Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Září 2006

Plán klubových výstav na rok 2006 v SR

29. září 2006 v 2:55 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy
Klubové a speciální výstavy retrieverů SR v roce 2006
květen 2006
SR - Slovensko
Klubová výstava retrieverov se zad.: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový víťaz 2006, Klubový víťaz mladých 2006, Najkrajší retriever
listopad 2006
SR - Slovensko
Špeciálna výstava retrieverov se zad.: CAJC, CAC, R.CAC, BOS, BOB, Najkrajší retriever

Plán klubových výstav na rok 2006 v ČR

29. září 2006 v 2:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy
Klubové a speciální výstavy retrieverů ČR v roce 2006
28.10.2006
Třeboň - Sportovní hala
KLUBOVÁ VÝSTAVAse zad. CAC
Lucie Šeráková, Okružní 472, 373 11 Ledenice
mob.: 602 170 216
11.03.2006
Brno
KLUBOVÁ VÝSTAVAse zad. CAC
13.05.2006
Kutná Hora
SPECIÁLNÍ VÝSTAVAse zad. Vítěz spec. výstavy a CAC
19.11.2006
Praha
KLUBOVÁ VÝSTAVAse zad. Klubový vítěz a CAC

Plán oblastních výstav na rok 2006 v ČR

29. září 2006 v 2:53 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy
Oblastní výstavy ČR v roce 2006
06.05.2006
Kutná Hora Kačina
Výstava psů, výstavní výbor, U jelena 487, 284 80 Kutná Hora
tel. 327 512 543
13.05.2006
Plzeň - sever
Výstava psů, výstavní výbor, Ruská 16, 307 05 Plzeň
tel. 377 247 823
10.06.2006
Olomouc
Náměšť na H.
Výstava psů, výstavní výbor, Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
tel. 585 427 644
17.06.2006
Praha 4 Kunratice
Výstava psů, výstavní výbor, Papírníkova 618/5, 142 00 Praha 4
tel. 261 710 894, 603 911 317

Plán národních výstav na rok 2006 v ČR

29. září 2006 v 2:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy
Národní výstavy ČR v roce 2006
14.01.2006
15.01.2006
Olomouc
NVP, Moravskoslezský kynologický svaz, Třída kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno,http://www.msks.cznebowww.psivystava.cz
08.04.2006
09.04.2006
Ostrava
NVP, Kynologická organizace č.1, P.O. Box 130, 709 00 Ostrava
tel. 597 488 192 (9.00-16.00 hod.)
22.07.2006
23.07.2006
Mladá Boleslav
NVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 326 327 220
23.09.2006
24.09.2006
Brno
NVP, ČMKJ - výstavní kancelář, Všetičkova 5, 602 00 Brno
tel. 543 211 558

Plán mezinárodních výstav na rok 2006 v ČR

29. září 2006 v 2:50 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavy
Mezinárodní výstavy ČR v roce 2006
11.02.2006
12.02.2006
Brno
MVP, P.O.Box 67, 638 00 Brno
tel. 548 522 129
22.04.2006
23.04.2006
České Budějovice
MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7
370 04 České Budějovice
tel. 387 330 454
29.04.2006
30.04.2006
Praha
MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel. 266 722 235
20.05.2006
21.05.2006
Litoměřice
MVP, Nord Bohemia Canis, P.O.Box 178, 412 01 Litoměřice
tel. 416 734 059
24.06.2006
25.06.2006
Brno
MVP, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno
tel. 543 211 558
02.09.2006
03.09.2006
Mladá Boleslav
MVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 326 327 220
07.10.2006
08.10.2006
České Budějovice
MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
tel. 387 330 454
18.11.2006
19.11.2006
Praha
MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel. 266 722 235,

O původu Golden Retrievera

29. září 2006 v 2:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Historie plemene
O původu retrievera
Před tím, než v Anglii vznikli retrívři jakožto samostatné plemeno, byli zde retrívři označováni všichni psi s výraznou schopností aportování. Zlatý retrívr bylo jako plemeno anglickým Kennel Clubem zaznamenáno jako "retrívr žlutý nebo zlatý" teprve v roce 1913. V témže roce založila v Anglii Mrs.H.M.Charlesworthová klub zlatých retrívrů. Roku 1920 bylo jméno plemene upřesněno na "zlatý retrívr". Počátky čistokrevného chovu zlatých retrívrů spadají do poloviny 19. století, kdy lord Tweedmouth na svém sídle "Guisachan" ve Skotsku zkřížil žlutosrstého wavy coated retrívra jménem Nous s Bellou, fenou dnes již neexistujícího tweed water španěla. Lord si vedl podrobné chovatelské zápisky, z nichž se dozvídáme, že potomky tohoto páru křížil s černými retrívry, irskými setry a s jedním pískově zbarveným bloodhoundem. V průběhu první světové války počet zlatých retrívrů znatelně poklesl. Od 20. let se však o nich začalo hovořit po celém světě a jejich obliba v západní Evropě stoupla především po druhé světové válce. V průběhu let začaly vznikat kluby nebo alespoň chovatelské stanice zlatých retrívrů ve většině evropských států, včetně naší republiky.

Zlatý retriever

29. září 2006 v 2:29 | zlaty.retriever@seznam.cz |  O plemeni
Zlatý retriever
Inteligentní, odvážný, vytrvalý, s přátelskou povahou a nedbalou inteligencí, tak lze stručně a výstižně charakterizovat zlatého retrívra. Zlatý retrívr je vynikající lovecký pes. Retrívry vyšlechtili lovci a jejich jméno pochází z anglického slova "to retrieve", což znamená "přinášet zpět", tedy aportovat. V zemích, odkud retrívři pocházejí byli tito nasazováni k dohledávání zastřelené zvěře, hlavně pernaté, vodní a polní. Jejich hlavní úlohou bylo vypátrat ulovenou kořist a přinést ji svému pánovi.
Nejvýznamějšími vlastnostmi retrívra jsou vrozená záliba v přinášení různých předmětů, mimořádná záliba ve vodě, jemný stisk čelistí, snadná ovladatelnost, výrazná chuť k práci a ochota ke spolupráci se svým pánem. Jeho přátelská a mírná povaha, inteligence, trpělivost a přizpůsobivost ovšem retrívra předurčují i k úloze společenského domácího psa. Díky svým schopnostem se ale retrívři hodí i ke speciálnímu nasazení jako záchranářští a lavinoví psi, při vyhledávání drog a jako průvodci nevidomých.

Zlatý retriever - lovecký pes

29. září 2006 v 2:24 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Charakteristika plemene
Pracovní zlatý retriever pro potřeby výkonu práva myslivosti
Zlatý retriever má přirozené vlohy stát se ideálním loveckým psem, schopným lovit a přinášet zvěř i v nejhustším porostu. Jeho hustá nepromokavá srst mu poskytuje dokonalou ochranu. Rád vyhledává a přináší všechny možné předměty. Postupně a velmi trpělivě může tyto základní instinkty přeměnit v solidní práci loveckého psa.

Golden Retriever ve službách veřejnosti

29. září 2006 v 2:19 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Charakteristika plemene
Golden Retriever ve službách veřejnosti
Zlatý retriever často hraje mnoho úloh ve společnosti jako pracovní a společenský pes. Uplatňuje se vyhledávacích a záchranných družstvech, hledá oběti po zemětřesení a v lavinách, kdy jen pes je schopen najít ještě živé oběti . Zlatí retrieveři jsou také výborní stopaři ve službách policie, armády, zejména při hledání drog a výbušnin. Jsou skvělými průvodci nevidomých, nedoslýchavých a hluchým. Velikost zlatého retrievera, jeho přátelská povaha, velká ochota, přirozené schopnosti k přinášení z něj činí ideálního služebníka a společníka invalidů

Základní znaky zlatého retrievera

29. září 2006 v 2:16 | zlaty.retriever@seznam.cz |  O plemeni
Základní znaky zlatého retrievera
Zlatý retriever je mimořádně přizpůsobivý, všestranný pes. Toto plemeno bylo původně chováno jako lovecký pes, přinašeč. Nyní se cvičí spíše jako průvodce nevidomých, společník a pátrač po drogách, ale nejlépe se hodí k pomoci postiženým. Mnohostrannou osobnost svého zlatého retrievera můžete využít ve složité úloze rodinného mazlíčka, jako výstavního nebo loveckého psa, ale bude vynikat i v soutěžích poslušnosti a agility. Mírný, vždy dobře naladěný, inteligentní pes, který splňuje všechny Vaše nároky, Vám poskytne více potěšení, než jste schopni mu vrátit.

Zlatý retriever a jeho povaha

29. září 2006 v 2:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  O plemeni
Zlatý retriever a jeho povaha

Zlatý retriever má vyrovnaný temperament, to znamená, že není ani hektický a ani nervózní. Je velmi živý a veselý, dokáže se velmi rychle přizpůsobit každodenním situacím a to s velkou pohodou a bez bázně. Dokáže se nadchnout pro mnohá zaměstnání, má velikou radost z pohybu a ještě ve vysokém věku velmi hravý. Retriever vyniká dokonalou chutí k poslušnosti a je velmi snadno ovladatelný. Je velmi vázán na člověka a miluje když se může účastnit všech aktivit svojí lidské smečky. Čím více je integrován do rodinného života, tím více je s člověkem spojen a rád se mu podřídí.
I ten velmi snadno ovladatelný retriever musí být vycvičen, neboť jeho od narození přirozený lovecký smysl je potřeba uvést do správných kolejí. Hlavní úloha retrievera je aportování zvěře. Byl vyšlechtěn pro "práci po výstřelu", což znamená, že střelenou zvěř přináší svému pánovi. V první řadě je využíván při lovu kachen a drobné zvěře. Jeho vynikající vlastnosti pro dohledání a přinášení zvěře, jeho vynikající nos, jeho ohromná chuť do práce ve vodě z něj dělají prvotřídního loveckého psa. Dnes bývá kromě loveckého využití nasazen také jako pes záchranář, slepecký, při hledání výbušnin a drog, často bývá využit i jako doprovodný asisteční pes pro postižené. Našel uplatnění i v canisterapii. Aby mohl všechny tyto úlohy mistrovsky zvládat, je třeba aby byl snášenlivý s ostatními psy, zvířaty a také s lidmi. Každá forma agresivity, bázlivosti, sklon k bojovnosti a nervozita jsou naprosto nežádoucí. Pro svoji snadnou ovladatelnost se dá všem úkolům snadno vycvičit. Tyto jeho vlastnosti udělaly z retrievera jednoho z nejoblíbenějších plemen psa na celém světě. Je schopen všestranného použití, pouze jako pes obránář by neobstál. K tomu mu chybí prostě ta požadovaná ostrost.
Klasické zaměstnání pro "rodinného goldena", je hra /práce/ s peškem(dummy).
S tímto, původně z Anglie pocházejícím,"lněným pytlíkem", který je k dostání v nejrůznějších hmotnostních variantách, lze dokonale simulovat loveckou práci.
Ideální retriever je pozorný, vyrovnaný a klidný.

Historie plemene

29. září 2006 v 2:07 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Historie plemene
Historie plemene

Původ zlatého retrievera je obestřen mnoha historkami, pravdivost obsahu bude možno dnes jen velmi těžko přezkoumávat. Jisté je, že původ všech plemen retrievera leží v Newfoundlandu. Díky čilému obchodu s rybami - na začátku 19. století- mezi Anglií a Newfoundlandem, měli angličtí námořníci možnost se při svých pobytech v Newfounlandu seznámit se zde žijícími psy a pozorovat je při práci. Dokonce i při velmi nepříznivém počasí aportovali neúnavně tito psi lana lodí z vody, nebo aportovali z rybářských sítí vypadlé ryby. Byli z práce těchto psů, kteří s takovou chutí chodí do vody a jsou tak odolní vůči počasí, nadšeni, že v následujících letech přivezli několik jedinců do Anglie. Dá se říci, že tito psi vytvořili základ pro chov všech na britském kontinentu vyšlechtěných plemen retrieverů.
Historie GR lze korektně sledovat až do roku 1865. V tomto roce koupil lord Tweedmouth z Anglie jednoho žlutého Wavy-coated-retrievera od ševce z Brightonu. Ten zase získal tohoto psa jménem "NOUS" od jednoho pastevce jako vyrovnání dluhu. 1868 byl "NOUS" spojen s "BELLE". Tito vodou nadšení španělé byli známi jako velmi vytrvalí a dobří aportéři.
A v následujících 20-ti letech byli potomci od "NOUS" a "BELLE" s dalšími Wavy-coated-retrievery a Tweed-water-spaniely kříženi, mimo jiné také s Irskými setry a jedním pískově zbarveným Bloodhoundem. Postupně se z těhto spojení vyvíjel pes s velmi líbivým vzezřením a specifickými vlastnostmi pro náročnou "práci po výstřelu".

Původ zlatého retrievera

29. září 2006 v 2:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Historie plemene
Původ zlatého retrievera
Do roku 1959 se obecně věřilo, že zlatí retrievři pocházejí ze skupiny ruských cirkusových psů. Je jisté, že rodištěm zlatého retrievera byl Guisachan a naštěstí první lord Tweedmouth metodicky vedl plemennou knihu a zaznamenával všechny potřebné údaje původu plemene. Paní Elma Stonexová strávila deset let zkoumáním těchto záznamů a v roce 1959 oznámili šestý lord Ilchester a paní Stonexová skutečné údaje anglickému Kennel Clubu, kde byly oficiálně ověřeny a znovu zaznamenány úředníky klubu v Clarges Street v Londýně. Ve skutečnosti první lord Tweedmouth získal žlutého dlouhosrstého retrievera jménem Nous od ševce v Brightonu, který jej dostal od myslivce lorda Chichestra, skutečně jej dovezl do Guisachanu, kde jej spářil s tweedským vodním španělem po Lady Kirk on the Twed. Z tohoto spojení pocházejí zlatí retrieveři. Všichni dnešní zlatí retrieveři pocházejí z Guisachanského chovu.

Krytí

29. září 2006 v 1:43 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného doporučení ke krytí.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nezakryl, smí být užit další pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny.
7. Majitel (držitel) chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici, nebo jeví známky onemocnění. O této skutečností provede písemný záznam, který zašle příslušnému poradci chovu.
8. Pří neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny oznámit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.
9. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.
10. Pokud k úhynu feny došlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
11. Po krytí vyplní držitel psa krycí listy.
12. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít písemnou dohodu. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která by měla obsahovat tyto body:
a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odběru štěněte majitelem psa
c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
e) vyrovnání výloh spojených s dopravou
f) zvláštní ustanoveni pro případ, kdy fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo jen jedno štěně, případně, že štěně zvolené majitelem psa do doby odběru uhyne.
Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
13. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného ( dohodnutého ) psa nebo jeho semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
14. Nezabřezla-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
15. Právo na krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.
16. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
18. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel příslušnému poradci chovu a majiteli krycího psa výsledek krytí.
19. Pokud chce majitel (držitel) chovné feny krýt svoji fenu v zahraničí je povinen předložit příslušnému poradci chovu kopii průkazu původu, výsledků výstav, případně zkoušek z výkonu krycího psa a výsledek vyhodnocení DKK. Pokud tak nemůže učinit ihned, musí tyto kopie předložit po krytí feny. Zahraniční krytí lze uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.
20. Nelze uskutečnit krytí mezi jedinci, kteří jsou sice chovní, ale nebyli uvedeni v návrzích na krycím Iistu.

Zásady registrace chovatelských stanic

28. září 2006 v 14:56 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

ZÁSADY REGISTRACE CHOVATELSKÝCH STANIC

1. Žádost o registrací názvu chovatelské stanice (dále pouze CHS) se podává na předepsaném formuláři.
2. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na Rejstříku chovatelských stanic ČMKU. Název musí být uznán Mezinárodním rejstříkem CHS FCI v Belgii.
3. Majitelem chovatelské stanice může být pouze jedna, právně způsobilá osoba (tedy ne manželé, rodiče s dětmi, děti do 18 let apod.), trvale bydlící v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy, má-li trvalé bydliště v ČR.
4. Název CHS smi mít maximálně 40 znaků (včetně mezer).
5. Název CHS smí obsahovat pouze dvě slova a jednu předložku, jež spojuje název CHS se jménem psa (tedy: ano - ze Zámku Lešná, ne - ze Zámku na Lešné, Stopař ze Lhoty).
6. Názvy je třeba vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.
7. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov a mluvnicky nesprávný, ani kombinovaný ze dvou různých jazyků. Totéž se týká i použití příjmení či jména chovatele ( ne - vom Novák). Název se připouští český nebo cizojazyčný.
8. Název nesmí být pouhá číslice či písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne - Brněnská kolie).
9. Názvy musí být odlišné, a to i v různých pádech. Za shodné názvy se považuje - Hora, z Hory, na Hoře, ale lze použít z Velké hory, na Bílé hoře.
10. Schválený název CHS není již možno měnit.
11. Převod CHS je možný při písemném doložení souhlasu obou zúčastněných stran s převodem (včetně adres, podpisů a rodných čísel). Osobě, jež smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu, již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
12. Zdědění CHS se dokládá Rejstříku CHS fotokopii úmrtního listu, adresou nabyvatele a jeho rodným číslem.
13. Zánik chráněného názvu CHS je možný úmrtím majitele nebo písemným zrušením. Po písemném zrušení registrace CHS není možno již nikdy požádat o chránění názvu CHS na dotyčnou osobu.
14. Archivace žádosti o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.

Průkaz původu

28. září 2006 v 14:53 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
2. Průkaz původu musí obsahovat:
- rodokmen, nutné identifikační údaje o psu - feně
- nejméně tří generace předků
- přílohu, část určenou k zápisu výsledků z výstav, zkoušek z výkonu, svodů resp. bonitací
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu.
4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze vystavit duplikát po zveřejnění v časopise Myslivost, Pes apod.
5. Zápisy do rodokmenů smí provádět pouze plemenná kniha.
6. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí z výstav a ze zkoušek z výkonu, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU).
7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Zápisy štěňat do plemenné knihy

28. září 2006 v 14:29 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
2. Součástí přihlášky vrhu je krycí Iist s v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti.
3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu.
5. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.
6. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: - zkratka plemenné knihy (identifikační značka plemene), číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
7. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

Registrace chovatelské stanice v ČR

28. září 2006 v 14:21 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze 1 název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
4. Způsoby odchovu:
a) odchovy na vlastní chovatelskou stanici. O mezinárodně chráněný název chovatelské stanice lze požádat na formuláři, který zájemce obdrží u příslušného poradce chovu. Vydání názvu se děje za stanovenou úplatu
b ) odchovy na cizí chovatelskou stanici. V případech, když se majitel chovné feny nechce věnovat chovu a má možnost se s některým chovatelem domluvit, že štěňata od jeho feny budou zaregistrována na cizí chovatelskou stanici ­ v podstatě jde o zapůjčení feny. Tento případ je vyloučen, pokud majiteli chovné feny byl pravomocně vysloven zákaz chovatelské činnosti. Dohoda musí být uzavřena písemně na předepsaném formuláři, který zájemce obdrží z plemenné knihy a musí být součástí přihlášky štěňat
5. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
6. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
b ) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice
9. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

Krmení

28. září 2006 v 10:45 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výživa
Krmení
Kvalitní krmení je naprostým základem správného růstu a vývinu psa. Nemůžeme krmit psa nekvalitní potravou a očekávat, že z něho vyroste krásný, zdravý a silný jedinec. Názory na to, co je kvalitní potrava, se různí a procházejí názorovým vývojem. Výzkumy na zahraničních universitách a ve výzkumných centrech velkých a seriózních firem zaměřených na výrobu krmiv pro psy přinesly zejména v poslední době mnoho nových poznatků, které jsou často i v přímém rozporu s tím, co se tradovalo v minulosti.

Granule nebo vařená strava?: to je otázka, se kterou se setkáváme velmi často. Nelze a ani nechceme zcela zavrhnout používání klasické vařené stravy. Jen vždy majitele upozorňujeme na obrovskou pracnost ve srovnání s komerčními krmivy. Chcete-li psovi vařit, znamená to mít zdroj kvalitního masa- svaloviny, vždy ho dobře provařit pro odstranění rizika infekce, mísit ho v poměru 1/3 masa ku 2/3 přílohy ( rýže, těstoviny, vločky ), přidat zeleninu, vitamíny, minerály. Nikdy nebudete znát přesné složení takto připravené stravy a to nebude nikdy stejné, protože pokaždé použijete jiné suroviny. Je tu vysoké riziko předávkování vitamínů ( vit. D ) a hlavně minerálů ( vápník !!! - katastrofa pro kostru a klouby rostoucího psa ). Především si ale přiděláte spoustu práce a Váš byt dostane špatně vyvětratelnou vůni závodní kuchyně. Tímto způsobem lze odchovat psa na relativně vyvážené stravě, ale je to velice, a v dnešní době zcela zbytečně pracné a komplikované. Doporučujeme proto používat KVALITNÍ a ověřená komerční krmiva, zejména v granulované formě.

GRANULE: Rozhodli jste se tedy pro granule. Jenže když se řekne granule, je to jako když se řekne auto. Na jedné straně stojí Mercedes, na druhé Trabant. Stejné rozdíly jsou i ve kvalitě granulí. Zde je to o to nebezpečnější, protože rozdíl mezi Mercedesem a Trabantem pozná každý a snadno, ale granule jsou pro laika všechny jen hnědé kuličky. Jenže rozdíly jsou mezi nimi obrovské. Různé výhodné cenové nabídky v supermarketech jako 10 kg za 140-200 Kč jsou jasné. Za takovou cenu nelze nakoupit ani kvalitní suroviny, natož vyrobit kvalitní granule. Takové krmení je dobré leda pro slepice, ale rozhodně ne pro psa, a už vůbec ne pro rostoucí štěně. Pomineme-li tyto vyložené excesy kvality, zůstává před námi těžký úkol vybrat si z mnoha více či méně kvalitních výrobků na českém trhu ten, který bude našemu psímu kamarádovi nejvíce vyhovovat. Obecně platí, že na krmení bychom neměli příliš šetřit zejména v prvním roce života, kdy se buduje kostra, imunitní systém a tělesná konstituce. Kvalitní krmení, pravidelné a kvalitní očkování a odčervení jsou absolutním základem, který když neošidíme, máme šanci odchovat zdravého jedince s dobrou kondicí, schopného odolat většině chorob a vynaložené náklady se nám tak mohou vrátit na úsporách za veterinární ošetření. Vždy platí, že prevence chorob je levnější než jejich léčba.

Jaké tedy zvolíme granule? Nemůžeme a ani nechceme poskytovat kompletní průzkum trhu a prověřit všechny značky a výrobce. Uvedeme jen namátkou ty, které známe a o jejichž kvalitách jsme se osobně přesvědčili. Eukanuba, Purina - PRO PLAN, K-9, Royal Canin jsou krmiva střední a vyšší třídy, která poskytnou dospělému psu vše, co potřebuje. Chceme-li si být jisti, že mu poskytujeme to nejlepší, můžeme si vybrat z krmiv představující opravdový vrchol kvality nabízené v rámci celé zeměkoule, včetně naší republiky. Superpremiová krmiva EUKANUBA a HILLS jsou značky srovnatelné s Mercedesem. Je už vcelku jedno, kterou z těchto značek si vyberete, je to jen otázka individuálního vkusu a rozhodnutí, protože všechny tyto firmy jsou zárukou kvality. Krmivo též vybíráme i podle toho, co vyhovuje zejména Vašemu miláčkovi. Klidně se Vám může stát, že i když vyberete to nejlepší, bude ho Váš mazlíček odmítat a Vy jste nuceni sáhnout po jiné řadě.

Důležité je i odlišení krmiv pro různé velikosti plemen. Dnes už se ví, že malá plemena mají značně odlišné požadavky na výživu než velcí psi. Proto tyto firmy vyrábí granule pro malá, střední a velká plemena. Významné je to hlavně u psů velkých ( nad 25 kg v dospělosti ) a gigantických plemen. Zde se dá špatnou výživou napáchat hodně škod, hlavně ve vývoji kyčelních a loketních kloubů. Ale pozor: dlouho se tvrdilo, že velcí psi potřebují během růstu hodně vápníku a bílkovin. Výzkumy posledních 5-10 let ukazují, že nadbytek těchto složek způsobuje stejné, ba horší škody, než jejich nedostatek. Doga nebo rotwajler váží v dospělosti 50-80 kg. To je stejná váha jako u člověka. Ale lidská kostra do této velikosti a váhy roste 18 let. Pes takto naroste za 8 - 10 měsíců !!! To je strašná zátěž pro organismus. Naším cílem tedy nemůže být snaha o urychlení již tak překotného růstu, ale naopak. Musíme se snažit, aby tento růst byl pozvolný, plynulý a vyrovnaný. Dostává-li rostoucí pes velkého plemene nadbytek bílkovin anebo vitamínů příliš rychle, vytvoří hodně svalové a tukové hmoty a navěsí tuto váhu na ještě nezralou kostru, kterou tím přetíží a dochází k deformitám kloubů a páteře. Vztah mezi nadbytkem vápníku a zvýšeným výskytem dysplazií kyčelních a loketních kloubů je dnes už přesvědčivě prokázán. Při nadbytku vápníku dochází k předčasnému a nerovnoměrnému uzavírání růstových zón kostí a tím opět ke zvýšenému množství kloubních onemocnění.

Při odchovu psa velkého plemene proto nedbejte dobře míněných, ale zastaralých rad některých chovatelů a výcvikářů, že pokleslé uši či prošláplé spěnky nohou spraví přídavek vápníku do krmiva. V kvalitních krmivech je ho dostatek. Řada krmiv Eukanuba Large Breed ( pro štěňata, dospělé psy a seniory velkých a obřích plemen ) obsahuje navíc chondroprotekiva- tj. látky pro takzvanou kloubní výživu (chondroitin sulfát, glykosaminoglykany a želatinu) pro optimální vývoj a výživu kloubních chrupavek. Všechna krmiva Eukanuba pro dospělé psy obsahují nový unikátní patentovaný systém pro prevenci vzniku zubního kamene a krmivo pro štěňata je obohaceno o přípravek DHA ( klíčové živiny pro stavbu mozku ).

Krmný režim: Štěně, stejně jako malé dítě, je třeba přivyknout na pravidelný režim krmení. Mělo by jíst do věku 1 roku 3x denně, do věku 2 let 2x denně a v dospělosti 1-2x denně. Granule zalijeme teplou vodou, necháme je zchladnout na tělesnou teplotu a nabídneme je pejskovi. Necháme mu je 10-20 minut. Co nesní, to mu vezmeme, uložíme v lednici a ohřáté na tělesnou teplotu nabídneme při příštím krmení. Tento návod však nelze praktikovat na každé štěně. Jsou i jedinci, co nejsou vyloženě jedlíci, proto těmto nimralům klidně ponechejte suché granule k dispozici po celé dny.

Pokud namočené granule nesní během jednoho dne, vyhodíme je, aby se nezkazily. Snažíme se nenechávát psovi jídlo ležet k dispozici celý den, a to ani suché granule s výjimkou psů, kteří nejsou dobrými strávníky. Takový pes se nenaučí správně jíst a buď se přejídá a je obézní, nebo naopak při celodenním uždibování necítí pořádný hlad, jí málo a může být hubený. Granule namáčíme v čisté vodě nebo ve vývaru. Výrobci kvalitních granulí mají své výzkumné ústavy, ve kterých dlouhé roky ( Eukanuba zhruba 57 let ) hledají a sestavují ideální složení jednotlivých krmných směsí. A když takový vyvážený výrobek smícháte s masem, nebo mlékem, zlikvidujete jejich úsilí a vytvoříte nové krmení o novém, neznámém a většinou nevyhovujícím složení. Mějte proto vždy na paměti, že granule nejsou přílohou k masu nebo čemukoliv jinému, ale kompletní vyváženou potravou která obsahuje vše potřebné pro dospělého psa, tedy i to maso.
Zároveň je nutné dodat, že ani chovatelé striktně nedodržují, aby štěně jedlo pouze granule. Štěňátkům i vaří, např. kaši ze "štěněčího mléka", těstoviny nebo rýži s masem kuřecím, hovězím s nastrouhanou mrkví nebo dáváme tvarohy, sýry, pribiňáky, protože štěně nenecháváme nikdy hladovět. Je to jak s malými dětmi: pokud pejsek není zrovna velký jedlík, necháváme i suché granule ( nemohou se zkazit ) k dispozici stále. K návykům o pravidelnosti podávání jídla je možné pak experimentovat a učit až v dospělosti psa, kdy je pes plně vyvinut a určitě zdravému psu jednodenní nebo vícedenní hladovka neublíží. Vše chce rozumně zvážit vždy k povaze psa.

Dávkování: Obecné dávkování bývá u každého krmiva napsané na pytli. Vždy ale platí, že spotřeba krmiva je přísně individuální záležitost a liší se u každého jedince. Je třeba proto vyjít z průměrné doporučené dávky a podle přírustku či úbytku hmotnosti zvířete množství krmiva doladit. Je třeba ale hlídat, aby pes nebyl ani příliš hubený a ani (což je mnohem častější ) příliš obézní a retrívři mají k obezitě bohužel sklony. Obezita u psů způsobuje stejné problémy jako u lidí. Cukrovku, nadměrné zatížení srdce, ledvin, páteře a kloubů. Zvláště u rostoucích psů je nadváha výrazným predispozičním faktorem vzniku dysplazie kyčlí a loktů, proto je dobré i u plemen, kde je vyžadován mohutný tělesný rámec, držet psa štíhlého, na spodní hranici kondičního rozpětí do věku 1,5 roku, než se mu dotvoří kostra a klouby, a až pak ho nasvalit intenzivním tréninkem a nechat přiměřeně zmohutnět vydatnější výživou. NIKDY nedávejte psovi KOSTI !!! Nepotřebuje je. Není nic, co by z nich mohl získat. Vápníku má v normálním krmení více než dost a vše ostatní je jen odpad. Kosti mohou poranit krk, jícen, žaludek či střevo, ale i když jsou měkké, nebo namleté, pohlcují vodu a mohou vyvolat zácpu. A někdy natolik vážnou, že se ji nepodaří vyřešit jinak než náročnou a drahou operací.
Vždy dbejte , aby Váš miláček měl stále dostatečné množsví čersvé vody !!!

Na co si dát pozor při výběru štěněte…

28. září 2006 v 9:06 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výběr štěňete
Na co si dát pozor při výběru štěněte...
Vybírat můžete z mnoha plemen i kříženců. Pokud si kupujete jakéhokoliv psa nebo především zlatého retrievera od chovatele, měli byste vědět, že štěně by mělo jít od matky do nové rodiny v ideálním případě v 8. týdnu věku, nejdříve však po 7. týdnu. Dřívější odběr je nevhodný, neboť v tomto období probíhá "vtiskování" ( vytváření vztahu k ostatním psům ). I když mu poskytnete tu nejlepší péči, budou mu ony týdny do 2.měsíce stáří chybět při vývoji jeho vztahu k ostatním psům a někdy i k lidem
Při odběru bychom se měli podívat štěněti na bříško, kde v místě pupíku se může nacházet různě velká bulka - pupeční kýla. Tu je nutno většinou později odoperovat, což není levná záležitost. Opravdu seriózní chovatelé si takové štěně většinou nějakou dobu nechají a před prodejem mu kýlu nechají operovat na vlastní náklady.
Zkontrolovat je třeba i čelisti. Ve štěněcím věku ještě nepoznáme, zda bude mít pes v dospělosti všechny zuby, což je u některých plemen podmínkou chovnosti, ale už nyní se dá rozpoznat výrazný předkus nebo podkus. Dále u pejsků zkontrolujeme varlátka.
Je třeba se pejskovi podívat do uší. Přítomnost hustého, tmavého, suchého, drolivého mazu může signalizovat ušní svrab a není známkou dobré hygieny chovu, stejně jako blechy, které nacházíme v srsti po celém těle. Někdy najdeme přímo blechy, někdy jen černé tečky v srsti - bleší trus. Proti blechám a klíšťatům je dobré chránit pejska některým z preparátů s prodlouženou dobou účinku, kde toto je nutné předem zkonzultovat s veterinářem.
Odčervení
Štěňata by měla být od 2. týdne věku pravidelně každé 2 týdny odčervována až do věku 3 měsíců, dále každý měsíc do 1 roku a poté 2 - 4 x ročně dle způsobu života psa. Pokud je pes v kontaktu s těhotnou ženou nebo dětmi, měl by být odčerven minimálně 3 x - 4x ročně. S odčervováním by tedy měl začít chovatel, vést o něm záznamy a ty předložit při odběru novému majiteli, který v něm pak bude pokračovat. Důvod opakovaného odčervování v intervalu 2 týdnů u štěňat je ten, že téměř každá fena má v těle (ve svalech, v játrech a v dalších orgánech) zavrtané "spící" larvičky škrkavek, které se při graviditě probudí a provrtávají se přes dělohu do plodu štěněte. Další dávku larviček dostane štěně v mateřském mléce. Tyto larvičky se ve štěněti opět zavrtají do svalů a orgánů a postupně se uvolňují do střeva, kde dospívají v dospělé škrkavky. Všemi dosud známými odčervovacími prostředky zahubíme jen dospělce, kteří už jsou ve střevě. Proto musíme odčervovat opakovaně, neboť dokud se štěně nezbaví zásoby larviček a nevytvoří si schopnost bránit jim ve vývoji v dospělce, dozrávají v něm stále noví a noví parazité. První odčervení by mělo být provedeno pomocí speciální pasty, která škrkavky jen ochromí, ale nezabije, takže celé odcházejí a nerozkládají se ve střevě. Při jejich rozkladu totiž vznikají látky, které jsou pro velmi mladá štěňata jedovaté. Pak můžeme pokračovat dále touto pastou, tabletkami, nebo použít velmi moderní preparát Stronghold, který je sice dražší, ale podává se jen 1x za měsíc, po celou tuto dobu se drží v krvi zvířete a hubí škrkavky stále a ne jen nárazově jako ústně podávané preparáty a navíc chrání po celý měsíc i proti blechám a kožním a ušním roztočům.
Očkování
Očkování je nejjednodušším a přitom nejdůležitějším způsobem, jak předcházet řadě infekčních onemocnění (parvoviróza, psinka, infekční zánět jater, psincový kašel, coronaviróza, leptospiróza, vzteklina), z nichž většina ohrožuje pejska přímo na životě a některá jsou přenosná i na člověka. Základní očkovací schéma u moderních, dnes používaných vakcín je 6, 9 a 12 týdnů věku. Každé očkování obsahuje o něco širší kombinaci chorob a v posledním je obsažena i vzteklina.