Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Říjen 2006

High jump

2. října 2006 v 16:33 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Aktivity
High jump - výskok do výšky

Pes vyskakuje co nejvýše na zavěšeného peška. I u tohoto zdánlivě bezpečného sportu může dojít (zvlášť u jedinců s horší prostorovou orientací) k vážným zraněním.

Hang time

2. října 2006 v 16:33 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Aktivity
Hang time - zákus psa do visícího peška na čas

Pes výskokem chytí zavěšeného peška (v základní výšce 1,5 metru). Poté se měří čas, jak dlouho se pes na peškovi udrží. Někdy to bývají velmi překvapivé časy.


Přetahování o lano

2. října 2006 v 16:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Aktivity
Přetahování o lano

Dva psi se přetahují o silné, dvojitě pletené lano, dlouhé asi 1 metr. Každý pes je z bezpečnostních důvodů na své straně upoutaný dlouhým řetězem k pevnému bodu, aby se soupeři nemohli dostat k sobě. Prohrává ten, který se dříve pustí lana. Tato podívaná zaujme nejen diváky, ale zejména soutěžící psy.

Asistenční retriever

2. října 2006 v 16:03 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Asistenční retriever
Asistenční pes - retriever se používá jako součást osobní asistence vozíčkářů. Oproti člověku - asistentovi má psí asistent několik výhod, zejména tu, že nenarušuje soukromí klienta a zůstává s ním po celý den a několik let.
Kvalitně vycvičený asistenční pes ulehčí vozíčkáři každodenní život složený z množství pro nás jednoduchých úkonů, které však pro vozíčkáře mohou představovat velikou námahu. Je těžké z vozíku zvedat předměty z podlahy nebo je vybírat ze skříněk, otevírat dveře v úzké chodbě nebo si svléknout ponožky.
Asistenční pes je důvodem k vycházce, námětem na rozhovor s kolemjdoucími či důvodem k pohybu při hrách se psem. U dětí znamená i zvýšení prestiže v dětském kolektivu a má nezastupitelnou roli při rehabilitaci. Zejména malým dětem, které samy nechtějí lézt nebo cvičit házení míčků, pes dramaticky změní život. Mnoho klientů využívá asistenční psy i ke canisterapii, kdy prostřednictvím polohování dochází k přehřátí svalstva, co může mít za následek zlepšení krevního oběhu a uvolnění křečí.
K nejběžnějším dovednostem patří:
 • přinášení předmětů - pes zvedne minci, přinese zvonící telefon, potraviny z ledničky a určenou věc ze skříňky
 • otevírání dveří - pomocí zvláštních držadel
 • obsluha světelných vypínačů a přivolání výtahu
 • nakupování - pes ukládá do košíku určené zboží, podá peníze pokladníkovi a převezme drobné
 • oblékání - pes pomůže svléknout některé části oblečení a uloží je na místo
 • nošení - pes v brašně na zádech nosí potřebné věci
 • pomoc při vstávání a usedání do vozíčku, přitažení a roztlačení vozíčku bez pohonu
 • přivolání člena domácnosti na požádání vozíčkáře nebo v nestandardní situaci
 • zabezpečení opory u lidí s poruchou centra rovnováhy

Vodící retriever

2. října 2006 v 15:39 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik

Vodící retriever

Vodící pes podporuje nevidomé nebo zrakově postižené lidi v oblasti mobility, kompenzuje problémy vnímání nevidomých nebo lidí s vyšším stupněm zrakového postižení a umožňuje jim bezpečný pohyb v známém i cizím prostředí. Výcvik vodícího psa musí být dokonalý, protože jakákoliv malá chybička psa může nevidomému způsobit zranění, v extrémním případě i smrt.
Předvýchova vodícího psa, série testů a základní výcvik poslušnosti jsou stejné jako u ostatních typů psů. Jeho odborný výcvik je však mnohem náročnější a intenzivnější.
K povinným dovednostem patří:
 • splnění zvukových povelů (např. jít vpřed, jít, jít dál, zastavit, zabočit, otočit, nastoupit a vystoupit z veřejného dopravního prostředku)
 • hledání na zvukový povel (např. cestu, zebru, dveře, poštovní schránku, tlačítko semaforu, telefonní automat, výtahy, volná místa k sezení, východy, schody)
 • obcházení a označení překážek (např. výškové překážky, úzká místa, postranní překážky, zemní překážky, prohlubiny, eskalátory) popř. zabránění v další chůzi v případě nebezpečí
 • udržení směru (např. na chodbách, chodnících, nástupištích, náměstích, přechodech přes silnici)
 • ovladatelnost vodítkem při obratech

Terapeutický retriever

2. října 2006 v 15:36 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik

Terapeutický retriever

Léčebný vliv terapeutického psa na člověka má dvě roviny: fyzickou a psychickou. Při polohování psa k člověku se využívá toho, že pes má asi o stupeň vyšší teplotu než člověk, takže dochází k přehřátí svalů klienta, které často vede k zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalových křečí. Blahodárný je i dotek se srstí. Zejména u dětí se pak různé polohy a využívají i k stimulaci k pohybu a rehabilitaci.
V psychické rovině plní terapeutický pes pozitivní funkci přítele a společníka, je důvodem ke komunikaci a může vylepšit třeba vztahy mezi klienty v ústavech. Jeho úkolem je ovlivňování akutních depresí i dlouhodobého psychického stavu, pomoc při vyrovnáni se s náhlou ztrátou či v období zvýšených bolestí, třeba po náročné operaci. Je prokázáno, že už i pouhé externí návštěvy takového psa vedou ke zlepšení nálady a atmosféry v ústavu. Pes je zdrojem mazlení a projevů oddanosti, příčinou radosti, tématem k rozhovoru a podnětem k fyzickému pohybu a hrám. Terapeutický pes je tedy sluníčkem pro mentálně postižené lidi a nemocné, kteří jsou z různých důvodů nuceni setrvávat v ústavní péči, jako i důchodců a dětí žijících v domovech.K dovednostem patří zejména:

Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů – TABULKA parametrů

2. října 2006 v 14:41 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů - objektivizace subjektivního posuzování

Tabulka parametrů

Norbergův úhel
Kloubní štěrbina (JS)
Pozice FHC/DAE
s posouzenín JS

CAE

CSAB

Hlavice (H)
Krček (N)

Morganova

linie
Bodové
hodnocení
>/= 105
FHC mediálně od
DAE (>2mm)
JS kongruentní
Paraleleně
s hlavicí femuru
Tenký
Pravidelný
H: kulatá
Hladká
N: Dobře ohraničitelný
Neviditelná
0
>/= 105 s lehce
rozšířeným JS,
nebo>105 se
kongruentním JS
FHC mediálně od
DAE (1-2mm),
JS je minimálně
divergentní
Pravidelný
H: kulatá
N: hůře
ohraničitelný
cylindrický
Náznakově
1
>/= 100
FHC je v super -impozici s DAE
JS je lehce
divergentní
Lehce zploštělý
nebo střední
exostózy
Lehce ztluštělý
laterálně,
ztenčující se
mediálně
H: lehce
zploštělá
N: lehké
exostózy
Tenký
lineární
výrustek
do1mm
2
>/= 90
FHC laterálně od
DAE (1-5mm)
JS je středně
divergentní
Zploštělý,
Střední exostózy
Dvojitý okraj
Více ztluštělý laterálně
ztenčující se
mediálně
H: středně
zploštělá
N: střední
exostózy
Dobře
rozeznatelná
linie
do 3mm
3
>/= 80
FHC laterálně od
DAE (6-10mm)
JS velmi
divergentní
Velmi zploštělý
Střední exostózy
Velmi ztluštělý
laterálně
mediálně téměř
nezřetelný
H: velmi
zploštělá
N: velké
exostózy
Široká
nepravidelná
exostóza
> 3mm
4
< 80
FHC laterálně od
DAE (>10mm)
nebo luxace
DAE chybí
acetabulum je
těžce
deformováno
Nemožné
diferencovat
H: těžká
deformace
N: masivní
exostózy
Široká
Exostóza i
v super
impozici
5
Body:
Body:
Body:
Body:
Body:
Body:
Celkově:
Vysvětlivky: JS-Joint space, FHC-Femoral Head Centre, DAE-Dorsal acetabular edge, CAE-Craniolateral acetabular edge, CSAB-Cranial Subchondral acetabular Bone, H-Head, N-Neck

Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů – objektivizace subjektivního posuzování

2. října 2006 v 14:40 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů - objektivizace subjektivního posuzování
Vzhledem k tomu, že rtg snímek k posouzení HD je vnímán analogově - lineárně a je nutné ho zatřídit do diskrétní - digitální podoby 5 stupňů (FCI klasifikace A-E) vznikají tím rozdíly při posuzování. To vede k tomu uvést do praxe systém posuzování, který by byl poněkud objektivnější a při tom zachoval pětistupňové hodnocení v zájmu udržení kontinuity dřívějších výsledků hodnocení. Právě tímto se zabýval M.Flückiger, jehož název článku jsem ve volném překladu použil taktéž (Kleintierpraxis 1993, 38, p. 693-702)
Princip spočívá v hodnocení 6 parametrů (viz Tabulka parametrů) vycházející z rentgenologicky viditelných anatomických nálezů na hlavici a krčku stehenní kosti a jamky i jejich vzájemné polohy - pozici. Tyto nálezy jsou pak u každého z těchto parametrů popsány 6 stupňovou klasifikací - body. Po sečtení bodového hodnocení je v druhé tabulce (Bodový klíč) stanoven stupeň podle FCI. Tímto dochází ke kroku objektivizace neboť snahou tohoto systému je potlačit asi vždy přítomnou afinitu posuzovatele k jednomu parametru a podle toho stanovit konečný výsledek, který je pak tímto zkreslen obvzláště pokud pokud rtg snímek sebou nese chybu v provedení, ať už projekční či expozičně-technickou.
Parametr 1: Norbergův úhel, jako jediný exaktně měřitelný parametr za předpokladu správně polohovaného snímku. Mnoho posledních studiíí potvrzuje vysoký stupeň korelace mezi Norbergovým úhlem a budoucím vznikem artrózy. U některých psů však při zachování ostatních parametrů kloubů zcela bez patologických změn může být úhel poněkud menší než 105 a přesto se tedy nejedná o dysplazii, jak i podle tohoto klíče vychází.
Bodovýklíč
Celkem
Bodů

Stupeň HD podle FCI

0 - 2
A
0
Normální
3 - 6
B
1
Hraniční
7 - 12
C
2
Lehký
13 - 18
D
3
Střední
>18
E
4
Těžký
Parametr 2: Pozice středu hlavice femuru FHC a horního okraje (lemu) kyčelní jamky DAE - tento parametr je také velmi objektivní, neboť je možné ho dobře kvantifikovat.
Parametr 3: Tvar kraniolaterálního okraje jamky CAE a podává informaci o subluxaci hlavice femuru - indikátor instability
Parametr 4: Popisuje rtg vzhled a strukturu subchondrální kosti kraniálního okraje jamky. Subchondrální kost reaguje na poškození chrupavky (zvýšeným tlakem, způsobeným nestabilitou a subluxačními ataky hlavice) ztluštěním - zvýšenou radiodenzitou, která je tím větší, čím je vyšší degenerace chrupavky v příslušném místě.
Parametr 5: Změny na hlavici H potažmo krčku N jsou jak v tvarových odchýleních tak v projevu exostóz, zde je možno zařadit projev tkzv. meduzy linie (na kraniomediálním okraji hlavice femuru, úpon kloubního pouzdra).
Parametr 6: Popisuje vertikálně běžící lineární radiodenzitu při extenzní poloze na krčku (kaudolaterální okraj krčku, úpon kloubního pouzdra) - Morganovu linii.

Zkušební řády pro zkoušky retrieverů - všeobecně

2. října 2006 v 14:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Zkušební řády pro zkoušky retrieverů

Plemena retrieverů se staly pevnou součástí české myslivecké kynologie. Tito lovečtí psi se těší zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro jejich všestranné lovecké využití. Retrieveři jsou plemena se speciálním zaměřením na práci po výstřelu, zvláště pro aportování, mají specifickou schopnost zapamatovat si místo dopadu střelené zvěře. Cílem těchto zkoušek je posoudit retrievery při přinášení, jejich povahové vlastnosti, složit zkoušku lovecké upotřebitelnosti a zkoušet je ve stejném duchu jako v jiných zemích.

Zkoušky vloh retrieverů - ZV

2. října 2006 v 14:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Zkoušky vloh retrieverů - ZV

Zkoušky vloh odhalují vrozené vlohy psa, dále jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes ukáže vrozené vlastnosti, které ještě nejsou ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité pro kontrolu výchovy a včasného započetí výcviku. ZV nekvalifikují retrievera jako lovecky upotřebitelného.

Podzimní zkoušky retrieverů - PZ

2. října 2006 v 14:27 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Podzimní zkoušky retrieverů - PZ

Podzimní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře a psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na drobnou zvěř.

Lesní zkoušky retrieverů - LZ

2. října 2006 v 14:27 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Lesní zkoušky retrieverů - LZ

Lesní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné i spárkaté zvěře a psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na drobnou i spárkatou zvěř.

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů - SZVPR

2. října 2006 v 14:26 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů - SZVPR

Na tomto druhu zkoušek prokazují retrieveři vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. Vodní práce je doménou pro všechna plemena retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ. Tyto zkoušky kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř.

Zkouška přinášení retrieverů - ZPR

2. října 2006 v 14:26 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Zkouška přinášení retrieverů - ZPR

ZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. V ČR je pořádaná jako mezinárodní se zadáváním titulu CACIT a Res. CACIT a je dvoudenní. Na této zkoušce retrieveři složí zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. Na této zkoušce posuzují rozhodčí s kvalifikací pro PZ a VZ.

Všestranná zkouška přinášení retrieverů - VZPR

2. října 2006 v 14:25 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Všestranná zkouška přinášení retrieverů - VZPR

VZPR jsou zkouška, kde retriever musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti v lovecké praxi a také vyšší úroveň cvičitelů. Složením této zkoušky složil pes zároveň zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. Podmínkou účasti na těchto zkouškách je úspěšné absolvování PZ, LZ, SZVPR nebo ZPR. VZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují VZPR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako "U". Dále se mohou kvalifikovat na MSR. VZPR lze pořádat jako mezinárodní se zadáním titulů CACIT, Res. CACIT.

Mezinárodní Field Trials retrieverů - MFT

2. října 2006 v 14:24 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Mezinárodní Field Trials retrieverů - MFT

Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců, jako lovečtí psi při práci po výstřelu. Cílem MFT je vybrat nejlepší psy, kteří umějí dohledat střelenou a postřelenou zvěř a mají specifickou vlastnost retrieverů, zapamatovat si dopad střelené zvěře, prokazují iniciativu k práci a dobře aportují zvěř bez jejího poškození mačkáním.
Retriever na svém místě nebo u nohy vůdce se musí chovat klidně, aby se nechal navést na místo dopadu zvěře pokud to sám neviděl.
Tento zkušební řád vyhovuje předpisu F.C.I., který požaduje konat samostatně zkoušku přinášení na praktických honech a retrieveři tak prokazují loveckou upotřebitelnost. FT je možno provést v době povolených společných lovů na bažanty, kachny a zajíce. FT probíhá jako ploužení, obstavená leč nebo leč kruhová.
Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud neaportuje z hluboké vody. Pokud nebyli psi v průběhu zkoušek zkoušeni z hluboké vody, musí se provést přinášení kachny z hluboké vody, případně i se studenou zvěří. Pokud není žádná voda k dispozici, musí vůdce prokázat, že pes absolvoval zkoušku, kde úspěšně aportoval kachnu z vody. Dokladem je soudcovská tabulka z dříve vykonaných zkoušek a známka z přinášení kachny z hluboké vody se opíše do tabulky MFTR.

Účast:

MFT se může zúčastnit retriever ve věku nejméně 10 měsíců. Tento věk musí dosáhnout den před konáním MFT. Dalšími podmínkami účasti jsou úspěšně složené PZ, LZ, SZVPR nebo ZPR a mít platný průkaz původu F.C.I. Účast je odepřená psům, kteří jsou majetkem osob, které byly vyloučeny z F.C.I., háravým fenám, psům jejichž přihlášky došly po uzávěrce a psům v majetku osob, které jsou členy organizací, které nejsou uznány F.C.I. MFTR se může maximálně zúčastnit 16 retrieverů.

Rozhodčí:

Rozhodčí deleguje ČMMJ Praha na návrh chovatelského klubu, na každých 8 psů dvojici rozhodčích a jednoho vrchního rozhodčího. Na FT posuzují rozhodčí s kvalifikací pro PZ a VZ. Delegace rozhodčích musí být uvedena v propozicích.

Hodnocení práce:

Vylosováním psů při zahájení se určí pořadí účastníků pro první kolo. Další kola a postup určí vrchní rozhodčí. MFTR se vždy ukončí rozstřelem o první 4 místa. K tomuto jsou přizváni všichni 4 psi, kteří mají ještě šanci zvítězit na MFT. Tito jsou seřazeni do jedné linie.Tento rozstřel je posuzován jako samostatná zkouška a psi dostanou tolik aportů, kolik rozhodčí uznají za nezbytné. O konečném výsledku rozhoduje celý sbor rozhodčích. Vítěz získá CACIT, druhý v pořadí Res. CACIT. CACT a Res. CACT dostanou nejlepší jedinci v I.ceně v každém plemeni. CACIT není nárokový titul a nemusí být udělen, jestliže tomu neodpovídá kvalita výkonu.
Vůdce se rozhodne zda svého retrievera povede na řemenu nebo volně bez řemenu a obojku. Pes na řemenu musí být po celou dobu zkoušky naprosto klidný, nesmí řemen napínat ani se na něm zmítat, kňučet a štěkat. Pes volný nesmí během celé zkoušky vyrazit od nohy vůdce bez povelu s úmyslem přinést zvěř tak, že musí být zastaven povelem. Střelenou zvěř může retriever přinést jen na pokyn rozhodčího, nemusí s ní usednout, ale musí jí předat do ruky vůdci!
Během zkoušky se může retriever dopustit těžkých chyb a chyb vylučujících. Dopustí-li se pes těžké chyby nemůže již získat I. cenu.

Těžké chyby:

Úzkostlivá závislost na vůdci, hlasité povely, méně klidné chování na stanovišti, špatná schopnost zapamatování si místa dopadu střelené či postřelené zvěře, špatné vodění, lajdácké aportování, práce s malou iniciativou, nedohledání postřelené zvěře, kterou pes viděl padat, byl pro ní okamžitě vyslán a nedohledal jí ani následující pes a nepřinesl jí ani rozhodčí a nedohledání zvěře, kterou však za stejných podmínek dohledal následující pes nebo jí nalezl rozhodčí.

Vylučující chyby:

Volný pes vyrazí bez povelu pro zvěř, napínání řemenu, záměna zvěře, trestání psa, agresivní chování psa, mačkání zvěře, načínání, hrobaření, dopuštění se 2 těžkých chyb, kňučení, štěkot psa, strach z výstřelu, honění zdravé zvěře, lovení se zvěří v mordě, 2x nedohledání zvěře, kterou však za stejných podmínek dohledal následující pes nebo jí nalezl rozhodčí, odmítnutí vstoupit do vody a odmítnutí aportu nalezené zvěře.
CACIT bude F.C.I. oficielně uznán jen tehdy, když na MFTR startovalo nejméně 6 retrieverů. Kluby mohou pořádat také NFTR (národní FTR) kde se může zadat CACT, jestliže startovalo aspoň 6 retrieverů.

Mezinárodní soutěž retrieverů - MSR

2. října 2006 v 14:24 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Mezinárodní soutěž retrieverů - MSR

MSR je vrcholná mezinárodní soutěž retrieverů v ČR o titul "Všestranný vítěz retrieverů ČR 20..". Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACIT a titul CACT. Druhý pes uspěje-li v I. ceně, obdrží titul Res. CACIT. Tituly CACT a Res. CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena pokud získají I. cenu.
MSR se zúčastní maximálně 10 psů z ČR a 6 psů ze zahraničí. Retrieveři z ČR se kvalifikují na základě výsledků z VZPR, které pořádaly OMS ČMMJ nebo chovatelské kluby v předcházejícím roce. Výběr psů provede pořádající chovatelský klub. Pokud se nepřihlásí 6 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Soutěží se podle zkušebního řádu pro VZPR.
MSR se pořádá každoročně a pořadateli jsou kluby retrieverů ve spolupráci s organizacemi ČMMJ. Kluby retrieverů se v pořádání pravidelně střídají.
Na všech zkouškách a soutěžích retrieverů na kterých se zadává CACIT nebo CACT, při rovnosti bodů na kterýchkoliv prvních 4 místech, musí vrchní rozhodčí akci ukončit rozstřelem. Podmínky rozstřelu předem určí a vyhlásí vrchní rozhodčí při zahájení soutěže.

Nos

2. října 2006 v 14:23 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Nos

Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Rozhodčí posuzují nos tak, že zvažují všechny okolnosti, zvláště vzdálenost na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou právě povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Jemný nos se ukáže rychlým nalezením zvěře, rychlou reakcí při navětření zvěře, rychlým zareagováním při ztrátě stopy na vlečce a jejím rychlým znovu nalezením.

Paměť k aportu - marking

2. října 2006 v 14:23 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Paměť k aportu - marking

Tato disciplina je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se na poli nebo louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, králík, holub nebo kachna. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 60 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po 10 vteřinách, vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou běžet pro zvěř. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Povzbuzování vůdce je dovoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

Vodění psa

2. října 2006 v 14:22 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky

Vodění psa

Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemenu a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle stupně provinění. V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky. Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého vůdce nemusí v průběhu zkoušení usměrňovat.