Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Říjen 2006

Podzimní zkoušky retrieverů - TABULKA

2. října 2006 v 14:11 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Podzimní zkoušky retrieverů

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
1. Nos
3
3
2
8
32
2. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
3. Přinášení vlečené pernaté
2
1
1
5
20
4. Přinášení vlečené srstnaté
3
2
1
5
20
5. Přinášení kachny z hluboké vody
3
2
1
4
16
6. Chování po výstřelu
2
1
1
2
8
7. Vodění psa
2
1
1
2
8
8. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
1
6
24
9. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
10. Přinášení
3
3
2
6
21
Nejnižší počet bodů pro cenu
141
112
94
188

Lesní zkoušky retrieverů - TABULKA

2. října 2006 v 14:10 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Lesní zkoušky retrieverů

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
1. Nos
3
3
2
8
32
2. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
3. Přinášení vlečené pernaté
2
1
1
5
20
4. Přinášení vlečené srstnaté
3
2
1
5
20
5. Následování
3
2
1
4
16
6. Práce na barvě spárkaté zvěře
a) vodič
3
2
1
5
20 + 2
b) oznamovač
3
2
1
7
28
c) hlasič
3
2
1
8
32
7. Chování na stanovišti
2
2
1
2
8
8. Odložení
2
1
1
3
12
9. Chování po výstřelu
2
1
1
3
12
10. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
11. Vodění psa
2
2
1
2
8
12. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
13. Přinášení
3
2
1
6
24
Nejnižší počet bodů pro cenu
183
146
122
244

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů - TABULKA

2. října 2006 v 14:09 | zlaty.retriever@seznam.cz

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling
2
2
1
6
24
2. Přinášení kachny z hluboké vody
3
2
2
4
16
3. Práce v rákosí
3
2
1
3
12
4. Dohledávka pohozené kachny
3
2
1
5
20
5. Chování po výstřelu
2
2
1
2
8
6. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
7. Přinášení
3
3
2
2
8
8. Vodění psa
2
2
1
2
8
9. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
2
4
16
10. Chování na stanovišti
2
1
1
2
8
Nejnižší počet bodů pro cenu
102
81
68
136

Mezinárodní Field Trial pro retrievery - TABULKA

2. října 2006 v 14:08 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Mezinárodní Field Trial pro retrievery

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
1. Nos
3
3
2
8
32
2. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
3. Radost z práce
3
2
1
4
16
4. Chování po výstřelu
3
2
1
3
12
5. Klid před zvěří
3
3
2
4
16
6. Dohledávka
3
3
2
6
24
7. Přinášení
3
2
1
5
20
8. Vodění
volně
3
2
1
8
32
na řemeni
3
2
1
2
8
9. Přinášení kachny z hluboké vody
3
3
2
4
16
Nejnižší počet bodů pro cenu
168
115
96
192

Zkouška přinášení retrieverů - TABULKA

2. října 2006 v 14:07 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Zkouška přinášení retrieverů

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
Poslušnost a ovladatelnost
1. Chování na stanovišti v lese
3
2
1
2
8
2. Vodění psa
3
2
1
1
4
3. Radost při práci
3
2
1
2
8
4. Odložení
3
2
1
2
8
5. Poslušnost pole, les, voda
3
2
1
3
12
Celkem
30
24
20
40
Práce v poli
1. Přinášení vlečené pernaté
3
2
2
3
12
2. Navádění na 2 ks pernaté - handling
3
2
1
5
20
3. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
Celkem
24
20
16
48
Práce v lese
1. Přinášení vlečené srstnaté
3
2
2
4
16
2. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50 x 50 m
3
2
1
4
16
Celkem
24
20
16
32
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen - handling
3
2
1
5
20
2. Přinášení kachny z hluboké vody
3
3
2
4
16
3. Dohledávka pohozené kachny v rákosí
2
2
1
5
20
Celkem
42
34
28
56
Přinášení
1. Srstnaté
3
2
2
3
12
2. Pernaté
3
3
2
2
8
3. Kachny
3
3
2
2
8
Celkem
21
18
14
28
Nejnižší počet bodů pro cenu
153
122
102
204

Všestranná zkouška přinášení retrieverů - TABULKA

2. října 2006 v 14:05 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Všestranná zkouška přinášení retrieverů

Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
Práce v lese
1. Následování
3
2
1
4
16
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
a) vodič
3
2
2
5
20 + 2
b) oznamovač
3
2
2
7
28
c) hlasič
3
2
2
8
32
3. Přinášení vlečené srstnaté
3
2
1
5
20
4. Dohledávka 2 ks srstnaté na 50 x 50m
3
2
1
4
16
5. Odložení
2
2
1
3
12
6. Vodění psa
2
2
1
2
8
7. Chování na stanovišti
3
2
1
4
16
8. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
Celkem les
108
87
72
144
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling
3
2
1
5
20
2. Přinášení kachny hluboké vody
3
3
2
4
16
3. Dohledávka pohozené kachny
2
2
1
5
20
4. Poslušnost a ovladatelnost
2
2
1
4
16
Celkem voda
54
43
36
72
Práce v poli
1. Navádění na 2 ks pernaté - handling
3
2
1
5
20
2. Slídění s dohledávkou

Zkušební řády pro lovecké psy v knižní podobě

2. října 2006 v 13:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky
Knihu : Kompletní zkušební řády pro lovecké psy platné od 1.6.2006, byly vydány ČMMJ v knižní podobě, kterou lze zakoupit za 99,- Kč na ČMMJ, Jungmannova 25, Praha 1 nebo na OMS.