a blechy
Jak poznat příznaky a problémy spojené s blechami u psů
Muka způsobená blechami
Blechy mohou život psa zhoršit. Pouze jedno bleší kousnutí pro zvíře které je na blechy alergické, může vyvolat utrpení od neustálého škrábání postižené kůže. Odborně se toto nazývá "pruritus", tento nepříjemný pocit svědění může být tak intenzivní že si zvíře může rozškrábat srst do krve.
Blechy se vyskytují po celém světě a jsou příčinou různých zdravotních problémů, zvláště v oblastech s teplým podnebím.
Životní cyklus blech
Blechy stráví většinu svého života mimo zvíře. Procházejí životním cyklem, který obnáší stádia vajíček a zámotků. Jestliže je docela snadné zabít dospělou blechu, jejich vajíčka a zámotky jsou velmi odolné.
Celý životní cyklus blech (od vajíčka k larvě, od larvy k zámotku, od zámotku k dospělosti) může být od 14 dní do několika týdnů až měsíců v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a klimatických podmínkách.
Dospělé blechy jsou závislé krvi živočichů. Blechy mohou skákat do vzdálenosti 40 - 90 cm!
 • Každý úspěšný pokus odstranit blechy musí být zaměřen jak na zvíře samotné, tak na prostředí ve kterém žije..
 • Stejně tak je důležité vždy sladit léčbu vedoucí k přerušení životního cyklu blech a "léčbu" prostředí a zvířete ve stejný čas.
Alergie na bleší kousnutí
Blechy mohou být příčinou stavu známého jako alergická dermatitida (alergický zánět kůže). Protože jsou někteří psi a některé kočky alergické na sliny blech, i jedna blecha může být příčinou onemocnění. Bleší kousnutí může způsobit zrudnutí a zcitlivění kůže a ztrátu chlupů. Jedna nebo dvě blechy na alergické zvířeti mohou způsobit stejnou odezvu jako stovky blech na zdravém zvířeti.
Krmení psa kompletním a vyváženým krmivem které obsahuje vyvážený poměr mastných kyselin (Omega-6 : Omega-3 - 5-10:1) je nezbytný pro udržování zdravé kůže a srsti psů.
Některá zvířata mohou potřebovat medikamenty ke kontrole jejich škrábání a kousání. Zvířata s vážnými alergiemi mohou vyžadovat občasné použití léků během periody kdy jsou blechy více aktivní, …
Pamatujte - užívání těchto léků nenahrazuje program boje proti blechám.
Zdravotní problémy spojené s blechami
 • Infekce kůže - je často vidět u zvířat zamořených blechami. Může se stát i druhotně díky zvýšenému škrábání a olizování. Může se také objevit u nealergických zvířat jako výsledek problémů nesouvisejících s blechami.
 • Tasemnice - blechy jsou nezbytný článek v životní cyklu tasemnic u psů . Dobrý program boje s blechami by měl obsahovat léčbu tasemnic.
 • Anémie (chudokrevnost) - zvířata těžce napadená blechami mohou ztratit významnou část krve. To může vést ke snížení odolnosti proti jiným potížím a způsobit netečné chování zvířete.
Výmysly
 • Krmení pivovarských kvasnic odpuzuje blechy?
 • Není žádný důkaz o tom že je to pravda.
 • Krmení česnekem nebo cibulí odpuzuje blechy?
 • Kromě toho že krmení těmito surovinami dá vašemu zvířeti hrozný dech, nemá to žádný význam pro blechy. Popravdě, krmení velkého množství těchto surovin může být pro psy toxické.
Léky na prevenci proti blechám
V posledních letech byly představeny některé nové a velmi efektivní výrobky. Tyto výrobky pracují na principu prevence před rozmnožováním blech a nebo prevence proti kousání.
Jsou dostupné pouze na veterinární předpis a podávají se buď orálně (ústy) nebo zevně jednou za měsíc.
Orální léčba nezabije dospělé blechy které již jsou na zvířeti, ale tak po 60 dnech od započetí léčby se již nebudou objevovat. Vnější léčba zabije dospělé blechy a téměř bezprostřední výsledek v úlevě zvířete.
Výrobky na prevenci proti blechám
 • Obojky proti blechám - mohou být efektivní u zvířat vážících do 10kg. Nejsou efektivní na velkých nebo alergických zvířatech.
 • Pudry - jsou efektivní když se používají často. Také se dají využít na desinfekci pelíšku zvířete a míst kde se zvíře často nachází.
 • Šampóny - jsou vynikající výrobky, které dobře fungují, když se používají podle návodu.
 • Atd…
Varování
 • Dodržujte pečlivě všechny návody a rady.
 • Nepoužívejte ve stejnou dobu obojek, pudr, sprej…Ledaže by to bylo doporučeno veterinářem.
 • Jestli si nejste jistí že je výrobek bezpečný pro zvíře nebo i jinak u vás doma, zeptejte se před použitím veterináře.
Jednoduchý návod pro boj proti blechám a prevenci
Den 1
Léčba zvířete
Desinfekce domu
Rozprašovač
Začíná preventivní program
Den 15
Opakování venkovní desinfekce (nebo dle návodu)
Den 30
Opakování vnější a orální léčby zvířete (opět dle předpisu)
Zdroj: Eukanuba

Psi také potřebují pečovat o zuby

20. listopadu 2006 v 8:29 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Psi také potřebují pečovat o zuby
Psi potřebují stejně jako lidé pravidelnou péči o zuby.
Onemocnění dásní a zlomené zuby jsou hlavními záležitostmi pro zvířecí zuby. Skutečnost je taková, že 85% psů a 75% koček má problémy se zuby nebo dásněmi. Naštěstí zvířata málokdy trpí zahníváním zubů. Tvar jejich zubů a nekyselé sliny a krmiva s nízkou hladinou uhlovodanů pomáhají chránit zuby proti tomuto strašnému onemocnění. (Pozn.: Když budete svému psovi dávat sladkosti, může se mu udělat zubní kaz.) Nicméně denní čištění pravidelné veterinární kontroly a správné krmivo je ta nejefektivnější kombinace na snižování tvorby zubního kamene. Péče o zuby zvířat je stejně důležitá jako péče o lidské zuby.
Je to fakt důležité?
Takže váš pes má špatné zuby. Jaké mohou být důsledky??
Periodontální onemocnění, které postihuje dásně, kosti a tkáně okolo zubů, může vyústit ve ztrátu zubů. Za prvé plak - měkká, průhledná nebo krémová usazenina na zubech. Když není odstraňován, minerály obsažené ve slinách obrací plak na zubní kámen. Zubní kámen roste pod dásněmi a bakterie rostou a hrozí zápal.
Ty samé bakterie, které podněcují zápal, mohou vstoupit do krevního oběhu psa a mohou ovlivnit plíce, játra, ledviny a srdce - je to až mnoho problémů z něčeho co může být zastaveno v brzkém stádiu.
Začněte se starat již v mládí
Když vaše štěně nebo kotě začíná mít permanentní zuby, kontrolujte pečlivě aby dětské zuby vypadly když přichází nové… Uchované dětské zuby mohou způsobit, že permanentní zuby budou křivé. Toy plemena psů s jejich maličkými čelistmi jsou zvláště v nebezpečí tohoto rizika.
I když kousání hraček a suchého krmení může pomoci při čištění zubů, vaše zvíře si potřebuje zvyknout na pravidelné čištění zubů. Jakmile si zvíře přinesete domů, zvykejte ho na to, že mu budete jednou čistit zuby. Je to i dobré cvičení pro psy, kteří na výstavách budou muset rozhodčímu ukázat své zuby. Je to také dobrý trénink, který učí psy zvyknout si na jiné předměty v tlamě bez kousání nebo trhání.
1. Denní čištěnízubů
Pravidelné čištění zubů je nejefektivnější metoda k udržení čistých zubů. Začněte v raném věku. Můžete trénovat psa přijímat pravidelné čištění zubů. Začněte tak že budete jemně prstem jezdit po dásních psa. Ze začátku masírujte jen vnějšek, ale jak si pes navykne, začněte otvírat jeho tlamu a masírujte dásně a zuby i z vnitřní strany.
Když si na to pes zvykne, zabalte prst do gázy a znovu masírujte dásně. Nakonec přidejte speciální zubní pastu pro psy. Nikdy nepoužívejte normální pastu. Když toto děláte několik týdnů, pes by měl být ochotný přijmout zubní kartáček (opět speciálně vyrobený pro psy), který by měl být měkký s umělými štětinami.
Držte kartáček v úhlu 45° a použijte ho na místo kde se setkávají zuby a dásně. Krouživými pohyby v malých kruzích zasahujte více zubů. Ukončete čištění vertikálními tahy k odstranění plaku z mezer mezi zuby. Opakujte tento proces dokud všechny zuby na straně tváře nejsou očištěné. Vnitřní zuby budou více obtížné, protože se pes může bránit správně otevřít tlamu, ale nakonec budete schopni vyčistit všechny zuby bez problémů. Pro efektivitu čistěte zuby párkrát týdně…
Hlavní rady pro čištění zubů:
 • Můžete si koupit speciální násadku na prst, tato se používá k masírování dásní a je mnohem jednoduší ji použít než kartáček.
 • Když zjistíte že vám pes nedovolí čistit jeho zuby, nevzdávejte to! Zkoušejte to znovu a jednou se to podaří a pes si na to zvykne.
 • Speciální pastu přidávejte postupně.
 • Naneste pastu nejdříve na přední zuby psa a klidně ho nechte ji olíznout.
 • Když přetrvávají problémy s domácí péčí, můžete s vaším psem navštívit veterináře, ten si s pejskem již poradí
2. Pravidelné návštěvy veterináře
Berte psa na rutinní veterinární prohlídky a čištění zubů. Zvláště když vám pes nedovolí vyčistit mu zuby doma, nebo když už vidíte hnědý zubní kámen na jeho zubech, nebo když má červené a krvácející dásně, je dobré zaskočit pro pomoc k veterináři. Veterinář vyčistí zuby psa pod celkovou anestézií a odstraní plak a zubní kámen.
3. Správná výživa
Krmivo se také odráží ve zdraví zubů. Suché krmivo nabízí výhodu v obrušování kamene a plaku při žvýkání granulí. Dobrá zpráva je že krmivo může i zabraňovat tvorbě zubního kamene, i po nakrmení. Eukanuba s DentalCare pro dospělé a seniory může hrát důležitou roli i redukci tvorby zubního kamene.
Žvýkání surové kůže je také dobré pro čištění zubů, nebo také různé hračky. Žádná z nich není dost tvrdá aby způsobila poškození zubu, ale musíte být opatrní aby pes nepolykal drobné části hraček, které ukousne. Normální kosti mohou být pro psa také nebezpečné a neměly by být používány.
Zdroj Eukanuba